Serviciul persoane adulte cu handicap permanent

 

 

 

 

Domeniu de competență

  •  Monitorizează persoanele adulte cu handicap beneficiare de certificat de handicap cu valabilitate permanentă, prin efectuarea de anchete sociale în mediul familial al persoanei cu handicap, o dată pe an sau ori de câte ori situația o impune
  •  Efectuează anchete sociale în mediul familial al persoanei cu handicap în vederea clarificării mandatelor returnate, conținând prestații sociale neridicate
  •  Efectuează anchete sociale la solicitarea altor autorități, instituții publice și ONG-uri pentru persoanele beneficiare sau nu de certificat de handicap, care domiciliază, au reședința pe raza sectorului 6 sau locuiesc în fapt pe raza sectorului 6
  •  Acordă servicii de informare și consiliere socială persoanelor cu handicap aflate în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 sau familiilor acestora

Categorii de beneficiari

  •  copiii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România;
  •  adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România;

Legislație

  • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modifocarile si completarile ulterioare
  • Hotarârea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • Legea 292/2011 a asistentei sociale 

Date de contact:

Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului);
Telefon: 0372303292.

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001