INVITAŢIE DE PARTICIPARE în vederea achiziţionării de servicii de formare profesională

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cod fiscal: 17300924,cu sediul în Bucureşti, Str. Cernişoara nr.38-40, Sector 6, tel: 021.745.72.37, vă invită să depuneţi oferta, astfel:

 1. Obiectul achizitiei: achiziţie servicii de formare profesională, cod CPV: 80530000-8.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Procedura proprie simplificata cf. art. 101 alin. 2 din HG 395/2016 - Procedura de achizitie a unui serviciu cuprins in Anexa 2, din legea nr. 98 privind Achizitiile Publice cu valoarea estimata mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin.1 lit. c din Lg 98/2016.
 3. Valoarea estimata: 318.150 lei fara TVA
 4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.08.2016
 5. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 6. Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.
 7. Criteriul care va fi utilizat în vederea atribuirii contractului de servicii: cel mai bun raport calitate-pret.
 8. Nu se acceptă oferte alternative.
 9. Documentatia de atribuire: Caiet de sarcini / Fisa de date / Formulare  (click pentru download)
 10. Adresa la care se va depune oferta: sediul autorităţii contractante din Str.Cernişoara, nr.38-40, Sector 6, Bucureşti.
 11. Data limită de depunere a ofertei: 08.08.2016, ora 1000.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr.de telefon/fax: 021.745.72.37, 021.745.62.29 sau email: office@dgaspc6.com.

În speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

Ajută și tu! Donează haine groase pentru oamenii fără adăpost!

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design