Proiecte derulate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

SELECȚIE PARTENER ONG

30.08.2022

Anunţ de selecţie privind finanţarea de la bugetul local sector 6, în anul 2023, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în conformitate cu legea nr. 34/1998 cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 anunţă demararea procedurii de selecţie a cererilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2023, din bugetul Consiliului Local Sector 6, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, respectiv HG nr.1153/200 I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu modificările şi completările ulterioare.

Salvați Copiii și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 derulează proiectul „Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței”. Scopul proiectului este de a implementa în mod coerent, în România, modelul Barnahus. 

Barnahus este un model integrat de servicii de evaluare psihologică și medicală, audiere și protecție a copiilor victime ale abuzului sexual și victime ale violenței domestice.

Acest program își propune, pe de o parte, să faciliteze îmbunătățirea gradului de conștientizare la nivelul a 7000 de persoane din România cu privire la drepturile copiilor, iar pe de altă parte, să implementeze modelul islandez Barnahus de intervenție în acest domeniu, care reunește serviciile relevante pentru protecția copiilor aflați în ipostaze judiciare sub un singur acoperiș. Activitățile se vor desfășura în București, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

 

Leaving Care -Integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protecție speciala din regiunea Bucuresti-Ilfov - POCU/739/4/20/135808

Componentă 1 - Apel : POCU/739/4/20/ Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13/20/ Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13
Studiile din România arată că tinerii întâmpină dificultăți în tranziţia spre viaţa independentă, în calea autonomiei stând în principal dependenţa financiară şi psihologică faţă de familie. Tinerii tind să perceapă mediul socio-profesional ca fiind neprietenos, cu multe obstacole dificil de depăşit pentru ei şi tind să aibă abilităţi scăzute pentru evaluarea riscului şi gestionarea situaţiilor de criză (Anghel & Dima, 2008). Conform studiilor recente, inserția socio-profesională a tinerilor este în principal afectată de integrarea pe piața muncii, nivelul de educație, posibilitățile de rezidență, starea de sănătate și participarea socială (Neagu & Petrescu, 2017). Din rândul tinerilor, una din categoriile cele mai afectate, care întâmpină cele mai mari dificultăți, o reprezintă tinerii care părăsesc sistemul de protecție. Anual, 3000 de tineri părăsesc sistemul de protecție special. 
Tranziţia tinerilor din sistem de protecţie la viaţa independentă are doua dimensiuni relevante:
- identitatea tinerilor din sistemul de protecție (interese educaţionale şi profesionale; interese pentru petrecerea timpului liber; stil de viață, vulnerabilitate psihologică, comportamente de risc, delincvență juvenilă; relații familiale și sociale, legături de ataşament și sentiment de apartenență);
- pregătirea acestora pentru viața independentă: abilităţi practice de viaţă independent (auto-îngrijire, abilităţi practice etc.); atitudini și nevoi asociate cu pregătirea în vederea tranziției spre viața independentă (e.g. surse de suport social cu rol facilitator, bariere, soluţii).
Proiectul este implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, partener, împreună cu Asociația SOS Satele Copiilor din România (lider de proiect) și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3, partener.
Durata de implementare a proiectului este de 36 luni (septembrie 2020 - septembrie 2023).
Obiectivul general al proiectului urmărește creșterea numărului de tineri care părăsesc serviciile de tip rezidențial pregătiți pentru a avea o viață independentă și acompaniați în primii ani după încetarea măsurii de protecție.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Pregătirea pentru viața independentă a unui număr de 70 tineri care urmează să părăsescă serviciile de tip rezidențial din regiunea București-Ilfov sau care au părăsit sistemul de protecție a copilului
 2. Acompanierea unui număr de 20 tineri după încetarea măsurii de protecție din serviciile de tip rezidențial.
 3. Dezvoltarea unei rețele locale pentru susținerea tinerilor care părăsesc serviciile de tip rezidențial în municipiul București.

