DGASPC Sector 6

Cine suntem ?

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6 este instituția publică, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 6, înființată  la data de 01.03.2005 prin comasarea  serviciului public pentru protecția copilului şi a serviciului public de asistență socială ce funcționau la nivelul sectorului 6 al municipiului Bucureşti, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004.

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6  realizează la nivelul sectorului 6 măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Instituția are rolul de a asigura, la nivelul sectorului 6, aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale şi a sărăciei.

În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6  elaborează strategia proprie de asistență socială, planul de asistență socială şi programe de acțiune în domeniu, în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritoriala.

În domeniul protecției copilului şi a familiei, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6  asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune şi aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap.

În domeniul protecției persoanelor adulte (persoane singure, persoane vârstnice, etc.), sprijină aceaste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere şi le asigură servicii adecvate  în vederea refacerii şi dezvoltarii capacităților individuale şi familiale pentru a depăşi situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material şi juridic, în condițiile legii.

De asemenea, asigură măsurile de protecție  necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc.

În domeniul protecției persoanelor cu handicap, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în bază încadrării  acestora în categorii de persoane cu handicap.

Pentru cine?

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 asigura asistenta sociala urmatoarelor categorii de persoane:

 • Persoane defavorizate, marginalizate, discriminate;
 • Persoane varstnice;
 • Persoane singure si familii aflate in dificultate;
 • Adulti si copii cu dizabilitati;
 • Copii abuzati, maltratati, cu risc de abandon;
 • Copii abandonati.

Ce servicii oferim?

Protectia copilului:

 • Masuri de prevenire a abandonului si a institutionalizarii;
 • Asistenta maternala;
 • Masuri de reintegrare in familia naturala a copilului ocrotit in centrele de plasament sau in familii substitutive;
 • Masuri de protectie in familia largita, sistem rezidential, prin adopitie;
 • Masuri de protectie a copilului abuzat si/sau fara adapost;
 • Consiliere psihologica si juridica;
 • Sprijinirea si orientarea scolara si profesionala a copilului cu dizabilitati;
 • Masuri de protectie de tip alternativ: centre de zi pentru copii scolari si copiii strazii;
 • Masuri de protectie de tip rezidential: centre de plasament, centru maternal, centre pentru copii cu nevoi speciale.

Protectie Persoane Adulte

 • Asistenta si sprijin persoanelor varstnice, singure, aflate in situatii dificile sau cu dizabilitati;
 • Servicii de asistenta medicala, igienizare si servirea mesei pentru batranii singuri;
 • Promovarea si sustinerea respectarii drepturilor omului;
 • Masuri de prevenire si combatere a marginalizarii sociale si discriminarii etnice;
 • Acordarea de ajutoare sociale, speciale si alocatii monoparentale;
 • Servicii de recuperare, tratament, reintegrare sociala a persoanelor cu dizabilitati;
 • Servicii de consiliere sociala, juridica si psihologica;
 • Prestatii si facilitatii pentru persoane cu dizabilitati;

Directia Economica

 • Realizeaza bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6;
 • Gestioneaza planul de investitii si achizitii;
 • Asigura plata ajutoarelor sociale, speciale si a altor tipuri de suport material;
 • Administreaza bunurile imobile si mobile ale DGASPC Sector6;
 • Se implica in realizarea proiectelor si programelor proprii sau in parteneriat cu organizatii non-guvernamentale si asigura suportul financiar al acestora monitorizeza respectarea termenelor si a bugetelor proiectelor si programelor derulate;
 • Asigura plata salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, ale asistentilor maternali si ale personalului din subordine;
 • Asigură plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 • Administreaza centrele de plasament din subordine, asigurandu-le beneficiarilor suportul material corespunzator (harna, echipament, medicamente, dotari) Sprijina financiar activitati educative si de pertecere a timpului liber pentru beneficiarii serviciilor sociale;
 • Contribuie la activitatile de informare si promovare a serviciilor sociale comunitare destinate persoanelor defavorizate;
 • Identifica resursele comunitare care pot fi utilizate in situatii de urgenta;

 

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design