Lansarea proiectului “Construcție și Dotare Creșa Îngerașii”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță începerea activităților proiectului “Construcție și Dotare Creșa Îngerașii“  Cod SMIS 124789  în baza contractului încheiat în data de 03.08.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii București-Ilfov.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare a populației în învățământul antepreșcolar și realizarea condițiilor pentru o educație de calitate prin construirea unei creșe cu o capacitate de 124 de locuri în Sectorul 6, București, cu regim de înălțime Ds+P+1E.

Scopul proiectului este îmbunătățirea infrastructurii educaționale la nivelul antepreșcolar prin realizarea unei construcții noi care să deservească activitatea de învățământ antepreșcolar, date fiind cererile la nivel de Sector 6, dar și la nivel de București, în concordanță cu numărul restrâns de locuri pentru copii de vârstă antepreșcolară.

Această investiție va conduce:

  • la îmbunătățirea și extinderea infrastructurii educației în mediul urban;
  • la asigurarea egalității de șanse prin accesul la educație al persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate, cât și al celor cu probleme de ordin social;
  • la prevenirea abandonului școlar;
  • la dotarea cu mobilier adecvat procesului educațional;
  • la asigurarea spațiilor pentru desfășurarea unui proces educațional corespunzător la nivel antepreșcolar;
  • la asigurarea realizării personale, a stării de sănătate și a participării populației la educație;
  • la asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în :

  1. Construirea, dotarea și înființarea unei structuri care oferă servicii sociale de îngrijire și de educare de tip creșă cu o capacitate de 124 de locuri;
  2. Creșterea anuală a numărului de copii, în urma realizării investiției;
  3. Accesul la procesul educațional.

Proiectul se derulează în localitatea București, Sectorul 6, strada Rușețu, nr. 6A în perioada 03.08.2020 - 31.12.2023, cu o valoare totală de 9.987.752,54 RON din care finanțarea nerambursabilă este de 4.356.745,16 RON, din care 3.556.526,66 RON din FEDR și 800.218,50 RON din bugetul național .

Pentru detalii suplimentare: DULAMEA ANDI-DAN, Manager de proiect, tel 0217457237, e-mail office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001