Terapie pe timp de zi pentru copiii cu dizabilități din Sectorul 6

Două centre de zi, o singură categorie de beneficiari, copii și părinți sprijiniți. Incidența diferitelor cazuri de dizabilitate în rândul copiilor este în creștere, intervenția rapidă și eficientă, pe timp de zi, este asigurată la nivelul Sectorului 6. Un domeniu rezervat profesioniștilor ce activează la nivelul Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Împreună”  și al Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Disfuncții Neuropsihice ”Ghencea”.

Cu scopul de a susține copilul și reprezentanții legali în procesul de recuperare și menținere a relațiilor familiale, cele două centre din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 oferă:

 • terapie psihologică,
 • consiliere individuală și de grup,
 • logopedie,
 • terapie psihopedagogică,
 • terapie educaţională,
 • stimulare senzorială,
 • kinetoterapie,
 • activități de viață independență de tip Montessori,
 • activități de abilitare psihomotrică /terapia 3C,
 • pregătire/abilitare pentru integrare școlară,
 • ateliere pe perioada vacanței de vară.

Pentru cei nedeplasabili, o echipă mobilă este permanent pregătită să intervină și să susțină la domiciliu, pe timp de zi, acest proces terapeutic complex.

De la 0 la 18 ani, intervenția este susținută de psihologi, psihopedagogi, educatori, logopezi, kinetoterapeuţi și asistenţi sociali cu experiență, mulți dintre ei cu acreditări la nivel național sau internațional.

Procesul de acordare a serviciile debutează cu evaluarea inițială, un proces complex care include: interviul cu  părintele şi/sau persoana de îngrijire / reprezentantul legal); observația; aplicarea instrumentelor de evaluare; evaluarea funcțională a comportamentelor disruptive; întocmirea raportului de evaluare inițială, ce va fi atașat la dosarul copilului.

În urma analizării situației individuale, intervenția se poate orienta spre:

 • comunicare,
 • interacțiune socială,
 • imitație motorie,
 • joacă independentă,
 • interacțiune socială,
 • performanța vizuală,
 • structura lingvistică,
 • abilități academice și de grup.

Pentru copiii cu tulburări din spectrul autist se aplică teste de screening și evaluare a nivelului de dezvoltare, profilul Psihoeducațional PEP II, DENVER II, cuburile KOCH, precum și bateria de evaluare a copilului preșcolar „Gata pentru școală„ .

Cele două centre dispun de toate dotările necesare, inclusiv aparatura medicală și instrumentele necesare în procesul terapeutic.

Lunar, peste 100 de copii alături de familiile lor primesc acest tip de îngrijire și suport cu rol recuperare, abilitare, integrare socială și educațională.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Împreună” este situat în Aleea Istru, nr.4,  iar Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Disfuncții Neuropsihice ”Ghencea” în Strada Prelungirea Ghencea, nr. 195C.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001