Lansarea proiectului "Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități" din cadrul PNRR/2022/C13/MMSS/I2./

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță lansarea proiectului „Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități în data de 24.04.2023, conform Contractului de finanțare nr. 1245 din 24.04.2023, în cadrul în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 13 – Reforme sociale Investiția 2. Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități Apel necompetititv, runda 1.  

Valoarea totală a proiectului: 423.079,55 lei.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 21 de luni, începând cu 24.04.2023, data semnării contractului de finanțare, până la data de 31.12.2024.

Scopul proiectului are în vedere creșterea calității vieții pentru un grup de persoane cu dizabilități și a familiilor acestora, prin promovarea activă a incluziunii sociale, prin informare, consiliere, terapie ocupațională si susținerea activității unui atelier de ergoterapie (atelier confecții textile).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Reabilitarea/renovarea centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din sectorul 6;
 • Dotarea centrului de zi cu echipamente specifice necesare derulării activităților de terapie ocupațională și ergoterapie și facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile oferite în centrul de zi;
 • Furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor adulte cu dizabilități, pentru dezvoltarea şi/sau consolidarea deprinderilor de viaţă independentă.

Grupul țintă al proiectului: 16 persoane cu dizabilități și 5 asistenți personali.

Activitățile proiectului
:

 • Lucrări de amenajare/ reparații și dotare a spațiului;
 • Furnizarea serviciilor pentru îmbunătățirea abilităților și capacităților persoanelor cu dizabilități în vederea integrării sociale și pe piața muncii:
  1. Activități de informare și consiliere;
  2. Instruirea teoretică și practică a grupului țintă;
  3. Activități de abilitare/reabilitare prin terapie ocupațională;
  4. Activități de ergoterapie în atelierul confecții textile;
  5. Activități recreative, culturale și de socializare.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

 • În cadrul proiectului, la centru de zi pentru persoane cu dizabilități se vor executa lucrări de reparație și amenajare, de optimizare a spațiulului în care se vor desfășura activitățile de terapie ocupațională și ergoterapie. Centru de zi va fi dotat cu echipamente informatice și birotică.
 • Se va înființa un atelier de confecții textile în care se vor organiza activități de ergoterapie.
 • Se vor achiziționa, monta și utiliza instrumente necesare în cadrul activităților de recuperare și reabilitare, pentru menținerea/ dezvoltarea autonomiei și potențialului funcțional al beneficiarilor, astfel: panou de proiecție interactivă pe perete digital LCD pentru stimulare senzorială, panou interactiv MaTi pentru stimulare motrică 9terapie de reabilitare), kit panou interactiv Hit the light pentru reabilitare fizică și cognitivă, echipament Neurofeedback folosit în terapia de reabilitare prin stimulare cognitivă asistată de computer și kit fotoliu vibroacustic rabatabil cu componenta de terapie audio integrată și interfață digitală pentru conectare la sistemul Neurofeedback, stimulare tactilă și proprioceptivă.
 • În cadrul proiectului se va achiziționa un autovehicul care va permite extinderea serviciilor la domiciliul beneficiarilor, astfel încât persoanele nedeplasabile sau cele cu probleme grave de mobilitate vor putea avea acces la activitățile oferite în centrul de zi sau vor beneficia la domiciliu de anumite servicii. 
 • Minim 20 persoane cu dizabilități vor fi informate și consiliate.
 • Minim 10 aparținători vor fi informați și consiliați.

Persoana de contact: Adrian Mirea – manager proiect
Date de contact: telefon: 0723245427
e-mail: centrulconsilieredizabilitati@dgaspc6.com

 

 „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea GenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/        https://www.facebook.com/PNRROficial

 

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001