Rezultatele probei scrise susținută în data de 29.01.2020

COMISIA 1

BORDEROU NOTARE PROBA SCRISĂ SUSȚINUTĂ ÎN DATA DE 29.01.2020 LA CONCURSUL   PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. Sector 6

I. DIRECTIA PROTECȚIA COPILULUI

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidatului

Punctaj obținut la proba scrisă

REZULTAT

1.

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati „Orsova”

 1 post îngrijitor

Mihăilă Ioana

      80,00 puncte

ADMIS

2.

Complex de Servicii de Recuperare

2  posturi îngrijitori

-

-

-

3.

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu disfuncții neuropsihice“Ghencea”

1 post îngrijitor

Coandă Daniela

80,00 puncte

 ADMIS

4.

Internat de tip social pentru copii cu dizabilități “Domnita Balasa”

2 posturi ingrijitor

Constantin Florina

90,00 puncte

ADMIS

Haraga Maria

70,00 puncte

ADMIS

Petre Maria

50,00 puncte

ADMIS

5.

C.S.S Istru - Cantină

2 posturi ingrijitor

Petrache Mirela

60,00 puncte

ADMIS

Dumitru Cristina

60,00 puncte

ADMIS

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ


Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidatului

Punctaj obținut la proba scrisă

                   REZULTAT

1.

Centrul de zi “Harap-Alb”

2 posturi îngrijitor

Croitoru Florica

50,00 puncte

ADMIS

Barbu Daniela

90,00 puncte

ADMIS

2.

Centrul de zi “Harap-Alb”

3 posturi infirmieră

Sterea Georgeta

35,00 puncte

RESPINS

Mușat Alina

40,00 puncte

RESPINS

Radulescu Roxana-Mihaela

75,00 puncte

ADMIS

Ulmeanu Constanța

65,00 puncte

ADMIS

Tălpeanu Constanța

80,00 puncte

ADMIS

Daroi Paula-Elena

80,00 puncte

ADMIS

Trandafir Monica-Violeta

35,00 puncte

RESPINS

3.

Centrul de zi “Neghiniță”

1 post infirmieră

Manovici Gabriela

60,00 puncte

ADMIS

Stoica Mihaela

85,00 puncte

ADMIS

Barbu Georgiana-Loredana

80,00 puncte

ADMIS

Vulpoiu Marina

35,00 puncte

RESPINS

4.

Centrul de zi “Pinocchio”

1 post infirmieră

Banu-Marin Veronica-Oana

           60,00 puncte

ADMIS

*Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă candidații trebuie sa obțină un minimum de 50 de puncte, conform art. 28, alin. (3), lit. a) din REGULAMENTUL-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Rezultatele au fost afișate azi, 30.01.2020, ora 14,00.

Candidaţii nemultumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului  probei scrise, la sediul D.G.A.S.P.C Sector 6 din strada Cernișoara nr. 38-40.

Candidații declarați admiși la proba scrisă vor susține proba interviului în data de 04.02.2020, ora 10:00, în sediul din Aleea Istru nr. 6, Sector 6, București.

 

COMISIA 2

BORDEROU NOTARE PROBA SCRISĂ SUSȚINUTĂ ÎN DATA DE 29.01.2020 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. Sector 6

I. DIRECTIA PROTECTIA COPILULUI

Nr.
crt.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Numele si prenumele candidatului

Punctaj obținut la proba scrisă

REZULTAT

1.

Birou Evaluare Inițială și Secretariat Comisie Protecția Copilului

1 post asistent social

Andreescu Georgiana-Camelia

61,00 puncte

ADMIS

Dobra Anca

88,00 puncte

ADMIS

Micuțiu Dorina-Alina

52,50 puncte

ADMIS

2.

Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino”

1 post asistent social

Beligeanu Diana-Oana

50,00 puncte

ADMIS

Burlan  Diana-Andreea

54,00 puncte

ADMIS

Duțu Andreea-Cristina

31,00 puncte

RESPINS

Popa Denis-Marius

67,00 puncte

ADMIS

3.

Centrul de Plasament “Acasă”

2 posturi educator
(se lucrează în ture)

Călin Maria-Alina

70,00 puncte

ADMIS

Constantin Gina-Dorina

ABSENT

RESPINS

Dăbuleanu Lucian

55,00 puncte

ADMIS

Dumitru Gabriela-Cristina

70,00 puncte

ADMIS

Purcea Maria-Mihaela

95,00 puncte

ADMIS

4.

