Serviciul persoane adulte cu handicap permanent

 

 

 

 

Programul de lucru cu publicul se reia între orele 09:00 – 12:00

Domeniu de competență

 •  Monitorizează persoanele adulte cu handicap beneficiare de certificat de handicap cu valabilitate permanentă, prin efectuarea de anchete sociale în mediul familial al persoanei cu handicap, o dată pe an sau ori de câte ori situația o impune
 •  Efectuează anchete sociale în mediul familial al persoanei cu handicap în vederea clarificării mandatelor returnate, conținând prestații sociale neridicate
 •  Efectuează anchete sociale la solicitarea altor autorități, instituții publice și ONG-uri pentru persoanele beneficiare sau nu de certificat de handicap, care domiciliază, au reședința pe raza sectorului 6 sau locuiesc în fapt pe raza sectorului 6
 •  Acordă servicii de informare și consiliere socială persoanelor cu handicap aflate în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 sau familiilor acestora

Categorii de beneficiari

 •  copiii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România;
 •  adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România;

Legislație

 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modifocarile si completarile ulterioare
 • Hotarârea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea 292/2011 a asistentei sociale 

Date de contact:

Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului)
Telefon: 0372303292
Adresa e-mail: compartimenthandicappermanent@dgaspc6.com 

Programul de lucru cu publicul:

 • Luni, Marţi, Joi: 8.00 - 16.30
 • Miercuri: 08.00 - 18.30
 • Vineri: 8.00 -14.00

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti