Bibliografie concursuri 12-14 august 2013

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT DIN CADRUL CENTRULUI DE PRIMIRE SI EVALUARE IN REGIM DE URGENTA ARLECHINO

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL COMPLEX DE SERVICII APARTAMENTE DE TIP FAMILIAL

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare..
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare..
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare.;

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE/ INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE DIN CADRUL CENTRULUI DE REABILITARE ȘI RECUPERARE NEUROPSIHICĂ UVERTURII

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 – privind  liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare.;
 • Hotarare nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT/INSTRUCTOR DE EDUCATIE/PEDAGOG DE RECUPERARE DIN CADRUL CENTRULUI DE REABILITARE ȘI RECUPERARE NEUROPSIHICĂ UVERTURII

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr. 544/2001 – privind  liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare.;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare.;
 • Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE KINETOTERAPEUT/FIZIOKINETOTERAPEUT DIN CADRUL CENTRULUI DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ “ SF. IOAN”

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului.
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare.;

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL DIN CADRUL CENTRULUI DE REABILITARE ȘI RECUPERARE NEUROPSIHICĂ UVERTURII

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Lucreția Titirica – Urgențe medico-chirurgicale – Ed. Medicală 2007, București
 • Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din Romania/2009;
 • O.U.G. nr.144/2008 - privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE INFIRMIERA DIN CADRUL CENTRULUI DE REABILITARE ȘI RECUPERARE NEUROPSIHICĂ UVERTURII

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare și funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR DIN CADRUL CENTRULUI DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ  “ SF. IOAN”

 • H.G nr. 1434/2004-privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr. 82/1991 republicata – lege a contabilitatii, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.M.F.P nr. 2861/2009 –pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969 – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților și instituțiilor publice modificată prin Legea 54/1994.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PSIHOLOG DIN CADRUL CENTRULUI DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ “ SF. IOAN”                       

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare .
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare , cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;
 • H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare..
 • Legea nr.213/2004 – privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania , cu modificările și completările ulterioare..
 • Codul deontologic al profesiei de psiholog.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE PSIHOLOG SI PSIHOPEDAGOG SPECIAL DIN CADRUL CENTRULUI DE REABILITARE ȘI RECUPERARE NEUROPSIHICĂ UVERTURII

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , cu modificările și completările ulterioare .
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Hotarare nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare..
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.213/2004 – privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania , cu modificările și completările ulterioare.
 • Codul deontologic al profesiei de psiholog.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT SOCIAL DIN CADRUL CENTRULUI DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ “ SF. IOAN”

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 273/2004- privind regimul juridic al adopției
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată.
 • Legea nr. 466/2004 privind statutul profesiei de asistent social

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT SOCIAL DIN CADRUL CENTRULUI DE REABILITARE ȘI RECUPERARE NEUROPSIHICĂ UVERTURII

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Hotarare nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare..
 • Legea nr. 466/2004 privind statutul profesiei de asistent social, cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT BUCATARIE

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare. .
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordin nr. 863/1995 – Ministerul Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT INTREȚINERE/ MUNCITOR CALIFICAT SPALATORIE/ MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR/ MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN

 • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;
 • Legea nr.544/2001- privind liberul acces la informaţii de interes public şi  normele metotologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE DIN CADRUL CENTRULUI DE REABILITARE ȘI RECUPERARE NEUROPSIHICĂ UVERTURII

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 – privind  liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotarare nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Gherasim Leonida – “Medicina interna”, vol 1,ed. aII-a, Ed. Medicala, 2001
 • Gherasim Leonida – “Medicina interna”, vol 2,ed. I, Ed. Medicala, 1996
 • Gherasim Leonida – “Medicina interna”, vol 3,ed. I, Ed. Medicala, 1998
 • Adrian Restian- “Bazele medicinei de familie”, Editura Medicala, Bucuresti 2008

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC MEDICINA GENERALA DIN CADRUL CENTRULUI DE REABILITARE ȘI RECUPERARE NEUROPSIHICĂ UVERTURII

 • H.G. nr. 1434/2004 – privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 – privind  liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare.;
 • Legea 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotarare nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.
 • Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Gherasim Leonida – “Medicina interna”, vol 1,ed. aII-a, Ed. Medicala, 2001
 • Gherasim Leonida – “Medicina interna”, vol 2,ed. I, Ed. Medicala, 1996
 • Gherasim Leonida – “Medicina interna”, vol 3,ed. I, Ed. Medicala, 1998
 • Adrian Restian- “Bazele medicinei de familie”, Editura Medicala, Bucuresti 2008

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC -RECUPERARE DIN CADRUL CENTRULUI DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ “ SF. IOAN”

 • H.G nr.1434/2004 - privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informații de interes public și normele de aplicare ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare.;
 • O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 – cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată ;
 • Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată ;
 • Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informații de interes public și normele de aplicare ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare. ;
 • H.G.R nr. 1437/2004 – privind organizare și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Gherasim Leonida – “Medicina interna”, vol 1,ed. aII-a, Ed. Medicala, 2001
 • Gherasim Leonida – “Medicina interna”, vol 2,ed. I, Ed. Medicala, 1996
 • Gherasim Leonida – “Medicina interna”, vol 3,ed. I, Ed. Medicala, 1998
 • Adrian Restian- “Bazele medicinei de familie”, Editura Medicala, Bucuresti 2008

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design