Posturi vacante scoase la concurs - Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, organizeaza concurs pentru posturile de executie vacante in data de 11.12.2007, ora 10.00 proba scrisa si 12.12.2007, ora 13,00 -interviul.

Dosarul de inscriere se depune pana la data de 06.12.2007 si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 8 alin (1) din anexa nr.1 la H.G. nr. 1209/2003.

Concursul se organizeaza la sediul din str.Drumul Taberei nr.18, sector 6, bibliografia se afiseaza la sediul institutiei, relatii suplimentare la tel. 745 72 37/106, www. asistentasociala6.ro.

DIRECTIA PROTECTIE SOCIALA - Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

1 post inspector asistent clasa I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in specializarea psihologie;
 2. vechime minima 1 an in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

1 post inspector asistent clasa I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in specializarea pedagogie sau psihopedagogie speciala;
 2. vechime minima 1 an in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

1 post inspector asistent clasa I

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in specializarea asistenta sociala;
 2. vechime minima 1 an in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.

Conditii generale:

 1. candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Bibliografie

 1. LEGEA nr..448/2006-privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 2. H.G.nr.268/14.03.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind pritectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 3. LEGEA nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
 4. LEGEA nr.7/2007 de aprobare a OUG 148/2005 modificata si completata prin OUG 44/2006 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului (indemnizatie/stimulent);
 5. LEGEA nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii (repubicata );
 6. LEGEA nr.116/2002 privind prevenirea marginalizarii sociale;
 7. LEGEA NR.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. LEGEA NR.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de siustinere pentru familia monoparentala;
 9. LEGEA nr.544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public si normele de aplicare ale acestuia;
 10. LEGEA nr.53/2003-Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. LEGEA nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare;
 12. H.G. nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design