Serviciul prestații sociale și facilități

 

 

 

 

ANUNȚ

BENEFICIARII LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP, CU DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA ÎN SECTORUL 6, POSESORI AI LEGITIMAȚIILOR PENTRU TRANSPORTUL ÎN COMUN, EMISE DGASPC SECTOR 6, POT FOLOSI ATÂT MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN DIN BUCUREȘTI, ASIGURATE DE STB SA, CÂT ȘI RUTELE PE CARE OPEREAZĂ OPERATORII DE TRANSPORT STV SA, ECOTRANS STCM SRL ȘI REGIO SERV TRANSPORT SRL, PE RUTELE LINIILOR:

403, 407, 409, 411, 412, 413, 416, 417, 440, 449, 450, 451, 459
429, 470, 476
R462, R466

RUTELE DESERVITE DE LINIILE DE MAI SUS POT FI CONSULTATE PE SITE-UL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI – ILFOV.

Publicat 15.03.2021

COMUNICAT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV, BENEFICIARE DE INDEMNIZAȚIE CONFORM ART.42, AL. 4 DIN LEGEA NR. 448/2006 PRIVIND PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

Având în vedere prevederile OUG nr 226/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cât și ale HG nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzută la art. 42 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu toate modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor cu handicap grav cu asistent personal care au optat pentru primirea acestei indemnizații, pentru luna ianuarie 2021, este de 1.372 lei.
 
Ca urmare a finalizării închiderii financiare a acestei luni cu un cuantum de 1.348 lei, vă comunicăm că diferența de 24 de lei va fi primită de persoanele îndreptățite la închiderea financiară a lunii februarie 2021, în martie 2021.

Majorarea de indemnizație lunară menționată mai sus se aplică și pentru toate cazurile de încetare a prestațiilor sociale înregistrate ca evenimente in luna ianuarie 2021 (transferuri în alte unități admnistrativ teritoriale, decese, treceri in grad de handicap inferior, exprimarea opțiunii pentru angajarea de asistent personal și renunțarea la primirea acestei indemnizații, efectuarea de concediu de odihnă de către asistentul personal în această lună, încetări de prestații sociale la cerere, suspendări de prestații sociale).

Lista persoanelor cu handicap grav, ale căror prestații sociale au fost incetate in luna ianuarie 2021, pentru care se poate solicita acordarea diferenței pentru indemnizația menționată mai sus, exclusiv ca urmare a transferului în altă unitate admnistrativ teritorială sau deces, poate fi consultată prin apelarea nr. de telefon 0372.303.293.

11.03.2020

În atenția persoanelor cu dizabilități din Sectorul 6

Vă informăm că prin intermediul site-ului vă punem la dispoziție formularele necesare pentru a putea intra în posesia prestațiilor sociale. Le puteți descărca, completa și transmite semnate la office@dgaspc6.com sau prestatiisociale@dgaspc6.com, însoțite de actele necesare.

Mai multe informații aici.

Informare persoane cu dizabilități
Potrivit regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Atribuţii

 • acordarea de beneficii sociale constând în prestații sociale, pentru persoanele cu handicap (indemnizații lunare, buget personal complementar lunar, indemnizații lunare conform art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006, prestații sociale pentru minorii cu handicap, indemnizații de însotițor, indemnizații ale persoanei cu handicap ce beneficiază de serviciile asistentului personal aflat în concediu de odihnă)
 • evidențierea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006, constand in:
  • domeniul sănătații și recuperării:
   • consiliere în privința obținerii dispozitivelor medicale gratuite,
   • evidența în scopul acordării alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani,
   • concedii medicale pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu, precum și pentru reabilitare/recuperare, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
  • domeniul transportului:
   • acordarea gratuității transportului cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul, precum și a transportului interurban, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, atât persoanelor cu handicap, cât și insoțitorilor persoanelor cu handicap grav, respectiv asistenților personali ai acestora;
   • acordarea rovinietelor și a cardurilor-legitimațiilor de parcare;
 • acordarea facilitatilor persoanelor cu handicap constând în plata dobânzii aferente creditelor acestora, potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 448/2006

Categorii de beneficiari:

 • Adulţii şi copiii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în România;
 • Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap.

Servicii/beneficii sociale oferite:

Persoanele adulte cu handicap grav pot beneficia de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 350 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 150 lei ;
 • indemnizaţie lunară conform art. 42, al. 4 din Legea nr. 448/2006 în cuantum de 1.348 lei, sau asistent personal, după caz

Persoanele adulte cu handicap accentuat pot beneficia de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri,  în cuantum de 265 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 110 lei.

