Cursul de Informatică

În cadrul cursurilor de informatică fiecare cursant beneficiază de o stație de lucru cu toate softurile necesare disponibile pe care poate exersa tot ceea ce este prezentat în cadrul cursului. Aplicațiile practice sunt explicate și executate de către formator pe stația principală și sunt vizibile pe videoproiector astfel încât cursanții să înteleagă ușor și să poată executa ușor fiecare exercițiu. Se pune accent pe lucrul individual și pe aplicațiile practice care să ajute cursanții în aprofundarea cunoștințelor.

Cursurile sunt organizate pentru grupe de max. 10 elevi, pentru a asigura o monitorizare corespunzătoare a progresului individual. Programa propusă pentru fiecare din cele patru grupe de vârstă (7-8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani si +13) va fi ajustată în funcţie de capacităţile de înţelegere ale cursanţilor pentru a asigura un maxim beneficiu participanţilor.

Elevii trebuie să înţeleagă conexiunile dintre informatică/utilizarea calculatorului şi societate şi să fie capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor determinate de aceste conexiuni.

Cursul de informatică are ca scop şi familiarizarea elevilor cu structura fizică şi logică a unui calculator personal, cu noţiunile de sistem de operare şi organizarea informaţiilor, cu utilizarea aplicaţiilor din pachetul Microsoft Office și cu programele de grafică pe calculator (Adobe Photoshop, CorelDraw), utilizarea responsabilă a Internetului și a noilor tehnologii de comunicare online, toate acestea fiind extrem de utile elevilor la şcoală pentru realizarea referatelor, proiectelor cerute la alte discipline.

Pentru viitor se preconizează a se introducă noi module pentru cursanții care se află în stadiul de utilizator avansat și care demonstrează abilități algoritmice și de programare superioară (Web Design, programare web, Pascal/C++).

Locuri: 60

Categorie de varsta: 6 - 18 ani

 

Alte cursuri gratuite alte Centrului de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant”

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001