Rezultatele probei scrise susținută azi 11.03.2020 la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante

ANUNȚ

În atenția candidaților declarați admiși la proba scrisă susținută în data de 11.03.2020 în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante personal contractual de execuție, perioadă nedeterminată, din perioada 11.03.2020 – 17.03.2020

Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6  anunță că din motive obiective, pentru prevenirea răspândirii infecției cu CoVid-19, nu se poate desfășura proba interviului, în data de 17.03.2020, ora 10.00, conform calendarului stabilit inițial.

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (1), lit. a) și alin. (2) din H.G. 286/2011, proba interviului se va amâna, urmând să fie reprogramată în data de 06.04.2020, ora 10,00, în locațiile menționate în anunțul inițial și unde s-a susținut proba scrisă.

În funcție de evoluția pandemiei, pentru orice altă modificare intervenită veți fi anunțați pe pagina de internet a instituției www.asistentasociala6.ro și veți fi contactați telefonic.

Pentru alte clarificări ne puteți contacta la numărul de telefon: 021.754.72.37, int. 133.

Borderou notare proba scrisă susținută azi 11.03.2020 la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante din cadrul DGASPC sector 6

Comisia de concurs nr. 1 pentru posturile din cadrul Direcției Protecția Copilului și Direcției Economice comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

DIRECTIA PROTECTIA COPILULUI

Nr.
crt.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Numele si prenumele candidatului

Punctaj obținut la proba scrisă

REZULTAT

1.

Complex de Servicii de Recuperare

2  posturi îngrijitori

Guliman Cristian

60,00

ADMIS

Zamfir Georgeta

60,00

ADMIS

Cincă Aura

50,00

ADMIS

Panait Aurelia

60,00

ADMIS

2.

Centrul de Plasament “Acasă”

1 post instructor de educație

Aciubotăriței Robert-Ionuț

65,00

ADMIS

Dăbuleanu Ionela-Elena

50,00

ADMIS

3.

Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu Disfuncții Neuropsihice “Ghencea”

1 post psiholog

Ghiur Teodora

ABSENT

ABSENT

Popa Mihaela-Maria

50,00

ADMIS

Doagă Adriana

62,00

ADMIS

4.

Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu Disfuncții Neuropsihice “Ghencea”

1 post psihopedagog

Popa Nicoleta

31,00

RESPINS

Hubati Raina-Andra

36,00

RESPINS

5.

Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino”

1 post de educator

Alexe Valeriu-Petruț

56,00

ADMIS

Rusen Mariana

ABSENT

ABSENT

Neagu Constanța

30,00

RESPINS

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr.
crt.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Numele si prenumele candidatului

Punctaj obținut la proba scrisă

REZULTAT

1.

Centrul de zi “Neghiniță”

2 posturi infirmieră

Vulpoiu Marina

45,00

RESPINS

Manovici Gabriela

55,00

ADMIS

Ciobanu Dumitrița

70,00

ADMIS

2.

Centrul de zi “Neghiniță”

1 post îngrijitoare

          Mănguță Mihaela

20,00

RESPINS

3.

Centrul de zi “Pinocchio”

3 posturi infirmiera

Artene Liliana

50,00

ADMIS

Pîrnae Nicoleta-Ioana

70,00

ADMIS

Petre Maria

50,00

ADMIS

*Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă candidații trebuie sa obțină un minimum de 50 de puncte, conform art. 28, alin. (3), lit. a) din REGULAMENTUL-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Rezultatele au fost afișate azi, 12.03.2020, ora 16.30

Candidaţii nemultumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului  probei scrise, pe e-mailul  resurseumane@dgaspc6.com

Candidații declarați admiși la proba scrisă se vor prezenta pentru susținerea interviului  în data de 06.04.2020, ora 10:00, la sediul din Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București.

În funcție de evoluția Pandemiei Co-Vid19, pentru orice altă modificare intervenită veti fi anunțați pe pagina de internet a instituției www.asistentasociala6.ro și veti fi contactati telefonic.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr.de telefon: 0217457237, int.133.

 

Comisia de concurs nr. 2

Comisia de concurs pentru posturile din cadrul Direcției Protecție Socială și Direcției Generale comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

DIRECȚIA GENERALĂ

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidatului

Punctaj

Rezultatul probei scrise

1.

Centrul pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie"

1 post de îngrijitor

Pascu Ștefan

65,00

ADMIS

2.

Centrul pentru Persoane Vârstnice "Floare Roșie"

1 post de îngrijitor

Topuzaru Gherghina

ABSENT

RESPINS

Liță Scutarașu Iulia

65,00

ADMIS

Pârvu Aurora

70,00

ADMIS

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidatului

Punctaj

Rezultatul probei scrise

1.

