safe.dgaspc6.ro - pagina web a proiectului SAFE – Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educatie

Astăzi, 17 februarie 2023, lansăm pagina web safe.dgaspc6.ro,  dedicată proiectului SAFE – Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educatie, un proiect cu finanțare nerambursabilă, al cărui obiectiv general este dezvoltarea a unui pachet complex de servicii integrate de sănătate pentru categoriile sociale vulnerabile din Regiunea București.

Pagina își propune să devină un portal de informare pentru cetățeni și opinia publică, care vor regăsi aici toate informațiile relevante despre obiectivele și etapele de derulare ale acestui proiect.

Însă rolul esențial al acestei platforme de comunicare digitală va fi acela de a propune încă o formulă de accesibilizare a relației dintre potențialii beneficiari și experții implicați în proiect. Într-o lume în care amprenta digitală a comunicării ajunge până în zonele considerate marginalizate, pornind de la un design prietenos și intuitiv, pagina va pune la dispoziția persoanelor aflate în risc socio-economic cărora li se adresează proiectul, un set de informații relevante privind:

  • Serviciile disponibile în cadrul proiectului, cu accente pe serviciile de prevenire a îmbolnăvirilor și screening de sănătate care vor fi oferite prin intermediul Centrului de Sănătate "Sfântul Nectarie";
  • Modalitățile de accesare a acestor servicii, inclusiv prin oferirea posibilității de a aplica în format digital;
  • Subiecte de interes major abordate în cadrul celor două campanii de conștientizare pe care proiectul își propune să le deruleze, prima prin abordarea temei privind prevenirea bolilor respiratorii (incluzând boala TBC) și cea de-a doua privind sănătatea populației din grupurile vulnerabile în general și a persoanelor cu probleme de sănătate mintală în particular;

Pentru 4000 de persoane din grupuri vulnerabile, dintre care 800 de etnie romă, prin activitățile de screening de sănătate care vor fi derulate, proiectul va însemna un pas important în reducerea inegalităților în domeniul sănătății, prin asigurarea nediscriminării și a șansei egale pentru toți beneficiarii.

Proiectul este coordonat de Ministerul Sănătății și derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Estuar și Centrul de Sănătate "Sfântul Nectarie", fiind finanțat prin programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european – Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni, având un buget total de 986.448 Euro.

Pentru mai multe informații și înscrieri ne puteți contacta la numărul de telefon 021.9970 sau la adresa de email safe@dgaspc6.com.

Pentru  mai  multe detalii  referitoare  la  granturile  SEE  şi norvegiene, vă rugăm să vizitaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro sau www.norwaygrants.ro

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001