Proiectul se adresează atât copiilor şi tinerilor cu vârsta între 16-26 ani care se află încă într-un serviciu de tip rezidenţial, cât şi tinerilor care au ieşit din sistemul de protecție începând cu anul 2016 şi care nu au împlinit vârsta de 25 ani.
Valoarea totală a proiectului este 4.751.497,88 lei, din care cofinanțarea UE este 3.801.198,29 lei. Valoarea contribuției Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 este de 18.625,69 lei.

 

”Oamenii sunt grija noastră” – un proiect care luptă împotriva pandemiei în Sectorul 6

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 implementeaza  proiectul ”Oamenii sunt grija noastră”, cod 139239, proiect care se derulează în perioada 08 aprilie 2021 - 30 Iunie 202, avand un total de 3.179.767,86 lei, din care 1.742.920,27 lei reprezintă fonduri europene nerambursabile.
Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea a 11 centre sociale rezidențiale aflate în subordinea Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, centre care asigură asistență socială urmatoarelor categorii de persoane vulnerabile (persoane vârsnice, persoane cu dizabilități și copii) cu echipamente de protecție: combinezoane, viziere de protecție, manuși de unică folosință, măști de protecție, biocide, dispozitive de purificare a aerului, soluții necesare asigurarii igienei și dezinfecției pentru reducerea riscului de infectare și de răspandire a infecției cu COVID-19.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează îmbunatatirea capacității de protecție împotriva riscului de infectare și de raspândire a infecției cu COVID-19, a persoanelor care locuiesc in cele 11 centre rezidențiale din subordinea Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, mai ales în condițiile în care persoanele care locuiesc în aceste centre sunt persoane vulnerabile (vârstnici, copii, persoane cu dizabilități) care nu au resurse proprii pentru a-și asigura materialele de protectie necesare.
În urma implementării proiectului sunt asigurate materiale de protecție și sisteme de dezinfectie pentru creșterea capacității de protecție împotriva riscului de infectare și de raspândire a infecției cu COVID-19 pentru un numar de 11 unități din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.  
Materiale care au fost și încă sunt instrumente de luptă împotriva COVID-19, precum combinezoane, viziere, mănuși, măști de protecție, biocide, dispozitive de purificare a aerului, sunt astfel procurate și ajung, prin intermediul banilor europeni, la beneficiarii centrelor rezidențiale din Sectorul 6 care oferă servicii pentru bătrâni, persoane cu dizabilități sau copii. 

Toate materialele menționate sporesc capacitatea de îngrijire a rezidenților și de protecție împotriva riscului de infectare și de răspândire a infecției cu COVID-19 a persoanelor care locuiesc în centrele rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

 

„Constructie si dotare Cresa Ingerasii” – ID 124789

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 implementeaza  proiectul ”Constructie si dotare Cresa ingerasii”, cod 124789, proiect care se derulează în perioada 03.08.2020 - 31.08.2021, avand un total de 9.987.752,64 lei lei, din care valoarea eligibila a proiectului este de 4.445.658,32 lei.
Proiectul de investitii propus la finantare este in concordanta cu obiectivul specific al prioritatii de investitii 10.1; obiectivul specific 10.1 al Axei Prioritare 10 – „Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului”.
Obiectivul general al proiectului il reprezintă creșterea gradului de participare a populației in invatamantul anteprescolar si realizarea conditiilor pentru o educatie de calitate prin construirea unei crese cu o capacitate de 124 de locuri in Sectorul 6, Bucuresti, cu regim de inaltime Ds+P+1E.
Scopul proiectului este imbunatatirea infrastructurii educationale la nivelul anteprescolar prin realizarea unei constructii noi care sadeserveasca activitatea de învatamânt anteprescolar, date fiind cererile mai la nivel de Sector 6 dar si la nivel de Bucuresti, in concordanta cu numarul restrans d elocuri pentru copii de varsta anteprescolara. Aceasta investitie va conduce la: Îmbunatatirea siextinderea infrastructurii educatiei în mediul urban, Asigurarea egalitatii de sanse prin accesul la educatie al persoanelor cu dizabilitati si al grupurilor defavorizate cât si al celor cu probleme de ordin social, Prevenirea abandonului scolar, mobilier adecvat procesului educational.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Construirea, dotarea si infiinarea unei structuri care ofera servicii sociale de ingrijire si educare tip cresa cu o capacitate de 124 de locuri.
 2. Cresterea anuala a numarului de copii , in urma realizarii investitiei.
 3. Accesul la procesul educational si social obligatoriu tuturor copiilor, independent de sex, origine, religie sau convingerile lor de eventualul lor handicap.

