Direcția Economică

Direcţia Economică asigură buna funcţionare a întregului sistem de servicii sociale denumit Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6.

Interviu Gabriela Schmutzer
Director General Adjunct DGASPC Sector 6
(Proiectul EVA - 2015)

Este motorul financiar al instituţiei şi are importanta misiune de a susţine material atât serviciile sociale oferite de DGASPC Sector 6 care includ sprijin pentru toate categoriile de persoane defavorizate din sector, cât şi structura funcţională a instituţiei reprezentată de latura resurselor umane şi de logistica materială.

Atribuţii

 • Realizează bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
 • Gestionează planul de investiţii şi achiziţii;
 • Coordonează activităţile de investiţii şi achiziţii publice;
 • Efectuează analiza economico-financiară a insituţiei;
 • Asigură plata ajutoarelor sociale, speciale şi a altor tipuri de suport material;
 • Administrează bunurile imobile şi mobile ale DGASPC Sector 6;
 • Se implică în realizarea proiectelor şi programelor proprii sau în parteneriat cu organizaţii non-guvernamentale şi asigură suportul financiar al acestora monitorizeză respectarea termenelor şi a bugetelor proiectelor şi programelor derulate;
 • Asigură plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, ale asistenţilor maternali şi ale personalului din subordine;
 • Asigură plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 • Administrează centrele de plasament din subordine, asigurându-le beneficiarilor suportul material corespunzător (hrană, echipament, medicamente, dotări)
 • Sprijină financiar activităţi educative şi de pertecere a timpului liber pentru beneficiarii serviciilor sociale;
 • Contribuie la activităţile de informare şi promovare a serviciilor sociale comunitare destinate persoanelor defavorizate;
 • Identifică resursele comunitare care pot fi utilizate în situaţii de urgenţă.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

Ajută și tu! Donează haine groase pentru oamenii fără adăpost!

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2018 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design