Concurs pentru ocuparea unor locuri vacante in cadrul Directiei Protectia Copilului


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, organizeaza concurs pentru posturile de executie vacante in data de 17.12.2007, ora 10.00 proba scrisa si 18.12.2007, ora 13,00 -interviul.

Dosarul de inscriere se depune pana la data de 07.12.2007 si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 8 alin (1) din anexa nr.1 la H.G. nr. 1209/2003.

Concursul se organizeaza la sediul din str.Drumul Taberei nr.18, sector 6, bibliografia se afiseaza la sediul institutiei, relatii suplimentare la tel. 745 72 37/106, www. asistentasociala6.ro.

 

Directia Protectia Copilului

 

Serviciul Adoptii

1 post inspector superior Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul Asistenta Maternala

1 post inspector superior Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie ;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

1 post referent de specialitate superior Cls. II ( SSD)

Conditii specifice:

 1. studii superioare de scurta durata in domeniul stiintelor umaniste, asistenta sociala, sociologie ;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Serviciul Rezidential

1 post inspector superior Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie;
 2. vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu

Serviciul Anchete psihosociale

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie;
 2. vechime minima 1 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu

Serviciul Evaluare complexa a copilului cu dizabilitati

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie;
 2. vechime minima 1 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu

Serviciul interventii de urgenta in protectia copilului

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie;
 2. vechime minima 1 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu

Serviciul Delicventa Juvenila si Asistenta Copiilor Strazii

1 post inspector debutant Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, asistenta sociala, sociologie;
 2. operare PC nivel mediu

Serviciul Monitorizare Sinteza

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, sociologie;
 2. vechime minima 1 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu

Conditii generale:

 1. candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

 

Bibliografie - DIRECTIA PROTECTIA COPILULUI

 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • H.G.R.nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
 • H.G.R.nr.1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 • Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • Legea nr.188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici;
 • H.G.R. nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
 • Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarului public, republicata;
 • Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design