Direcția Economică

Direcţia Economică asigură buna funcţionare a întregului sistem de servicii sociale denumit Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6.

Interviu Gabriela Schmutzer
Director General Adjunct DGASPC Sector 6
(Proiectul EVA - 2015)

Este motorul financiar al instituţiei şi are importanta misiune de a susţine material atât serviciile sociale oferite de DGASPC Sector 6 care includ sprijin pentru toate categoriile de persoane defavorizate din sector, cât şi structura funcţională a instituţiei reprezentată de latura resurselor umane şi de logistica materială.

Atribuţii

 • Realizează bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
 • Gestionează planul de investiţii şi achiziţii;
 • Coordonează activităţile de investiţii şi achiziţii publice;
 • Efectuează analiza economico-financiară a insituţiei;
 • Asigură plata ajutoarelor sociale, speciale şi a altor tipuri de suport material;
 • Administrează bunurile imobile şi mobile ale DGASPC Sector 6;
 • Se implică în realizarea proiectelor şi programelor proprii sau în parteneriat cu organizaţii non-guvernamentale şi asigură suportul financiar al acestora monitorizeză respectarea termenelor şi a bugetelor proiectelor şi programelor derulate;
 • Asigură plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, ale asistenţilor maternali şi ale personalului din subordine;
 • Asigură plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 • Administrează centrele de plasament din subordine, asigurându-le beneficiarilor suportul material corespunzător (hrană, echipament, medicamente, dotări)
 • Sprijină financiar activităţi educative şi de pertecere a timpului liber pentru beneficiarii serviciilor sociale;
 • Contribuie la activităţile de informare şi promovare a serviciilor sociale comunitare destinate persoanelor defavorizate;
 • Identifică resursele comunitare care pot fi utilizate în situaţii de urgenţă.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design