D.G.A.S.P.C. Sector 6 organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii de conducere

D.G.A.S.P.C. Sector 6, organizeaza urmatoarele concursuri:

Directia Protectia Copilului

Sef Serviciu Asistenta Maternala

Concurs in data de 13.08.2007, ora 10.00- proba scrisa si in data de 14.08.2007, ora 13.00- interviul, pentru postul de  sef serviciu-Serviciul Asistenta Maternala; Concursul se organizeaza la sediul institutiei din str.Drumul Taberei nr.18, sector 6. Dosarul de inscriere  la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 8 alin. (1)  din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1209/2003, si se  depun la registratura pana la data de 03.08.2007, ora 14. 00. Alte informatii necesare se pot obtine la  telefon 021/745 72 37 /int 106 sau www.asistentsociala6.ro.

1 post sef serviciu

Conditii generale:

 1. candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul asistentei sociale sau juridic;
 2. vechime minima 2 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu.
 4. studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor absolvite;

Directia Protectia Sociala

Sef Serviciu Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

Concurs in data de 22.08.2007, ora 10.00 - proba scrisa si in data de 23.08.2007, ora 13.00- interviul, pentru postul de Sef serviciu-Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap. Concursul se organizeaza la sediul institutiei din str.Drumul Taberei nr.18, sector 6. Dosarul de inscriere  la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 8 alin. (1)  din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1209/2003, si se  depun la registratura pana la data de 11.08.2007, ora 14. 00. Alte informatii necesare se pot obtine la  telefon 021/745 72 37 /int 106 sau www.asistentsociala6.ro.

1 post sef serviciu

Conditii generale:

 1. candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.

Conditii specifice:

 1. studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor umaniste, juridice, asistenta sociala, medicina;
 2. vechime minima 2 ani in specialitatea studiilor necesare;
 3. operare PC nivel mediu

Bibliografie Directia protectia copilului

 1. Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 2. H.G.R.nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul - cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. H.G.R.nr.1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 4. Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 5. Legea nr.188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici;
 6. H.G.R. nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
 7. H.G.R. nr.1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice; 
 8. Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarului public;
 9. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare.
 10. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public
 11. Ordin nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde
 12. H.G. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist

Bibliografie Directia protectie sociala

 1. LEGEA nr.448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 2. HG. nr.268 /14.03.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 3. LEGEA nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
 4. LEGEA nr.7/2007 de aprobare a  OUG 148/2005, modificata si completata prin prin OUG 44/2006 privind sustinerea familiei in vederea  cresterii copilului ( indemnizatie /stimulent )
 5. LEGEA nr.61/1993 privind  alocatia de stat pentru copil (republicata )
 6. LEGEA nr.116/2001 privind prevenirea marginalizarii sociale
 7. LEGEA nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarilor ulterioare
 8. LEGEA nr.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
 9. LEGEA nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public si normele de aplicare ale acestuia
 10. LEGEA nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata
 11. LEGEA nr.215/2001 privind administratia publica locala , cu modificarile ulterioare
 12. H.G. nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
 13. H.G. nr.1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice
 14. H.G. nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design