DGASPC Sector 6 angajeaza 54 de asistenti maternali

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 selecteaza in vederea angajarii persoane pentru cele 54 de posturi vacante de asistenti maternali profesionisti.

Persoanele interesate sunt asteptate pentru a depune cerere de angajare la sediul DGASPC Sector 6 din Str. Drumul Taberei nr. 18, Complex Orizont, iar informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 745 72 37 sau pe site-ul institutiei la adresa www.asistentasociala6.ro.

Asistentul maternal este persoana care primeste in ingrijire unul sau mai multi copii aflati in situatii de risc (abandon familial, a caror dezvoltare fizica si/sau psihica este pusa in pericol etc.), pana in momentul in care reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 vor gasi o masura de protectie definitiva pentru acestia (integrarea in familia naturala sau extinsa, adoptie).

Un asistent maternal profesionist poate primi in plasament unul sau mai multi copii in functie de atestatul pe care acesta il detine si de disponibilitatea sa si a familiei sale.

Persoana care devine asistent maternal profesionist va fi angajata cu carte de munca, va primi salariu fix, la care se adauga sporurile aferente (vechime, conditii deosebite).

Totodata, pentru fiecare copil aflat in ingrijirea asistentului maternal profesionist, se acorda produse de echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare, rechizite, alocatii de hrana si de plasament si se deconteaza atat cheltuielile pentru plata intretinerii, cat si cele legate de serviciile de asistenta medicala.

Pentru a putea deveni asistent maternal este necesar ca persoanele interesate sa aiba domiciliul in sectorul 6, un spatiu disponibil adecvat pentru cresterea si dezvoltarea copilului, sa prezinte o stare buna de sanatate si sa depuna o cerere la registratura DGASPC Sector 6.

In urma depunerii cererii, angajatii Serviciului de Asistenta Maternala din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 vor efectua o evaluare sociala a persoanei solicitante, care consta in vizite la domiciliul acesteia, discutii cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum si o evaluare psihologica.

Ulterior evaluarii, persoanele acceptate vor urma cursuri de pregatire in vederea obtinerii atestatului de asistent maternal profesionist, numai dupa obtinerea acestui document putand fi angajate.

Cursurile de pregatire sunt organizate periodic de DGASPC Sector 6, urmatoarea sesiune avand loc la jumatatea lunii octombrie.

Conditii de atestare a unei persoane ca asistent maternal profesionist

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. au capacitate deplină de exerciţiu;
 2. prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care îi revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 3. au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament/încredinţare.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 1. persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 2. părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 3. persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Documente necesare

 1. copii legalizate ale actelor de stare civila ale solicitantului
  (certificat de nastere, certificat de casatorie)
 2. copie act de identitate (BI/CI) al solicitanta
 3. copie acte de stare civila si de identitate ale celorlati membrii ai familiei
 4. copie sentinta de divort, daca este cazul
 5. copie legalizata acte de studii ale solicitantului
 6. copie a unui document care sa ateste dreptul de folosinta a locuintei (titlu de proprietate, contract de inchiriere)
 7. caziere pentru toti membrii adulti ai familiei
 8. certificate medicale tip A5 (medic de familie + psihiatru) pentru solicitant
 9. certificate medicale tip A5 (medic de familie) pentru persoanele peste 18 ani
 10. adeverinta medicala pentru copii (sub 18 ani)
 11. adeverinta de salariu de la sot
 12. caracterizare de la asociatia de locatari si vecini
 13. adeverinta de la scoala (daca este cazul) pentru copii
alte documente (dupa caz): certificate de incadrare intr-un grad de handicap, decizii de pensionare, documente care sa ateste calitatea de actionar/producator/asociat intr-o societate comerciala

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design