Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant”

ÎNSCRIERE ONLINE

Prima zi de școală le aduce copiilor din Sectorul 6 șansa de a se înscrie la cursurile gratuite de abilitare și dezvoltare a personalității, organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

ÎNSCRIERE ONLINE

Sunt așteptați să participe copii și adolescenți din comunitatea noastră care doresc să se descopere și să învețe lucruri noi într-un cadru istoric aparte, cu ajutorul unor metode de cunoaștere și dezvoltare complementare celor folosite în sistemul clasic de învățământ.

Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant” este un compartiment subordonat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, care se adresează tuturor copiilor de pe raza sectorului 6, reprezentând locul unde aceştia îţi pot pune în practică abilităţile şi aptitudinile, exprimându-şi într-un mod creativ pasiunile şi talentele artistice, culturale, sportive, tehnico-ştiinţifice.

Instituţia este situată în str. Aleea Tibleş, nr. 64, într-o  clădire având statutul de monument istoric, ce a purtat în trecut denumirile de “Palatul Belvedere” şi  “Palatul Grant”.  În clădirea centrală sunt amenajate 12 săli de activităţi și o sală de aşteptare pentru părinţi. Locaţia dispune de o curte generoasă, unde este amenajată o sală de sport multifuncțională şi un loc de joacă pentru copii. Unitatea este dotată cu mobilier modern şi aparatură de ultimă generaţie, toate acestea asigurând desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor. Cheltuielile de întreţinere sunt asigurate din bugetul DGASPC - sector 6, dar pot fi completate din donaţii.

Cursuri pentru copii

Cursurile se desfășoară în perioada 01 octombrie – 31 iulie și se adresează tuturor copiilor din sectorul 6, cu domiciliul stabil, cu precădere copiilor din sistemul de protecție a copilului sau proveniți din familii defavorizate.

 1. DANS:
  Locuri:  100
  Categorie de vârstă: 4 - 18 ani
 2. DANS SPORTIV:
  Locuri: 80
  Categorie de vârstă: 4 - 18 ani
 3. ȘAH:
  Locuri: 45 
  Categorie de vârstă: 6 - 18 ani
 4. KARATE:
  Locuri: 60
  Categorie de vârstă: 7 - 18 ani
 5. ARTE PLASTICE:
  Locuri: 40
  Categoria de varsta: 6 - 18 ani
 6. CANTO:
  Locuri: 60
  Categorie de vârstă: 7 - 18 ani
 7. TEATRU:
  Locuri: 90
  Categorie de vârstă: 8 - 18 ani
 8. AIKIDO
  Locuri: 40
  Categorie de vârstă: 10 - 18 ani
 1. TENIS
  Locuri: 22
  Categorie de vârstă: 5 - 12 ani
 2. INFORMATICĂ:
  Locuri: 60
  Categorie de vârstă: 6 - 18 ani
 3. ÎNVĂȚARE EFICIENTĂ:
  Locuri: 48
  Categorie de vârstă: 7 - 10 ani
 4. MULTI SPORT:
  (un program de antrenament ce îmbină exerciții de gimnastică artistică, gimnastică aerobică, fitness, body–building, haltere și atletism)
  Locuri: 60
  Categorie de vârstă: 6 - 18 ani
 5. MUZICOTERAPIE:
  Locuri: 50
  Categorie de vârstă: 5 - 18 ani
 6. GERMANĂ:
  Locuri: 36
  Categorie de vârstă: 6 - 14 ani
 7. SPANIOLĂ:
  Locuri: 45
  Categorie de vârstă: 5 - 12 ani

Costurile serviciilor oferite de Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant:

 1. Centrul oferă servicii gratuite pentru copiii care provin din sistemul de protecție a copilului.  
 2. Copilul cu domiciliul stabil în sectorul 6, care nu se află în sistemul de protecție a copilului, poate beneficia gratuit de un curs de dezvoltare personală în cadrul Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant.
 3. Copilul cu domiciliul în sectorul 6, care nu se află în sistemul de protecție a copilului, poate beneficia de maximum 2 (două) cursuri de dezvoltare personală.
 4. Copilul cu domiciliul în sectorul 6, care nu se află în sistemul de protecție a copilului, poate beneficia de un al doilea curs de dezvoltare personală în cadrul Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant, cu condiția ca părinții să doneze lunar, în valoare de 150 lei, produse la Magazinul caritabil Socialxchange.
 5.  Contribuția (donația) se achita în avans pentru o lună sau mai multe. În situația în care copilul nu mai poate participa sau absentează, contribuția nu se returnează.

