Serviciul persoane adulte cu handicap permanent

 

 

 

 

Informare persoane cu dizabilități
Potrivit regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Domeniu de competență

  •  Monitorizează persoanele adulte cu handicap beneficiare de certificat de handicap cu valabilitate permanentă, prin efectuarea de anchete sociale în mediul familial al persoanei cu handicap, o dată pe an sau ori de câte ori situația o impune
  •  Efectuează anchete sociale în mediul familial al persoanei cu handicap în vederea clarificării mandatelor returnate, conținând prestații sociale neridicate
  •  Efectuează anchete sociale la solicitarea altor autorități, instituții publice și ONG-uri pentru persoanele beneficiare sau nu de certificat de handicap, care domiciliază, au reședința pe raza sectorului 6 sau locuiesc în fapt pe raza sectorului 6
  •  Acordă servicii de informare și consiliere socială persoanelor cu handicap aflate în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 sau familiilor acestora

Categorii de beneficiari

  •  copiii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România;
  •  adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România;

Legislație

  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 mai 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modifocarile si completarile ulterioare
  • Hotarârea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • Legea 292/2011 a asistentei sociale 

Date de contact:

Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului);
Telefon: 0372303292.

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001