Concurs pentru ocuparea postului de Director Executiv Adjunct - Directia Protectie Persoane Adulte

D.G.A.S.P.C. Sector 6 organizeaza concurs pentru postul de Director Executiv Adjunct – Directia Protectie Persoane Adulte, pentru data de 29.11.2006, ora 10.00, proba scrisa si 30.11.2006, ora 13,00, interviul.

Dosarul de inscriere se depune pana la data de 19.11.2006 si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 8 alin (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1209/2003.

Concursul se organizeaza la sediul din str.Drumul Taberei nr. 18, sector 6, bibliografia se afiseaza la sediul institutiei, relatii suplimentare la tel. 745 72 37/106.

Directia Protectie Persoane Adulte

Director executiv adjunct

Conditii generale:

 • candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditii specifice:

 • studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor socioumane, juridice, economice, administrative;
 • vechime minima 5 ani in specialitatea studiilor necesare;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor absolvite;
 • operare PC nivel avansat.

Bibliografie

 1. Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţii de interes public si normele de aplicare ale acesteia;
 2. Legea nr. 188/1999 - republicata, privind statutul functionarului public;
 3. HG nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarului public;
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
 5. OUG nr. 1210 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadul Autoritatilor si Institutiilor publice;
 6. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare.
 7. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, modificata si completata prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Legea nr. 343/2004 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 102/1999;
 9. Hotararea Guvernului nr. 329/2003 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
 10. Hotararea Guvernului nr. 427/2001 privind aprobarea normelor metodologice privind incadrarea, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap;
 11. Hotararea Guvernului nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
 12. Legea nr. 47/2001 privind sistemul national de asistenta sociala
 13. Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
 14. Ordonanta Guvernului nr. 1007/2005 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design