Centrul de Plasament “Acasă”

2 posturi instructor de educație
(se lucrează în ture)

Angyalosy Ramona-Ioana

65,00 puncte

ADMIS

Dăbuleanu Ionela-Elena

55,00 puncte

ADMIS

Dimache Daniela

ABSENT

RESPINS

Manole Alexandru-Ionuț

80,00 puncte

ADMIS

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr.
crt.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Numele si prenumele candidatului

Punctaj obținut la proba scrisă

REZULTAT

1.

Centrul de zi “Neghiniță”

2 posturi educator

Arvinte Alina-Mirela

45,00 puncte

RESPINS

Matei Cristiana

40,00 puncte

RESPINS

Segărceanu Gheorghe

ABSENT

RESPINS

Vișen Irina

40,00 puncte

RESPINS

*Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă candidații trebuie sa obțină un minimum de 50 de puncte, conform art. 28, alin. (3), lit. a) din REGULAMENTUL-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Rezultatele au fost afișate azi, 30.01.2020, ora 14,00.

Candidaţii nemultumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului  probei scrise, la sediul D.G.A.S.P.C Sector 6 din strada Cernișoara nr. 38-40.

Candidații declarați admiși la proba scrisă vor susține proba interviului în data de 04.02.2020, ora 10:00, în sediul din Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București.

 

COMISIA 3

Borderou notare proba scrisă privind concursul din data de 29.01.-04.02.2020 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Comisia de concurs pentru posturile din cadrul Direcției Protecția Copilului și Direcției Economice comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

I. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidatului

Punctaj

Rezultatul probei scrise

1.

Centrul pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie"

2 posturi de infirmier
(se lucrează în ture)

Costea Mihai

50,00

ADMIS

Gherman Simona-Cerasela

50,00

ADMIS

1 post de îngrijitor

----

----

----

2.

Centrul pentru Persoane Vârstnice "Floare Roșie"

4 posturi de infirmier
(se lucrează în ture)

Stanciu Florica

ABSENT

RESPINS

Țoca Dana

60,00

ADMIS

Andrei Paula

65,00

ADMIS

Visinschi Georgeta

65,00

ADMIS

Sîrbu Lucian Adrian

60,00

ADMIS

Voicu Mariana

35,00

RESPINS

Sandu Niculina

35,00

RESPINS

Zidaru Lenuța Florica

ABSENT

RESPINS

Năstăsoiu Mariana

50,00

ADMIS

2 posturi de îngrijitor

Niță Nicoleta

ABSENT

RESPINS

Preda Emilia

ABSENT

RESPINS

Nicolescu Luminița

50,00

ADMIS

II. DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidatului

Punctaj

Rezultatul probei scrise

1.

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Uverturii

1 post de educator

Constantin Ioana

70,00

ADMIS

Ioniță Roxana

45,00

RESPINS

1 post de infirmier
(se lucrează în ture)

Țîncu Elena-Carmen

100,00

ADMIS

2 posturi de îngrijitor

Cincă Aura

40,00

RESPINS

Olaru Constantin

50,00

ADMIS

Buric Pansela

50,00

ADMIS

Gheorghe-Șovărescu Mihaela

20,00

RESPINS

2.

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

1 post de îngrijitor

Lazar Mariana

30,00

RESPINS

Gheorghe Florentina

50,00

ADMIS

3.

Locuințe maxim protejate

8 posturi de asistent medical
(se lucrează în ture)

Bîlbîe Rodica

35,00

RESPINS

Leceanu Liliana Angelica

25,00

RESPINS

Leceanu Oana Silvia

30,00

RESPINS

Băzăvan Veneția-Mirela

ABSENT

RESPINS

Verboncu Mariana Daniela

26,00

RESPINS

8 posturi de infirmier
(se lucrează în ture)

----

----

----

4.

Birou "Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice"

2 posturi îngrijitor

----

----

----

5.

Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap

5 posturi de asistent social

Simion Anamaria-Isabella

80,00

ADMIS

Nițu Gabriela-Diana

55,00

ADMIS

Maier Marilena Adnana

60,00

ADMIS

*Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă candidații trebuie sa obțină un minimum de 50 de puncte, conform art. 28, alin. (3), lit. a) din REGULAMENTUL-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Rezultatele au fost afișate azi 30.01.2020 , ora 14.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la sediul instituţiei din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București.

Concurenții declarați admiși la proba scrisă se vor prezenta pentru susținerea interviului în data de 04.02.2020, ora 10:00, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din Str. Floare Roșie nr. 7A.