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Uverturii

1 post de îngrijitor

Dumitrescu Marioara Mihaela

70,00

ADMIS

2.

Birou "Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice"

2 posturi îngrijitor

Nicoleta Niță

60,00

ADMIS

Miricescu Madalin

70,00

ADMIS

3.

Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap

3 posturi de asistent social

Cornea Dana

80,00

ADMIS

Ruscu Genia Ionela

90,00

ADMIS

Palău Silvia Daniela

85,00

ADMIS

Voicu Vulcănean Emanuel

ABSENT

RESPINS

4.

Cantina Socială Uverturii

1 post de referent

Costache Alexandru

90,00

ADMIS

Tomulea Doinița

20,00

RESPINS

Staiculescu Liana

90,00

ADMIS

Resmeriță Iulia

70,00

ADMIS

5.

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

1 post de asistent social

-

-

-

*Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă candidații trebuie sa obțină un minimum de 50 de puncte, conform art. 28, alin. (3), lit. a) din REGULAMENTUL-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Rezultatele au fost afișate azi 12.03.2020, ora 16:30 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din strada Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București și pe pagina de internet a instituției www.asistentasociala6.ro .

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la adresa de e-mail resurseumane@dgaspc6.com.

Concurenții declarați admiși la proba scrisă se vor prezenta pentru susținerea interviului în data de 06.04.2020, ora 10:00, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din Str. Floare Roșie nr. 7A.

În funcție de evoluția pandemiei CoVid-19, pentru orice altă modificare intervenită, veți fi anuntați pe pagina de internet a instituției www.asistentasociala6.ro și veți fi contactați telefonic.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. de telefon: 0217457237, int. 133.

 

Comisia de concurs nr. 3

Tabel rezultate proba scrisa sustinuta in data de  11.03.2020 ora 10,00 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție, DIRECTIA STRATEGII COMUNICARE  din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Comisia de concurs, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidat

PUNCTAJ  proba scrisa

REZULTAT

1.

Centrul de zi „Floare de Colț”

2 posturi de educatori

Raicu Ana-Maria

61,00

ADMIS

Șegărceanu Gheorghe

65,33

ADMIS

State Narcisa-Loredana

ABSENT

RESPINS

Coandă Daniela

52,00

ADMIS

2.

Centrul de zi „Floare de Colț”

3 posturi de infirmieră

Basangeac Daniela-Florentina

50,00

ADMIS

Mușat Alina

50,00

ADMIS

Iorga Elena

50,00

ADMIS

Sefcenco Silvia-Mariana

70,00

ADMIS

3.

Centrul de zi “Sf. Împărați Constantin și Elena”

1 post de instructor de educatie

Bunea Nicoleta-Diana

30,00

RESPINS

Stoian Nicoleta-Violeta

ABSENT

RESPINS

Anisie Daniel-Andrei

ABSENT

RESPINS

Pîrvan Cristina-Daniela

32,00

RESPINS

Bălan Maria

17,00

RESPINS

4.

Centrul de zi “Sf. Andrei”

1 post de educator

Alexandru Andreea-Iuliana

52,00

ADMIS

Turcu Alina

ABSENT

RESPINS

Gruia Gabriela

ABSENT

RESPINS

Vișen Irina

ABSENT

RESPINS

5.

Centrul de zi “Sf. Andrei”

1 post de infirmiera

Sfrijan Irina-Cornelia

60,00

ADMIS

6.

Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”

1 post de instructor de educatie

Popa Elena

ABSENT

RESPINS

Pestrițu Daniela

44,00

RESPINS

Roșu Florentina

39,00

RESPINS

Florian Alexandrina

50,00

ADMIS

Țoni Eliza-Monica

62,00

ADMIS

* Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă candidații trebuie să obțină un minimum de 50 de puncte, conform art.28, alin.(3), lit.a), din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Rezultatele au fost afișate azi 12.03.2020, ora 16,30, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, din Str. Cernișoara nr.38-40, Sector 6, București și pe pagina de internet a instituției www.asistentasociala6.ro.

Concurenții declarați admiși la proba scrisă se vor prezenta pentru susținerea probei interviului  în data de 06.04.2020, ora 10:00, la  sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din Aleea Țibleș nr.64.

* În funcție de evoluția pandemiei CoVid-19 pentru orice altă modificare intervenită veți fi anunțați pe pagina de internet a instituției www.asistentasociala6.ro și veți fi contactați telefonic.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, pe adresa de email: resurseumane@dgaspc6.com.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon: 0217457237 int.133.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001