Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Administrare Imobile

Atribuţii:

 • se ingrijeşte de buna funcţionare a tuturor dotărilor D.G.A.S.P.C. sector 6,  asigurându-le cu materiale de întreţinere şi piese de schimb;
 • asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea D.G.A.S.P.C.  Sector 6;
 • realizează investiţiile aprobate în condiţiile legii;
 • administrează contractele de achiziţie publică - realizează activităţi cu caracter tehnic - din momentul încheierii contractului de achiziţie şi până la momentul finalizării acestuia;
 • vizează necesarul de materiale şi reparaţii curente ale aparaturii din dotare;
 • monitorizarea funcţonării tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente consumabile şi acordarea service-ului în timp util;
 • administrează, gestionează şi asigură asistenţa tehnică pentru reţeaua de calculatoare a D.G.A.S.P.C.  Sector 6, pentru exploatarea raţionala a echipamentilui informatic;
 • ţine evidenţa tuturor bunurilor achiziţionate;
 • prospectează piaţa ofertanţilor de utilaje, mijloace fixe, etc., în vederea achiziţionării lor;
 • organizează efectuarea studiului pieţei şi constituirea bazei de date cu privire la furnizori, executanţi sau prestatori al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau serviciilor pe care D.G.A.S.P.C. sector 6 intentţonează să le achiziţioneze;
 • centralizează trimestrial cererile de materiale consumabile şi le prezintă spre aprobare Directorului instituţiei;
 • asigură aprovizionarea curenta cu alimente şi produse de întreţinere pentru D.G.A.S.P.C Sector 6;
 • întocmeşte şi ţine evidenţa comenzilor pe furnizori şi complexe sociale, ia legatura cu furnizorii stabilind termenul  maxim de livrare;
 • primeşte necesarele de materiale şi alimente de la centrele de plasament vizate de persoanele competente;
 • urmăreşte livrarea în termen a produselor comandate în cantităţile, calitate şi preţul stabilit;
 • solicită şi verifică situaţia stocurilor din magaziile centrelor de plasament şi compară cu necesarul solicitat;
 • intocmeste propunerile şi angajamentele cheltuielilor corespunzător referatelor de necesitate şi întocmeşte comenzi;
 • gestionează protocoalele marilor sărbători;
 • organizează tabere şi excursii pentru copiii aflaţi în plasament la D.G.A.S.P.C.  Sector 6;
 • asigură buna exploatare a parcului auto conform legislaţiei în vigoare;
 • răspunde de întreţinerea şi utilizarea judicioasă a autovehiculelor D.G.A.S.P.C. sector 6 urmărind efectuarea la timp a reviziilor tehnice.

Date de contact

Adresa: Str. Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6.
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.116.

Adresa e-mail: office@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Chestionar privind evaluarea nevoilor sociale în sectorul 6

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001