Persoanele adulte cu handicap mediu pot beneficia de:

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 60 lei.

NU pot beneficia de prestaţii sociale:

 • adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter socio-medical, in care se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice pe o perioadă mai mare de o lună;
 • adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
 • adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Copilul cu handicap grav poate beneficia de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipilui București;
 • prestație socială lunară minori în cuantum de 300 lei;
 • indemnizaţie lunară conform art. 42, al. 4 din Legea nr. 448/2006, în cuantum de 1.348  lei sau asistent personal.

Copilul cu handicap accentuat poate beneficia de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipilui București;
 • prestație socială lunară minori, în cuantum de 150 lei.

Copilul cu handicap mediu poate beneficia de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipilui București;
 • prestație socială lunară minori, în cuantum de 60 lei.

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA poate beneficia şi de:

 • alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice (15 lei/zi)

Nu pot beneficia de drepturile prevăzute mai sus copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.

Nu pot beneficia de indemnizația lunară  conform art. 42, al. 4 din Legea nr. 448/2006 părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav pentru care s-a stabilit măsură de protecție socială, în condițiile legii, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidențial.

Facilităţi în domeniul transportului:

Persoanele adulte cu handicap grav pot beneficia de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Persoanele adulte cu handicap accentuat pot beneficia de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa şi cu metroul.

Copilul cu handicap grav poate beneficia de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II -a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Copilul cu handicap accentuat poate beneficia de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Pot beneficia de aceste facilităţi şi următoarele persoane:

 • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza  anchetei sociale;
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme, precum şi însoțitorii persoanelor cu handicap grav sau asistenții personali ai acestora pot beneficia de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei.

Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită in locurile publice.

 

Lista drepturilor, obligațiilor, a prestațiilor sociale și a facilităților, adulți, respectiv copii cu handicap, pe grade de handicap,
poate fi vizualizată aici (actualizat 02.2020)

 

Având în vedere prevederile OUG nr. 51/30.06.2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit căreia Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Art. 57

(1) Dreptul la prestaţiile sociale se stabileşte prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,  în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidenţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

(2) Plata prestaţiilor sociale se face din oficiu, în baza deciziei directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

(3) In situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale, poate depune cerere în acest sens.

(5) Dreptul la prestaţii sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap şi încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii prevăzute la alin. (3)”, rezultă obligaţia legală a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului sector 6 privind asigurarea măsurilor de protecţie socială a drepturilor persoanelor cu handicap, adulte şi copii, cu domiciliul sau reședința în sectorul 6, constând în prestaţii sociale.

Pentru aducerea la îndeplinire a acestei obligații legale, Serviciul Prestații Sociale și Facilități (SPSF), Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului (SCPC), precum şi Secretariatul Comisiei Persoane Adulte cu Handicap (SCPAH) stabilesc demersurile de efectuat de către aceste trei structuri ale Direcției de Protecție Socială, în scopul asigurării dreptului la prestații sociale pentru persoanele cu handicap în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidenţa celor două secretariate, fără a mai fi necesară depunerea de cereri din partea beneficiarilor de prestații sociale, prin emiterea de dispoziții, al asigurării plății din oficiu a acestora, în baza dispozițiilor de stabilire de prestații sociale.

Plata prestaţiilor sociale se face din oficiu, în baza dispoziției de stabilire menționate mai sus. Dreptul la prestaţii sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana (adultă sau copil) a fost încadrată în grad de handicap şi încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii în situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap sau reprezentantul legal nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale.

În cazul în care reprezentantul legal al minorului cu handicap grav cu asistent personal se află în una din situațiile descrise mai jos, este necesară prezentarea la ghișeele Serviciului de Prestații Sociale și Facilități, din sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, situat în strada Floare Roșie, nr. 7A, sector 6, pentru accesarea drepturilor sociale prevazute in OUG nr. 110/2011 privind concediul si indemnizația lunară pentru creșterea copilului, astfel:

 1. persoane care solicitată acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani, potrivit art. 31, alin. 2 din O.U.G. nr. 110/2011, respectiv reprezentantul legal al copilului cu handicap, beneficiar de concediu pentru îngrijirea copilului cu handicap până la vârsta de 7 ani, în situaţiile următoare:
  1. in continuarea concediului prevăzut la art. 2 al. 1 lit. a din OUG 110/2011
  2. persoane care au beneficiat de concediul pentru creşeterea copilului in baza  actelor normative care au reglementat acest drept la data naşterii copilului
  3. persoane care nu se incadrează în condiţiile prevăzute la lit. a şi b ale art. 31, al. 1 din OUG 110/2011, dar care în ultimele 12 luni inainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate, prevăzute la art. 2, al. 1, 5 şi 6 din OUG 110/2011
 2. persoane care solicitată acordarea spijinului lunar  pentru creşterea copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani, potrivit art. 32, alin. 1, lit. d din O.U.G. nr. 110/2011, respectiv reprezentantul legal, persoană care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului și indemnizației lunare aferente  (nu a obţinut venituri  înainte de naşterea copilului cu handicap)
 3. persoane care solicitată acordarea spijinului lunar  și care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului si indemnizaţiei lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu vârstă cuprinsă între 0-3 ani, conform OUG 111/2010, art.32, alin.1, lit.d
 4. persoane cu dizabilitate gravă sau accentuată care solicitată acordarea spijinului lunar  pentru creşterea copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani, potrivit art. 32, alin. 1, lit. c din O.U.G. nr. 110/2011, respectiv persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri in afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilitate
 5. persoane cu dizabilitate gravă sau accentuată care solicitaă acordarea sprijinului lunar şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului sănătos cu vârstă cuprinsă între 0-2 ani, conform OUG 111/2010, art.32, alin.2.
 6. persoane cu dizabilitate gravă sau accentuată care solicitată acordarea sprijinului lunar şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului sănătos cu vârstă cuprinsă între 2-7 ani, conform OUG 111/2010, art.32, alin.2.
 7. persoane care realizează venituri salariale și au program redus de lucru, respectiv 4 ore, care solicită acordarea indemnizației pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 7 - 18 ani, conform OUG 111/2010, art.32, alin.1, lit.a și alin.5, respectiv art.33
 8. reprezentanți legali ai minorilor cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani (doar cazuri noi), beneficiari de alocație de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, art. 3 alin. (1) lit. a) și c) și ale art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul incadrării ca persoană adultă cu handicap grav cu asistent personal, pentru cazurile noi stabilite după data de 30 iunie 2017, este necesară transmiterea de către persoana cu handicap grav cu asistent personal sau de către reprezentantul legal al acesteia a opțiunii potrivit prevederilor art. 42, al. 5 din  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu toate modificările și completările ulterioare, inclusiv prin OUG nr. 51/30.06.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, astfel:

 • asistent personal
 • indemnizaţie lunară prevăzută la art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • indemnizaţie de însoţitor prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Cererea de opțiune poate fi transmisă pe adresa de mail prestatiisociale@dgaspc6.com, la fax nr. 021.410.31.36 sau la ghișeele Serviciului Prestații Sociale și Facilități.

Până la transmiterea opțiunii solicitate mai sus, se vor stabili ca prestații sociale doar indemnizația lunară în cuantum de 350 lei, precum și buget personal lunar complementar în cuantum de 150 lei, potrivit prevederilor art. 57, al. 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

În cazul incadrării ca minor cu handicap grav cu asistent personal, pentru cazurile noi stabilite după data de 30 iunie 2017, este necesară transmiterea de către reprezentantul legal al acestuia a opțiunii potrivit prevederilor art. 42, al. 5 din  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu toate modificările și completările ulterioare, inclusiv prin OUG nr. 51/30.06.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, astfel:

 • asistent personal
 • indemnizaţie lunară prevăzută la art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Cererea de opțiune completată  poate fi transmisă pe adresa de mail prestatiisociale@dgaspc6.com, la fax nr. 021.410.31.36 sau la ghișeele Serviciului Prestații Sociale și Facilități.

Până la transmiterea opțiunii solicitate mai sus, se va stabili ca prestație socială doar prestație socială de 300 lei, potrivit prevederilor art. 57, al. 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

Cererea de opțiune potrivit prevederilor art. 42, al. 5 din  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, atât pentru adultul cu handicap grav cu asitent personal, cât și pentru minorul încadrat cu handicap grav cu asistent personal, pot fi descărcate de aici.

Se menține obligația beneficiarului de prestații sociale și facilități în privința depunerii de cereri pentru solicitarea de schimbare a modalității de plată a prestațiilor sociale stabilite, respectiv pentru facilități, reacordare sau acordare de prestații sociale restante (același tipizat menționat mai sus, care poate fi descărcat de aici), încetare prestații ca urmare a decesului  sau schimbării de domiciliu/reședință din sectorul 6, precum și pentru solicitarea de alocații potrivit prevederilor Legii nr. 61/1993, sau de indemnizații/sprijin/stimulent lunar, potrivit prevederilor art. 31, 32, 33 din O.U.G. nr. 110/2011.