Grupul tinta al proiectului:

Beneficiarii directi ai proiectului sunt cei 172 de viitori utilizatori ai obiectivului dupa cum urmeaza: 124 copii (0-3 ani); 48 personal angajat.
Ca urmare a implementarii proiectului, acestia isi vor putea desfasura activitatea in conditii optime.
Beneficiarii indirecti sunt reprezentati de:
- Familiile si apartinatorii beneficiarilor directi mentionati anterior;
- Autoritatea locala;
- Furnizorii de produse si servicii din cadrul proiectului;
- Angajati ai proiectului pentru implementarea serviciilor oferite in cadrul proiectului precum si angajatii cresei.

 

Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței

Proiectul a fost depus în cadrul programului de finanțare Active Citizens Fund România, Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal Granturi medii și mari, Runda 2, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul programului este consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 este partener în cadrul acestui proiect, iar solicitantul este Organizația Salvați Copiii.
Proiectul este un răspuns coerent și adaptat nevoilor beneficiarilor la problema retraumatizării și revictimizării copilului abuzat (sexual sau alte violențe) în lipsa unei abordări multidisciplinare. In primele 9 luni ale anului 2019, pe teritoriul țării noastre s-au înregistrat peste 11.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copiilor.
Proiectul își propune pe de o parte să faciliteze îmbunătățirea gradului de conștientizare la nivelul a 12.000 de persoane din România cu privire la drepturile copiilor, iar pe de alta parte implementarea modelului islandez Barnahus de intervenție în acest domeniu, care reunește serviciile relevante sub un singur acoperiș. Acest model va fi pilotat în cadrul unui centru care va fi deschis în București și va deservi în primele 36 de luni cel puțin 100 de copii. Se vor organiza mese de lucru cu autorități locale pentru transfer de bune practici în București, Iași și Timișoara și 25 de sesiuni de educație pentru elevi pentru întărirea perspectivei drepturilor omului, tratamentului egal și combaterii tuturor formelor de abuz. Se va crea o platforma pentru promovarea drepturilor copiilor și raportarea situațiilor de încălcare a drepturilor copiilor, se va crea și operaționaliza centrul pilot Barnahus și se vor furniza servicii multidisciplinare copiilor. 
Grupul țintă  este format din:

 • 100 copii victime ale abuzului sexual/violenței. Vor fi selectați copiii abuzați/cu suspiciune de abuz de 2-17 ani cu domiciliul/reședința în București.
 • 500 copii cu risc de încălcarea dreptului omului din București, Iași, Timișoara.
 • 180 persoane din instituții și autorități publice, actori relevanți ;
 •  20 angajați și voluntari ai solicitantului.

Durata proiectului este de 18 luni.
Valoarea totală a proiectului: 742.224,14 lei

 

