Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs pentru ocuparea de director executiv adjunct protectia copilului din cadrul DGASPC sector 6

Pentru ocuparea functiei publice de conducere de director executiv adjunct protectia copilului din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6, Bucuresti.

Concursul se organizeaza la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in data de 15 august 2007, ora 9:00, proba scrisa si in data de 16 august 2007, ora 14:00, interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute in art.8 alin.(1) din Anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1.209/2003.

Conditiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7557/10.07.2007 si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6, Bucuresti si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici www.anfp-map.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si la nr.de telefon: (021) 315 04 84.

Bibliografie

 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • H.G.R.nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G.R.nr.1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 • Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • Legea nr.188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici;
 • H.G.R. nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
 • H.G.R. nr.1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice; 
 • Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarului public;
 • Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare.
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Ordin nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
 • H.G. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design