Direcția Protecție Socială

Obiectul de activitate   al Direcţiei Protectie Sociala  îl constituie realizarea ansamblului de mãsuri, programe, activitãţi profesionale, servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunitaţilor cu probleme speciale, aflate în dificultate şi într-un grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţa.

Serviciile de asistenţã socialã se adreseazã urmatoarelor categorii de persoane:

 • persoane cu handicap;
 • persoane singure;
 • persoane vârstnice;
 • familia şi copilul;
 • oricare persoanã aflatã în nevoie.

Protectia persoane adulteMai concret, Direcţia Protectie Sociala  vine în ajutorul celor defavorizaţi prin:

 • Evaluarea persoanelor cu nevoi (instituţionalizate şi neinstituţionalizate), elaborarea planurilor individuale de intervenţie şi stabilirea nevoilor acestora.
 • Acordarea de support material si financiar persoanelor aflate in nevoie;
 • Asigurarea de servicii de consultanta juridica si consiliere psihologica;
 • Înfiinţarea de servicii comunitare alternative.
 • Formarea/perfecţionarea reţelelor de asistenţi personali şi asisţenti sociali care asigurã asistenţa şi îngrijire persoanelor cu handicap şi celor varstnici.
 • Implementarea şi monitorizarea respectãrii legislaţiei privitoare la accesibilizarea mediului fizic.
 • Promovarea unor mãsuri sociale de protecţie bazate pe respectarea drepturilor omului, privind egalizarea şanselor de participare a persoanelor cu handicap la viaţa economica şi socialã a comunitãţii, combaterea discriminarii şi a excluziunii sociale.
 • Sensibilizarea şi informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu handicap de a avea acces la educaţie, orientare şi formare profesionalã şi participare la viaţa socialã, în scopul îmbunãtãţirii atitudinii şi a comportamentului faţã de aceastã categorie de persoane.
 • Initierea unor proiecte cu asociaţii, instituţii publice de protecţie specialã şi învãţãmânt special, organizaţii neguvernamentale dinRomânia şi din alte ţari, în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice.
 • Promovarea principiului transparenţei şi al antrenarii tuturor organismelor implicate în sistemul de furnizare a serviciilor, în scopul cresterii calitaţii vieţii şi reintegrãrii sociale a persoanelor defavorizate.

Acţiunile Direcţiei Protecţie Sociala se îndreaptã cãtre prevenirea şi combaterea situaţiilor de risc pentru persoanele aflate în dificultate, pe care ele sau familiile lor sunt încapabile sã le soluţioneze.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design