YCARO –Young Citizens Access to Rights Opportunities

Proiectul ”YCARO –Young Citizens Access to Rights Opportunities” răspunde celor 4 obiective generale enunţate în Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 (Îmbunătăţirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate, Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile, Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă, Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc).
Parteneriatul vizeaza implicarea unor institutii de educație din Romania  si Italia, solicitantul este organizația The Marist International Solidarity Foundation.
Proiectul își propune să ofere oportunități de dialog și de formare de abilități copiilor și tinerilor, în vederea participării acestora la procesele de luare a deciziilor, respectiv implicării în crearea unor mecanisme care să le susțină nevoile și care să-I ajute să depășească impactul negativ al pandemiei de Covid-19. Prin activitățile ce ar urma să fie implementate se are în vedere creșterea gradului de respectare a drepturilor copilului în România și Italia, adoptarea unor măsuri care să ofere o mai bună protecție copiilor afectați de pandemia Covid-19 și oferirea de instrumente de lucru școlilor și partenerilor locali, astfel încât aceștia să devină apărători activi ai drepturilor copilului.
Obiectivul general al proiectului vizează implicarea a 150 de levi, profesori, părinți și angajați ai sistemului de protecție social în activități care să contribuie la integrarea participării copiilor în procesele de luare a deciziilor cu privire la orice situații de urgență care afectează accesul la educație în țările participante, ca agenți active ai schimbării. În cadrul proiectului se vor organiza workshop-uri și campanii de conștientizare și vor fi realizate materiale care să vină în întâmpinarea copiilor și a specialiștilor care lucrează în domeniul educației și protecției copilului.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, ca partener în proiect, va fi implicat în următoarele activități:

Va implica un număr de 40 de tineri cu vârste cuprinse între 14-1 ani în următoarele activități:

 • Participarea la focus-grupuri, cercetări pentru a realiza un sondaj despre modul în care activitățile și serviciile educaționale au fost afectate de pandemia de Covid în Italia și România;
 • Participarea la activitățile, conferințele și evenimentele de comunicare și diseminare a rezultatelor sondajului;
 • Cursuri de formare pentru adolescenți și tineri;
 • Participarea la 6 workshop-uri.

Va implica un număr de angajați care să participe la cele 6 workshop-uri în calitate de beneficiari.

Durata proiectului: 2 de luni.
Valoarea totală a proiectului este de 1.270.892,37 lei
Valoare D.G.A.S.P.C. 6: 104.471,28 lei
Valoarea contribuției D.G.A.S.P.C. sector 6: 11.605,17 lei

 

Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România

Proiectul este finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului „Justiție”, gestionat de către Ministerul de Justiție din România în calitate de Operator de Program.
Proiectul reprezintă o acțiune strategică menită să sprijine autoritățile administrației publice din România să adopte o acțiune coordonată în abordarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul.
Obiectivul general: susținerea punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul în România și vizând în mod implicit, reducerea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor, acest proiect este destinat să faciliteze schimbul de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.
Obiective specifice:

 • Realizarea unei evaluări a cadrului instituțional național în domeniul violenței domestice și violenței împotriva femeilor;
 • Îmbunătățirea metodelor de intervenție interinstituțională la nivelul sistemului judiciar, inclusiv la nivelul organelor de aplicarea a legii;
 • Sprijinirea serviciilor sociale specializate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței de gen;
 • Înființarea centrelor de consiliere a agresorilor și elaborarea unei metodologii unitare și a unui set de instrumente standardizate pentru lucrul cu agresorii;
 • Sprijin și consiliere pentru victimele violenței sexuale;
 • Campanii de prevenire a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) este solicitantul proiectului, iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 este partener.
Implementarea proiectului la nivelul sectorului 6 București va avea ca obiectiv înființarea centrului de consiliere pentru agresori, cu o capacitate de 10 locuri, care va funcționa cel puțin 24 de luni. Perioada de sustenabilitate a proiectului este de 5 ani.
Administrarea centrului va fi responsabilitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6.
Centrul de consiliere pentru agresori va oferi următoarele tipuri de servicii:

 • Consilierea psihologică pentru reducerea comportamentului violent și de control asupra membrilor familiei;
 • Educație și consiliere pentru dezvoltarea abilităților de viață prosocială;
 • Sprijin pentru reabilitarea, reinserția și integrarea/reintegrarea social a agresorilor;
 • Educație cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Valoarea totală a proiectului: 12.372.250 lei
Valoare D.G.A.S.P.C. 6: 198.747,82 lei
Durata proiectului: 36 luni

 

Arhivă 2014-2021

Arhivă 2009-2013

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001