OBIECTIVUL GENERAL:

Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant”  îşi propune să ofere o alternativă de petrecere a timpului liber, prin realizarea unui demers de dezvoltare personală şi integrare socială a copiilor, implicându-i în  activităţi artistice, culturale, sportive, tehnico-stiintifice.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Informarea copiilor cu privire la alternativele de petrecere a timpului liber;
 • Dezvoltarea la copii a unor comportamente prosociale;
 • Participarea activă a copiilor la programele şi activităţile culturale, artistice, sportive, tehnico-ştiinţifice, ţinând cont de opţiunile lor;
 • Exprimarea şi valorificarea într-un mod creativ a pasiunilor şi talentelor copiilor;
 • Dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor copiilor, exersarea aptitudinilor copiilor;
 • Adoptarea de către copii a unui stil de viaţă sănător, activ;
 • Dezvoltarea capacităţilor copiilor de interrelaţionare, prin intermediul jocurilor, activităţilor de grup, factor determinant al unei mai bune integrări sociale;
 • Promovarea programelor socio-educative, ca o modalitate de adaptare, dezvoltare şi responsabilizare a copiilor;
 • Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor şi adulţilor, ca formă de participare activă la viaţa comunităţii;
 • Organizarea de evenimente socio-culturale şi artistice în spaţii publice sau private, convenţionale sau neconvenţionale.

BENEFICIARI:

Copiii cu vârsta cuprinsă între 04 - 18 ani, care domiciliază pe raza sectorului 6;
Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 - 26 ani, cu condiţia să fie beneficiari ai sistemului de protecţie socială, pe raza sectorului 6.

PRINCIPALELE  ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE:

Culturale: teatru, dans modern, muzică (canto, chitară);
Artistice: arte plastice (pictură, artă grafică, modelaj, design vestimentar),
Sportive: şah, karate etc.
Tehnico-ştiinţifice:, iniţiere în calculatoare, informatică etc.
Alte dezvoltări de competenţe: limbi străine
Toate activităţile vor avea la bază interesul pentru dezvoltarea fizică, psihică şi intelectuală a copiilor, iar personalul coordonator se va preocupa de descoperirea, încurajarea şi promovarea talentelor.

Implicarea copiilor/tinerilor în activităţile enumerate anterior poate reprezenta o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber, în detrimentul celor statice, a jocurilor pe computer, a anturajului, a adoptării unor comportamente deviante precum vagabondajul, consumul de droguri etc.

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL ACTIVITĂŢILOR:

LUNI-VINERI: 08.00 - 20.00
SÂMBĂTA: 08.00 - 16.00

ÎNSCRIEREA BENEFICIARILOR:

Înscrierea beneficiarilor la activităţi se face pe baza solicitării scrise a părinţilor sau a reprezentanţilor legali, depusă la secretariatul Centrului, precum si copii dupa buletine a părinţilor şi copie certificat de naştere copil.

Pentru inscrierea copilului la activitati sportive (dans si arte martiale) este necesara adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa ca acesta este apt pentru efort fizic.

Regulament de admitere la cursurile pentru copii desfășurate în cadrul Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant.

Acte necesare pentru înscriere:

 1. cerere de înscriere;
 2. copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 3. copii după certificatele de naștere ale fraților minori;
 4. copie după actele de identitate pentru fiecare părinte;
 5. copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 6. copii după acte care să evidențieze situația juridică a minorilor (ex: hotărâre judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul părinților și încredințarea minorului, hotărâre judecătorească prin care se recunoaște paternitate minorului, hotărâre de plasament sau de încredințare în vederea adopției);
 7. copia certificatului de deces a părintelui (dacă este cazul);
 8. adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate/apt pentru programe sportive.

Date de contact:

Adresa: Aleea Ţibleş, nr.64, sector 6, Bucureşti.
Tel.: 037.620.33.09;

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001