Calendarul reînscrierii/admiterii la centre de zi de tip creșă pentru anul 2021/2022

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

Domenii de activitate

Copii

În domeniul protecției copilului şi a familiei asigurăm respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, se propun şi se aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap.

Persoane cu handicap

În domeniul protecției persoanelor cu handicap, instituția noastră asigură respectarea drepturilor acestora prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap conform prevederilor Legii nr. 448/2006.

Persoane vârstnice

DGASPC Sector 6 se preocupă îndeaproape de situația categoriilor defavorizate, realizând cu precădere proiecte pentru prevenirea situațiilor de risc, din dorința de a dezvolta pentru și împreună cu beneficiarii servicii sociale care să răspundă punctual și în mod personalizat fiecărui cetățean.

Prevenire marginalizare socială

În domeniul prevenirii și marginalizării sociale, ne implicăm activ și acordăm asistenţă socială și consiliere pentru depășirea situațiilor de criză, persoanelor/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială cu domiciliul legal situat pe raza sectorului 6.

Program

Programul cu publicul se modifică

SocialXChange

Magazinul caritabil SocialXChange

Rețele sociale

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001