Comunicat privind cererea de solicitare a subvenţiei în anul 2015, din bugetul Consiliului Local Sector 6

Comunicat privind cererea de solicitare a subvenţiei în anul 2015, din bugetul Consiliului Local Sector 6, în baza Legii nr. 34/1998 pentru acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Vă aducem la cunoştinţă că până în data de 31 octombrie 2014, orele 14.00, puteţi depune cererea de solicitare a subvenţiei din bugetul Consiliului Local sector 6, pentru anul 2015, în pachet închis la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, din strada Cernişoara 38-40, conform legii nr. 34/1998 cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu Strategia de Dezvoltare şi Performanţă Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti  2011-2018 aprobată prin H.C.L. Sector 6 nr .159/29.11.2011, în care sunt prevăzute domeniile prioritare de acţiune ale D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi Consiliul Local Sector 6 stabileşte ca linii prioritare de subvenţionare în anul 2015, următoarele servicii:

 • centre rezidenţiale pentru persoane în dificultate (inclusiv servicii de îngrijire paliativă)
 • cantine sociale şi alte servicii de acordare a hranei

Domeniile prioritare identificate mai sus pot face obiectul solicitării de subvenţie în baza Legii 34/1998 pentru asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza sectorului 6.

Actele necesare pentru cererea de solicitare a subvenţiei, în temeiul Legii nr.34/1998, sunt:

 1. Cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la normele metodologice din HG 1153;
 2. Raportul privind activitatea asociaţiei/fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni calendaristice; raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care au beneficiat de subvenţii în anul anterior;
 3. Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare valabil, licenţa de funcţionare şi alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau fundaţiei de a acorda servicii sociale;
 4. Dovada dobândirii personalităţii juridice;
 5. Ultimul bilanţ contabil, înregistrat la direcţia finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv a municipiului Bucureşti;
 6. Balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent;
 7. Dovada privind bonitatea asociaţiei/fundaţiei emisă de banca unde are deschis contul;
 8. Dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială;
 9. Autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent, potrivit legislaţiei în vigoare;

Actele normative în baza cărora se acordă subvenţiile de la bugetul local sector 6, sunt anexate:

Pentru detalii puteţi contacta Serviciul Strategii, Programe, Proiecte şi Relaţii cu ONG la numerele de telefon: 021/7457237; 0727.228.928. Persoană de contact – Daniel Chirilă, şef Serviciu.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001