 

COMISIA 4

Tabel rezultate proba scrisa sustinuta in data de  29.01.2020 ora 10,00  pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție, DIRECTIA STRATEGII COMUNICARE-din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Comisia de concurs, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

Compartiment

Functia pentru care s-a facut optiunea

Nume si prenume candidat

PUNCTAJ  proba scrisa

REZULTAT

1.

Clubul Seniorilor Ion Luca Caragiale

1 post îngrijitor

Guliman Ioana-Lucica

80,00

ADMIS

Mihai Mirela

70,00

ADMIS

2.

Clubul Seniorilor Ioan Slavici

1 post îngrijitor

Guliman Cristian

80,00

ADMIS

Păun Stela

60,00

ADMIS

Tomulea Doinița

70,00

ADMIS

3.

Centrul de zi “Sf. Andrei”

1 post psiholog

Andronic Anamaria

ABSENT

RESPINS

Andrei Cristina

ABSENT

RESPINS

Albu Ana-Maria

ANULAT

RESPINS

Constantin Oana

44,00

RESPINS

Gavrilă Izabela-Simona

ABSENT

RESPINS

Ionescu Loredana-Nicoleta

42,00

 RESPINS

Mitu  Ana-Mihaela

75,00

ADMIS

Popescu Alexandra Cristina

52,00

ADMIS

Teodorescu Cristina

60,00

ADMIS

Toader Oana-Nicoleta

ABSENT

RESPINS

4.

Centrul de zi “Sf. Andrei”

1 post infirmieră

Ion Ștefania Alina

51,00

ADMIS

5.

Centrul de zi „Floare de Colț”

3 posturi educatori

Boboia Iuliana-Florina

69,00

ADMIS

Crăciun Iuliana-Cristina

34,00

RESPINS

Rus Veronica-Mihaela

63,00

ADMIS

6.

Centrul de zi „Floare de Colț”

3  posturi înfirmiere

Basangeac Daniela-Florentina

12,00

RESPINS

Iorga Elena

38,00

RESPINS

Sefcenco Silvia-Mariana

30,00

RESPINS

7.

Centrul de zi“Sf. Împărați Constantin și Elena”

1 post educator

-

-

-

8.

Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”

2 posturi îngrijitori

Grigoraș Firița

80,00

ADMIS

Istrate Mihaela-Ariana

100,00

ADMIS

Stoica Camelia

90,00

ADMIS

9.

Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”

1 post educator

Anghel Daniela-Monica

ABSENT

RESPINS

Dumitrache Alexandru

67,00

ADMIS

Frîncu Damaris

39,00

RESPINS

Mitrache Roxana- Mihaela

23,00

 RESPINS

Rezultatele au fost afișate azi 30.01.2020, ora 14,00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la sediul instituţiei.

Concurenții declarați admiși la proba scrisa se vor prezenta pentru susținerea probei interviului  în data de 04.02.2020, ora 10:00, la  sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din Aleea Țibleș nr.64.

 

COMISIA 5

BORDEROU NOTARE PROBĂ SCRISĂ, SUSȚINUTĂ ÎN DATA DE 29.01.2020 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE DE CONDUCERE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6

I. DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

  Nr.
Crt.

Compartiment

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenume candidat

Punctaj final probă scrise

Rezultat Final Probă Scrisă

1.

Centrul de Plasament „Acasă”

1 post șef centru

Cuțurescu Madălina

79,00 puncte

Admis

2.

Complex de Servicii de Recuperare

1 post șef centru

Vițelaru Ana-Maria Silvia

87,00 puncte

Admis

3.

Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu Disfuncții Neuropsihice ,,Ghencea,,

1 post șef centru

Szolga Martha-Mihaela

87,00 puncte

Admis

II. DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

Nr.
Crt.

Compartiment

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenume candidat

Punctaj Final Probă Scrisă

Rezultat Final Probă Scrisă

1.

Centrul de zi  „Sf. Andrei”

1 post șef centru

Codreanu Mihai

Absent

Absent

Darie Florentina

73,00 puncte

Admis

Voicu Andrei-Mircea

88,00 puncte

Admis

2.

Centrul de zi „Floare de Colț”

1 post șef centru

Constantinescu Raluca-Mihaela

87,00 puncte

Admis

*Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă condidații trebuie să obțină un minim de 70 de puncte, conform Art.28, alin.(3), lit.b) din Regulamentul-cadru din 23.03.2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Rezultatele au fost afișate azi 30.01.2020, ora 14:00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la sediul instituţiei, din str. Cernișoara, nr. 38-40, Sector 6, București.

Candidații declarați admisi la Proba Scrisă se vor prezenta pentru sustinerea interviului în data de 04.02.2020, ora 10:00, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, din Aleea Istru nr. 4.

 

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design