Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant”

A doua etapă de înscrieri (ian. 2023)

Stimați copii și părinți din Sectorul 6,

Vă mulțumim pentru interesul acordat cursurilor gratuite de educație nonformală pe care le organizăm anual la Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală ”Conacul Golescu-Grant”.

În urma numărului mare de solicitări, vă informăm că toate locurile au fost ocupate. Cei care nu au reușit să obțină un loc la această sesiune de înscrieri sunt rugați să urmărească site-ul nostru , precum și pagina de Facebook a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, pentru a afla din timp informații despre noua sesiune de înscriere ce va fi organizată în acest an la sfârșitul verii.

Vă promitem că oferta noastră va fi la fel de interesantă și plină de surprize. Celor înscriși le dorim multe satisfacții și mult succes în studierea disciplinelor alese.

Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant” este un compartiment subordonat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, care se adresează tuturor copiilor de pe raza sectorului 6, reprezentând locul unde aceştia îţi pot pune în practică abilităţile şi aptitudinile, exprimându-şi într-un mod creativ pasiunile şi talentele artistice, culturale, sportive, tehnico-ştiinţifice.

Instituţia este situată în str. Aleea Tibleş, nr. 64, într-o  clădire având statutul de monument istoric, ce a purtat în trecut denumirile de “Palatul Belvedere” şi  “Palatul Grant”.  În clădirea centrală sunt amenajate 12 săli de activităţi și o sală de aşteptare pentru părinţi. Locaţia dispune de o curte generoasă, unde este amenajată o sală de sport multifuncțională şi un loc de joacă pentru copii. Unitatea este dotată cu mobilier modern şi aparatură de ultimă generaţie, toate acestea asigurând desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor. Cheltuielile de întreţinere sunt asigurate din bugetul DGASPC - sector 6, dar pot fi completate din donaţii.

Cursuri pentru copii

Cursurile se desfășoară în perioada 1 octombrie 2022 – 15 iunie 2023 și se adresează tuturor copiilor din sectorul 6, cu domiciliul stabil, cu precădere copiilor din sistemul de protecție a copilului sau proveniți din familii defavorizate.

Cursurile din acest an sunt:

 • Curs de limba Engleză
 • Curs de limba Franceză
 • Curs de limba Spaniolă
 • Curs de Engleză prin teatru
 • Curs de Teatru
 • Curs de Dans
 • Curs de Dans sportiv
 • Curs de Balet
 • Curs de Street Dance
 • Curs de Arte plastice
 • Curs de Matematică distractivă
 • Curs de Informatică
 • Curs de Învățare eficientă
 • Curs de Chitară
 • Curs de Șah
 • Curs de Tenis
 • Curs de Fotbal
 • Curs de Handbal feminin
 • Curs de Karate Shotokan
 • Curs de Multi-sport
 • Curs de Film
 • Arta actorului mânuitor de păpuși și marionete

Informații despre programul cursurilor și grupele disponibile găsiți în aplicația de înscriere online, începând cu data de 12 septembrie 2022.

Costurile serviciilor oferite de Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant:

 1. Centrul oferă servicii gratuite pentru copiii care provin din sistemul de protecție a copilului.  
 2. Copilul cu domiciliul stabil în sectorul 6, care nu se află în sistemul de protecție a copilului, poate beneficia gratuit de un curs de dezvoltare personală în cadrul Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant.
 3. Copilul cu domiciliul în sectorul 6, care nu se află în sistemul de protecție a copilului, poate beneficia de maximum 2 (două) cursuri de dezvoltare personală.
 4. Copilul cu domiciliul în sectorul 6, care nu se află în sistemul de protecție a copilului, poate beneficia de un al doilea curs de dezvoltare personală în cadrul Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant, cu condiția ca părinții să doneze lunar, în valoare de 150 lei, produse la Magazinul caritabil Socialxchange.
 5.  Contribuția (donația) se achita în avans pentru o lună sau mai multe. În situația în care copilul nu mai poate participa sau absentează, contribuția nu se returnează.

OBIECTIVUL GENERAL:

Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant”  îşi propune să ofere o alternativă de petrecere a timpului liber, prin realizarea unui demers de dezvoltare personală şi integrare socială a copiilor, implicându-i în  activităţi artistice, culturale, sportive, tehnico-stiintifice.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Informarea copiilor cu privire la alternativele de petrecere a timpului liber;
 • Dezvoltarea la copii a unor comportamente prosociale;
 • Participarea activă a copiilor la programele şi activităţile culturale, artistice, sportive, tehnico-ştiinţifice, ţinând cont de opţiunile lor;
 • Exprimarea şi valorificarea într-un mod creativ a pasiunilor şi talentelor copiilor;
 • Dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor copiilor, exersarea aptitudinilor copiilor;
 • Adoptarea de către copii a unui stil de viaţă sănător, activ;
 • Dezvoltarea capacităţilor copiilor de interrelaţionare, prin intermediul jocurilor, activităţilor de grup, factor determinant al unei mai bune integrări sociale;
 • Promovarea programelor socio-educative, ca o modalitate de adaptare, dezvoltare şi responsabilizare a copiilor;
 • Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor şi adulţilor, ca formă de participare activă la viaţa comunităţii;
 • Organizarea de evenimente socio-culturale şi artistice în spaţii publice sau private, convenţionale sau neconvenţionale.

BENEFICIARI:

Copiii cu vârsta cuprinsă între 04 - 18 ani, care domiciliază pe raza sectorului 6;
Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 - 26 ani, cu condiţia să fie beneficiari ai sistemului de protecţie socială, pe raza sectorului 6.

PRINCIPALELE  ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE:

Culturale: teatru, dans modern, muzică (canto, chitară);
Artistice: arte plastice (pictură, artă grafică, modelaj, design vestimentar),
Sportive: şah, karate etc.
Tehnico-ştiinţifice: iniţiere în calculatoare, informatică etc.
Alte dezvoltări de competenţe: limbi străine
Toate activităţile vor avea la bază interesul pentru dezvoltarea fizică, psihică şi intelectuală a copiilor, iar personalul coordonator se va preocupa de descoperirea, încurajarea şi promovarea talentelor.

Implicarea copiilor/tinerilor în activităţile enumerate anterior poate reprezenta o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber, în detrimentul celor statice, a jocurilor pe computer, a anturajului, a adoptării unor comportamente deviante precum vagabondajul, consumul de droguri etc.

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL ACTIVITĂŢILOR:

LUNI-VINERI: 08.00 - 20.00
SÂMBĂTA: 08.00 - 16.00

ÎNSCRIEREA BENEFICIARILOR:

Pentru inscrierea copilului la activitati sportive este necesara adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa ca acesta este apt pentru efort fizic.

Regulament de admitere la cursurile pentru copii desfășurate în cadrul Centrului de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant 2022-2023.

Acte necesare pentru înscriere:

 1. cerere de înscriere;
 2. copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 3. copii după certificatele de naștere ale fraților minori;
 4. copie după actele de identitate pentru fiecare părinte;
 5. copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 6. copii după acte care să evidențieze situația juridică a minorilor (ex: hotărâre judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul părinților și încredințarea minorului, hotărâre judecătorească prin care se recunoaște paternitate minorului, hotărâre de plasament sau de încredințare în vederea adopției);
 7. copia certificatului de deces a părintelui (dacă este cazul);
 8. adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate/apt pentru programe sportive.

Date de contact:

Adresa: Aleea Ţibleş, nr.64, sector 6, Bucureşti.
Tel.: 037.620.33.09;

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001