Servicii de recuperare medicală pentru cetățenii din Sectorul 6

Nevoia de dezvoltare a serviciilor de îngrijire şi recuperare medicală pe raza Sectorului 6 a condus la deschiderea, la sfârşitul anului trecut, a Centrului de Sănătate Multifuncţional “Sfântul Nectarie”, care pune la dispoziţia cetăţenilor cu venituri modeste servicii medicale complexe, total sau parţial subvenţionate, în sistem ambulatoriu. Activitatea centrului nu se limitează la această categorie, orice persoană interesată putând fi tratată, cu achitarea parțială sau integrală a serviciilor medicale prestate.

Totodată, peste 900 de copii cu dizabilităţi din Sectorul 6 frecventează Complexul de Servicii de Recuperare, situat pe str. Bascov nr. 14-18, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. Pentru a răspunde nevoilor complexe de terapie şi tratament ale copiilor cu dizabilităţi, Complexul oferă terapie individuală şi de grup, kinetoterapie, logopedie, terapie educaţională, stimulare senzorială, terapie asistată cu animale, sport adaptat, arte combinate, fizioterapie, consiliere şi grup de suport pentru părinţi. Tot aici, copiii beneficiază de activităţi individuale şi de grup, care îi vor ajuta în creşterea gradului de integrare socială, a stimei de sine şi a valorizării personale. Nu au fost uitaţi nici micuţii nedeplasabili, pentru care funcţionează o echipă mobilă de tratament la domiciliu, alcătuită din kinetoterapeut, logoped, psihopedagog, psiholog şi asistent social.

Totodată, prin intermediul componentei de recuperare socio-medicală existentă la nivelul Complexului de Servicii Sociale din strada Floare Roşie nr. 7A, sunt acordate servicii atât pentru beneficiarii unităţii rezidenţiale din cadrul Complexului, cât şi pentru persoanele din comunitatea locală. Sunt acceptate persoane care au trecut de vârsta pensionării, persoane (adulţi sau copii) care deţin un certificat ce atestă încadrarea într-un grad de handicap, precum şi persoane care au o recomandare medicală în acest sens. Copiii şi adulţii cu dizabilităţi sau cu venituri reduse beneficiază de gratuitate. Serviciile acordate în cadrul centrului din Floare Roşie constau în kinetoterapie, masaj terapeutic, hidrokinetoterapie, fizioterapie (curenți de înaltă și joasă frecvență: U.S., CDD, laser, MDF, unde scurte etc.).

Pentru mai multe informaţii legate de serviciile de îngrijire şi recuperare medicală oferite pe raza Sectorului 6, vă rugăm să accesaţi adresele web www.asistentasociala6.ro şi www.nectarie6.ro

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Campanie de informare a copiilor cu vârste între 3-10 ani cu privire la igiena orală

Telefonul Vârstnicului

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design