REZULTATUL SOLUȚIONĂRII Contestației nr.D/5271/20.03.2015 şi Contestației nr.D/5288/20.03.2015

Ca urmare a contestațiilor depuse cu privire la rezultatul probei scrise din cadrul concursului din data de   18.03.2015  pentru postul de inspector de specialitate – psiholog şi psihopedagog  la Centrul de Zi ,,Orşova’’, comisia de soluționare a contestațiilor numiţi prin Dispoziţia Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 nr. 131/23.02.2015 a  procedat la analizarea contestațiilor depuse.

În urma analizării contestațiilor și  a lucrărilor candidatilor, consemnate în procesul  verbal pentru concursul din data de  18.03.2015, Comisia de soluţionare a contestaţiilor, a constatat că nu există diferenţe între punctajul iniţial acordat acestor lucrări şi punctajul rezultat în urma reverificării, corectarea şi recorectarea lucrarilor scrise făcându-se în conformitate cu bibliografia data şi cu baremul de corectare afişat. Ca urmare a celor constatate punctajele rămân neschimbate.

Candidaţii nemulţumiţi se pot adresa instantelor judecătoreşti potrivit prevederilor legale în vigoare.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design