Actele necesare pentru solicitarea facilităților de transport pentru adulţi:

 • actul de identitate, copie şi original al persoanei cu handicap sau reprezentantului legal;
 • 1 poză tip CI;

Actele necesare pentru solicitarea facilităților de trannsport pentru copii:

 • actul de identitate al reprezentantului legal, copie şi original;
 • buletinul de identitate al copilului, copie şi original (pentru copiii peste 14 ani);
 • 1 poză tip CI;

Actele necesare pentru obţinerea rovinietei (după caz):

Pentru obţinerea cardului-legitimaţie de parcare este necesară o poză tip CI, recentă.

Actele necesare pentru obţinerea abonamentului de metrou şi a legitimaţiei STB pentru persoana cu handicap şi pentru asistentul personal:

 • Certificatul de încadrare în grad de handicap valabil (copie+original);
 • Actul de identitate (copie+original);
 • Poză color tip CI, recentă;
 • Pentru beneficiarii de legitimaţii în baza altor acte normative, adeverinţă de la STB care atestă scoaterea din evidenţă a acesteia.

Actele necesare pentru acordarea  plăţii  dobânzii la creditele de care pot beneficia persoanele cu handicap grav sau accentuat, ori persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat:

Beneficiari:

 • Persoanele adulte posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat;
 • Familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat.

Condiţii:

 • Creditul sa fie folosit în totalitate doar pentru achiziţionarea unui singur autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces;
 • Valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro;
 • Returnarea creditului să nu depăşească 10 ani;
 • Să se efectueze plata ratelor creditului la scadenţă.

Persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile:

Condiţii:

 • Condiţii de accesare a beneficiului art. 27:
  • Creditul să fie folosit exclusiv pentru achiziţionarea unui singur autovehicul special adaptat pentru transportul unei persoane cu handicap netransferabilă, dependentă de scaunul cu rotile;
  • Valoarea creditului să nu depăşească 20.000 de euro;
  • Returnarea creditului să nu depăşească 15 ani;
  • Să se efectueze plata ratelor creditului la scadenţă.

 Actele necesare eliberării adeverinţei referitoare la acordul plăţii dobânzii:

 • Cerere
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap (copie);
 • Documentul de identitate (copie);
 • Hotărâre de punere sub interdicţie/dispoziţie de curatelă, după caz (copie);
 • Declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile art. 27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea (pentru auto)
 • Declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile art. 27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea (pentru adaptarea locuinţei);
 • Declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica direcţiei orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului.

După obţinerea adeverinţei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului.

Ulterior, beneficiarul se va prezenta la Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi cu următoarele documente, în vederea întocmirii dosarului:

 • Contractul de credit bancar încheiat cu unitatea bancară;
 • Graficul de rambursare în baza căruia se efectuează plata;
 • Extras de cont;
 • Copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare-cumpărare a acestuia;

Documentaţia necesară pentru adaptarea locuinţei potrivit nevoilor individuale de acces ale persoanei cu handicap, care cuprinde:

 • proiectul tehnic de adaptare a locuinţei conform nevoilor  individuale de acces, întocmit de un organ abilitat;
 • devizul de lucrări aferente adaptării, întocmit de un organ  abilitat;
 • declaraţia pe propria răspundere a organului abilitat din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerinţele de accesibilitate în conformitate cu actele normative în vigoare.

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor/schema relaţionării beneficiar-serviciu:

Dreptul la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale se acordă din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificate de încadrare în grad de handicap, cu luna următoare celei de obținere a certificatului de încadrare in grad de handicap.

Dreptul la asistenţă socială sub forma facilităţilor se acordă la cerere, cu data de 1 a lunii următoare celei de obținere a certificatului de încadrare in grad de handicap.

Formulare:

Baza legislativă:

 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu toate modificarile și completările ulterioare
 • Hotarârea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 432/2007 pentru aprobarea procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 62/2007 din 23/04/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;
 • Ordinul nr.223 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1017/12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.
 • Hotărârea nr. 430/2008 privind aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 • Ordinul Nr.2272 din 30.10.2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • OUG 111/2010 privind creșterea și îngrijirea copilului, cu modificările și completările ulterioare
 • OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • HGR nr. 502/2017 privind organizarea si metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului
 • OUG nr. 51/30.06.2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • HG nr. 1019/12.2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, a Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum și pentru modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Contact

Adrese de e-mail: prestatiisociale@dgaspc6.com sau office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001