”Aripi spre viitor” te așteaptă la școală!

Niciodată nu e prea târziu să te întorci la școală, să termini cursurile învățământului de stat obligatoriu și să privești mai încrezător spre viitor.

Pentru persoanele domiciliate legal în Regiunea București-Ilfov, un program de tip ”A doua șansă” oferă gratuit cursuri în incinta unor școli partenere, alături de o serie de servicii precum: programe de educație parentală, consiliere și orientare a carierei, ateliere de educație nonformală centrate pe învățare prin experiență. Programul mai oferă fiecărui participant suma de 1800 de lei, cu titlu de subvenție și sprijin pentru continuarea studiilor și a implicării în program, bani ce vor fi acordați la finalizarea unui ciclu de învățământ.

Cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, Proiectul ”Aripi spre viitor” își propune reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a unui număr de 500 de persoane care au abandonat școala sau care nu au finalizat educația obligatorie.

Sunt așteptați să participe la proiect persoane din Regiunea București-Ilfov precum; copii și tineri cu vârste între 6 și 16 ani, care au abandonat școala, adulți cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 de ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu, inclusiv părinți, membri ai familiilor cu copii, tutori ai copiilor și tinerilor, persoane care au în grijă copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, persoane de etnie romă.

Totalul finanțării proiectului se ridică la suma de 9.518.252 lei, din care 7.614.602 reprezintă fonduri europene nerambursabile, 1.335.889 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, restul fiind acoperit din fonduri de la Bugetul Local Sector 6.

Cu o perioadă de derulare de 32 de luni, proiectul a debutat în luna ianuarie a acestui an, fiind finanțat din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Cod Proiect 135937.

Beneficiarul finanțării este Fundația Estuar alături de partenerii săi: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Asociația Four Change.

Persoanele interesate ne pot contacta la adresele de email recrutareads@gmail.com sau office@dgaspc6.com, precum și la numerele de telefon 0723.161.313, ¬0723.746.494, 0765.597.172. Informații suplimentare la www.asistentasociala6.ro.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001