Întrebări și răspunsuri ale problemelor părinților de copii și adulți cu dizabilități aflați în comunitate

COPII

Se prelungește valabilitatea pentru 30 de zile (pe durata stării de urgență) a Certificatelor de handicap, pentru adulți și copii, începând din 16 martie 2020. Dacă starea de urgență se prelungește, se prelungește și această măsură.

Pentru cei care nu au avut NICIODATA certificat de handicap (și obținerea lui nu suferă amânare până la ieșirea din starea de urgență), vă rugăm să contactați DGASPC Sector 6, care  a stabilit metode flexibile de a derula procedura de evaluare.

Art . 39/Decret 195/16.03.2020 – Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate își prelungesc valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.
Art. 14/Decret 195/16.03.2020 – Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență

Da, valabilitatea lor se prelungește până la încetarea stării de urgență.

Art. 40/Decret 195/16.03.2020 - Se prelungește valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare a căror valabilitate expiră in perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

Art. 14/Decret 195/ 16.03.2020 – Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

Pe perioada stării de urgență termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

Art. 56/Decret 195/16.03.2020 - Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

Alocațiile și indemnizațiile de handicap se primesc în continuare. ANPIS și AJPIS efectuează în continuare plăți.

Tichetele de călătorie se vor transmite prin poștă de către DGASPC Sector 6 pentru persoanele cu domiciliu pe raza sectorului 6. Vă rugăm să contactați DGASPC Sector 6 – Serviciul Prestații Sociale și Facilități Persoane Adulte cu Handicap la emailul prestatiisociale@dgaspc6.com sau office@dgaspc6.com.

Vă rugăm să contactați Ministerul Educației și Cercetării pentru detalii pe acest subiect. De asemenea, vă informăm că ANDPDCA a solicitat un punct de vedere oficial de la Ministerul Educației. De îndată ce vom avea răspuns, vă vom comunica prin toate canalele.

Conform legislației în vigoare, unitatea spitalicească decide modalitatea de internare a minorului. În cazul copilului cu handicap, internarea se face cu însoțitor.

Se identifică o rudă/cunoștință sau se anunță DGASPC Sector 6, în cazul persoanelor cu domiciliul pe raza sectorului 6, dacă nu sunt rude/cunoștințe.

ADULȚI

Se prelungește valabilitatea pentru 30 de zile (pe durata stării de urgență) a Certificatelor de handicap, pentru adulți și copii, începând din 16 martie 2020. Dacă starea de urgență se prelungește, se prelungește și această măsură.

Pentru cei care nu au avut NICIODATA certificat de handicap (și obținerea lui nu suferă amânare până la ieșirea din starea de urgență), vă rugăm să contactați DGASPC Sector 6, care a stabilit metode flexibile de a derula procedura de evaluare.

Art . 39/Decret 195/16.03.2020 – Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate își prelungesc valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.
Art. 14/Decret 195/ 16.03.2020 – Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

Da, valabilitatea lor se prelungește până la încetarea stării de urgență.

Art. 40/Decret 195/16.03.2020 - Se prelungește valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare a căror valabilitate expiră in perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

Art. 14/Decret 195/16.03.2020 – Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

Pe perioada stării de urgență termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

Art. 56/Decret 195/16.03.2020 - Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

Alocațiile și indemnizațiile de handicap se primesc în continuare. ANPIS și AJPIS efectuează în continuare plăți.

Tichetele de călătorie se vor transmite prin poștă de către DGASPC Sector 6 pentru persoanele cu domiciliu pe raza sectorului 6. Vă rugăm să contactați DGASPC Sector 6 – Serviciul Prestații Sociale și Facilități Persoane Adulte cu Handicap pentru îndrumări.

Conform legislației în vigoare, se internează împreună cu însoțitorul în unitatea spitalicească.

Se identifică o rudă/cunoștință sau se anunță DGASPC Sector 6, în cazul persoanelor cu domiciliul pe raza sectorului 6, dacă nu sunt rude/cunoștințe.

Prin aceste răspunsuri am încercat să venim în întâmpinarea solicitărilor semnalate de dumneavoastră. Acest document va fi completat pe măsură ce vom sesiza noi aspecte care trebuie aduse la cunoștința publicului și pe această cale vă rugăm să ne adresați orice întrebare legată de COVID19 și măsurile luate în sfera noastră de activitate.

 

Prin aceste răspunsuri am încercat să venim în întâmpinarea solicitărilor semnalate de dumneavoastră. Acest document va fi completat pe măsură ce vom sesiza noi aspecte care trebuie aduse la cunoștința publicului și pe această cale vă rugăm să ne adresați orice întrebare legată de COVID19 și măsurile luate în sfera noastră de activitate.

* Conform Decretului 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
și a recomandărilor Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001