Concurs pentru posturi vacante de executie

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 organizeaza concurs pentru posturile de executie vacante in data de 23.11.2006, ora 10.00, proba scrisa si 24.11.2006, ora 13,00, interviul.

Dosarul de inscriere se depune pana la data de 13.11.2006 si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 8 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 1209/2003.

Concursul se organizeaza la sediul din str. Drumul Taberei nr. 18, sector 6. Bibliografia se afiseaza la sediul institutiei. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 745 72 37/106.

Directia Protectia Copilului - Serviciul Adoptii

1 post inspector asistent Cls. I

Conditii specifice:

 • studii superioare de lunga durata in domeniul juridic;
 • vechime minima 1an in specialitatea studiilor necesare;
 • operare PC nivel mediu.

Directia Protectia Copilului - Serviciul Delincventa Juvenila si Asistenta Copiilor Strazii

1 post referent debutant Cls. III

Conditii specifice:

 • studii medii;
 • operare PC nivel mediu.

Directia Generala - Serviciul Strategii Programe Proiecte

1 post referent superior Cls. III

Conditii specifice:

 • studii medii;
 • vechime minima 9 ani in specialitatea studiilor necesare;
 • operare PC nivel avansat.

Directia Generala - Serviciul Juridic si Contencios

2 posturi consilier juridic principal Cls. I

Conditii specifice:

 • studii superioare juridice;
 • vechime minima 5 ani in specialitatea studiilor necesare;
 • operare PC nivel avansat.

1 post consilier juridic asistent Cls. I

Conditii specifice:

 • studii superioare juridice;
 • vechime minima 1 an in specialitatea studiilor necesare;
 • operare PC nivel avansat.

 

Conditii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.


Bibliografie

Directia Protectia Copilului

 1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 2. H.G.R. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
 3. H.G.R. nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 4. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 5. Legea nr. 188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare;
 6. H.G.R. nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
 7. H.G.R. nr. 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
 8. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarului public;
 9. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare.
 10. Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţii de interes public si normele de aplicare ale acesteia;

Serviciul Juridic si Contencios

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii – cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;
 4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 5. O.U.G. nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare al D.G.A.S.P.C.;
 7. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. H.G. nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarului public;
 9. O.G. nr. 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice.
 10. Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ;
 11. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. Codul de procedura civila
Serviciul Strategii Programe Proiecte
 1. Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţii de interes public si normele de aplicare ale acesteia;
 2. O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002
 3. Hot. 1723/2004 privind aprobarea programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul
 4. Legea nr. 188/1999 - republicata, privind statutul functionarului public cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. HG nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarului public;
 6. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
 7. OUG nr. 1210 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadul Autoritatilor si Institutiilor publice;
 8. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare.
 9. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, modificata si completata prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea nr. 343/2004 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 102/1999;
 11. Hotararea Guvernului nr. 329/2003 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap;

 

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design