Persoanele aflate în dificultate, incluse în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, solicită diverse forme de sprijin social, printre care şi servirea mesei la cantină.

Dezvoltarea unui sistem de servicii sociale, care să se adreseze tuturor categoriilor de persoane aflate în dificultate, cu domiciliul pe raza Sectorului 6 se urmăreşte asigurarea unui acces echitabil şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la servicii şi prestaţii sociale adaptate nevoilor actuale.

În scopul sprijinirii celor mai defavorizaţi membri ai comunităţii, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a înființat unități, dar a și încheiat parteneriate public-private, unde beneficiarii pot lua o masă caldă:

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti