Complex de Servicii Sociale Seniori

Clubul Seniorilor "Liviu Rebreanu"

 

 021.9970 - Noul număr de telefon de urgenţă, dedicat exclusiv persoanelor în vârstă din Sectorul 6

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, prin sistemul de servicii sociale alternative de tipul cluburi ale seniorilor, oferă posibilitatea vârstnicilor cu domiciliul în Sectorul 6 de a comunica, socializa, de a se implica în viaţa comunităţii, de a fi puşi în valoare, atât ca indivizi, cât şi prin experienţa lor, de a se simţi utili şi de a avea o viaţă socială activă.

Prin activităţile propuse, proiectul urmăreşte menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice, precum şi stimularea participării la viaţa socială.

Încă de la deschiderea primului centru, în noiembrie 2012, în incinta “Clubului Seniorilor” s-au desfăşurat numeroase activităţi şi evenimente la care seniorii din comunitate au participat cu mare entuziasm.
Experienţa de până acum în desfăşurarea unor astfel de proiecte a demonstrat că se impune o extindere a serviciilor cu acest specific pentru persoanele vârstnice. 

Anul 2015 aduce seniorilor din sectorul 6 un sistem integrat de servicii de zi, prin cele şase cluburi din comunitate:

  • Clubul Seniorilor "Mihai Eminescu", situat în Calea Plevnei nr. 234, are o capacitate zilnică de 100 locuri, având în prezent 307 de beneficiari înscrişi în program;
  • Clubul Seniorilor "Ioan Slavici", situat în strada Prelungirea Ghencea nr. 28, bloc C5, parter, are o capacitate zilnică de 50 locuri si 99 de beneficiari înscrişi în program;
  • Clubul Seniorilor "Liviu Rebreanu", situat în strada Murguţa nr. 2, bloc nr. 7, parter, are o capacitate zilnică de 50 locuri; avand in prezent 58 de beneficiari înscrişi în program;
  • Clubul Seniorilor "Mihail Sadoveanu", situat în bulevardul Timişoara nr. 73, bloc C12, parter, are o capacitate zilnică de 50 locuri si 69 de beneficiari înscrişi în program;
  • Clubul Seniorilor "Marin Preda", situat în bulevardul Bd. Uverturii, nr.89, bl. P16, parter, are o capacitate zilnică de 50 locuri; având în prezent 45 de beneficiari înscrişi în program;
  • Clubul Seniorilor "Ion Luca Caragiale", situat în strada Sg. Lăţea Gheorghe nr. 8, bloc C 52 parter, are o capacitate zilnică de 50 locuri si 50 de beneficiari înscrişi în program;

Pentru a facilita accesul persoanelor vârstnice la cluburile seniorilor, acestea sunt răspândite pe suprafața sectorului în cele trei cartiere, după cum urmează: 2 cluburi în Militari, 1 club în Crângași-Giulești și în 3 cluburi în Drumul Taberei.

La nivelul fiecărui club, seniorii beneficiază de ateliere de lucru manual, activităţi de voluntariat şi recreativ-distractive, de petrecere a zilelor de naştere şi onomastice ale membrilor clubului, precum şi de servicii de consiliere psiho-socială individuală şi de grup, în vederea resocializării şi reactivării vârstnicilor care prezintă risc de tulburări psiho-emoţionale, de marginalizare sau autoexcludere socială.

Activităţile desfăşurate în cadrul cluburilor seniorilor pun accent într-o mai mare măsură pe conştientizarea abordării problematicii complexe a persoanei în vârstă, precum şi pe îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice în condiţiile îmbătrânirii active şi în condiţii optime de sănătate.

Persoanele vârstnice interesate să participe la activităţile clubului trebuie să domicilieze în sectorul 6, să aibă vârsta legală de pensionare, conform legii şi să nu sufere de boli contagioase sau psihice care pot afecta integritatea celorlalte persoane care fac parte din grup.

Extinderea serviciilor sociale cu acest specific la nivelul comunităţii sectorului 6, servicii aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6, pune în aplicare principiile şi obiectivele propuse în Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 - 2020.

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design