Direcţia Strategii Comunicare

Direcția Strategii Comunicare este un compartiment funcțional în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, înființat în urma identificării nevoilor reale ale instituției de a eficientiza comunicarea cu beneficiarii, cu reprezentanții comunității sectorului 6, cu instituții, organizații nonguvernamentale și mass-media, precum și acțiuni de dezvoltare strategică, realizare și implementare ale proiectelor necesare abilitării beneficiarilor din Sectorul 6.

Direcţia Strategii Comunicare are ca atribuţii:

  • Elaborează și gestionează instrumente de comunicare şi asigură diseminarea lor;
  • Actualizează conţinutul paginilor web al instituției şi se îngrijeşte de modernizarea structurii şi funcţiunilor lui;
  • Asigură o permanentă eficientizare în comunicarea cu beneficiarii, cu reprezentanții comunității sectorului 6, cu alte instituții, organizații nonguvernamentale și mass-media;
  • Realizează și implementează programe şi proiecte în beneficiul copiilor, persoanelor cu dizbilități, persoanelor vârstnice și oricăror persoane aflate în dificultate sau în risc de marginalizare socială în colaborare serviciile aferente fiecărui caz în parte;
  • Asigură promovarea proiectelor, strategiilor şi programelor derulate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;
  • Asigură organizarea de evenimente, campanii, conferințe de presă;
  • Elaborează strategia de dezvoltare a DGASPC Sector 6 şi a planurilor de implementare, în concordanță cu strategiile naționale și regionale, în colaborare cu toate compartimentele din cadrul instituției;
  • Dezvoltă parteneriate, atrage sponsori, donații, precum și voluntari pentru împlicarea în bunul mers al activităților serviciilor sociale aflate în subordine.
  • Dezvoltară parteneriate public-private cu diferite organizații nonguvernamentale, în vederea întăririi relațiilor cu societatea civilă pentru susținerea în comunitate a beneficiarilor în concordanță cu nevoile lor sociale complexe, prin programe specifice socio-educative, de socializare, de consiliere, etc.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design