În atenția persoanelor cu dizabilități din Sectorul 6

În atenția persoanelor cu dizabilități din Sectorul 6

Vă informăm că prin intermediul site-ului vă punem la dispoziție formularele necesare pentru a putea intra în posesia prestațiilor sociale. Le puteți descărca, completa și transmite semnate la office@dgaspc6.com sau prestatiisociale@dgaspc6.com, însoțite de actele necesare.

Informații suplimentare referitoare la cererile transmise online

Adulți

Anexa 5 – cerere solicitare prestații sociale și facilități

 1. Schimbare act identitate
  1. Se completează cererea și se atașează copia actului de identitate (și viza de reședință, dacă există)
 2. Schimbare modalitate de plată
  1. Se completează cererea și se atașează extrasul de cont pe numele persoanei cu dizabilități, respectiv al tutorelui acesteia)
 3. Instituire de tutelă
  1. Se completează cererea și se atașează: actul de identitate al tutorelui, sentința civilă de instituire a tutelei, numărul de telefon al tutorelui.   
   OBS: tutorele trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe raza sectorului 6 pentru a primi prestațiile sociale.
 4. Opțiune pentru adultul cu handicap grav
  1. Se poate opta, completând cererea pentru:
   1. Asistent personal
   2. Indemnizație lunară prevăzută la art. 42 alin. 4 (conform cererii)
   3. Indemnizație de însoțitor prevăzută de Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (conform cererii)

   OBS. Opțiunea (cererea) pentru punctul 2. de mai sus se transmite doar de persoanele care au obținut un certificat de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal, ca urmare a evaluării / reevaluării.
   Este imperios necesară transmiterea cererii completate pentru punctul 2., în caz contrar nu veți putea primi această îndemnizație în cuantum de 1348 lei.

Copii

Anexa 2 – cerere solicitare prestații sociale și facilități

 1. Schimbare act identitate reprezentant legal
  1. Se completează cererea și se atașează copia actului de identitate al reprezentantului legal / minorului care a împlinit 14 ani (și viza de reședință, dacă există)
 2. Schimbare modalitate de plată
  1. Se completează cererea și se atașează extrasul de cont pe numele reprezentantului legal al minorului cu dizabilități, respectiv al tutorelui acestuia)
 3. Instituire de tutelă pentru minor
  1. Se completează cererea și se atașează: actul de identitate al tutorelui, sentința civilă de instituire a tutelei, numărul de telefon al tutorelui.  
   OBS: tutorele trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe raza sectorului 6 pentru a primi prestațiile sociale.
 4. Opțiune pentru copilul cu handicap grav
  1. Se poate opta, completând cererea pentru:
   1. Asistent personal
   2. Indemnizație lunară prevăzută la art. 42 alin. 4 (conform cererii)

   OBS. Opțiunea (cererea) pentru punctul 2. de mai sus se transmite doar pentru minorii care au obținut un certificat de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal, ca urmare a evaluării / reevaluării.
   Este imperios necesară transmiterea cererii completate pentru punctul 2., în caz contrar nu veți putea primi această îndemnizație în cuantum de 1348 lei.

Deces – anexa nr. 4

Cerere de solicitare a încetării prestațiilor sociale ca urmare a intervenirii decesului persoanei cu dizabilități
Se completează cererea de către aparținători. Se transmit următoarele documente:

 • Certificatul de deces
 • Act identitate solicitant (aparținător)
 • Certificatul de căsătorie (soț supraviețuitor)
 • Certificat de naștere (fiu/fiică)
 • Certificat de moștenitor (după caz)
 • Declarație pe propria răspundere că nu folosesc facilitățile primite (dacă este cazul) până la predarea acestora, după data decesului, deoarece acestea vor fi anulate
  OBS. Dacă s-au eliberat legitimații STB, Metrorex, bilete interurban, card parcare, rovinietă, card european de dizabilitate, vă rugăm să le predați cât mai curând posibil.

Transfer (motiv schimbare domiciliu/stabilire reședință) – anexa nr. 3

Cerere de solicitare a încetării prestațiilor sociale ca urmare a schimbării domiciliului persoanei cu dizabilități
Se completează cererea de către aparținători. Se transmit următoarele documente:

 • Actul de identitate (viza de reședință, după caz)
 • Declarație pe propria răspundere că nu folosesc facilitățile primite (dacă este cazul) până la predarea acestora, după data stabilirii domiciliului/reședinței pe raza altui județ/sector, deoarece acestea vor fi anulate
  OBS. Dacă s-au eliberat legitimații STB, Metrorex, bilete interurban, card parcare, rovinietă, card european de dizabilitate, vă rugăm să le predați cât mai curând posibil.

Cerere pentru acordarea cardului european de dizabilitate – anexa nr. 19

Se completează cererea și se transmite împreună cu o fotografie recentă, color. De asemenea, se transmite și un număr de telefon pentru a fi contactat ulterior pentru ridicarea cardului.

Rovinieta – anexa nr. 1, Cerere solicitare eliberare rovinietă pentru persoana cu handicap

Se completează cererea și se transmite împreună cu următoarele documente:

 • Certificat de încadrare în grad de handicap
 • Carte de identitate/buletin de identitate/carte provizorie de identitate
 • Cartea de identitate a autoturismului

Rovinieta – anexa nr. 2, Cerere solicitare eliberare rovinietă pentru însoțitorul persoanei cu handicap minor/adult

Adult cu handicap grav

Se completează cererea și se transmite împreună cu următoarele documente:

 • Certificat de încadrare în grad de handicap al adultului
 • Carte de identitate/buletin de identitate/carte provizorie de identitate a însoțitorului
 • Cartea de identitate a autoturismului
 • Declarație pe propria răspundere a persoanei adulte cu handicap grav (sau tutore, după caz) din care reiese că însoțitorul îl deplasează în interes medical în afara municipiului București

Minor (orice grad de handicap)

Se completează cererea și se transmite împreună cu următoarele documente:

 • Certificat de încadrare în grad de handicap al minorului
 • Carte de identitate/buletin de identitate/carte provizorie de identitate a însoțitorului
 • Cartea de identitate a autoturismului
 • Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al minorului din care să reieasă că minorul cu handicap va fi deplasat în interes medical în afara municipiului București.

Rovinieta – anexa nr. 3, Cerere solicitare eliberare rovinietă pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav minor/adult

Adult cu handicap grav

Se completează cererea și se transmite împreună cu următoarele documente:

 • Certificat de încadrare în grad de handicap al adultului
 • Documentul din care să reiasă calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap (contractul de muncă)
 • Carte de identitate/buletin de identitate/carte provizorie de identitate a asistentului personal
 • Cartea de identitate a autoturismului
 • Declarație pe propria răspundere a persoanei adulte cu handicap grav (sau tutore, după caz) din care reiese că asistentul personal îl deplasează în interes medical în afara municipiului București

Minor cu handicap grav

Se completează cererea și se transmite împreună cu următoarele documente:

 • Certificat de încadrare în grad de handicap al minorului cu handicap grav
 • Documentul din care să reiasă calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap (contractul de muncă)
 • Carte de identitate/buletin de identitate/carte provizorie de identitate a asistentului personal
 • Cartea de identitate a autoturismului
 • Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al minorului cu handicap grav (sau tutore, după caz) din care reiese că asistentul personal îl deplasează în interes medical în afara municipiului București

Documente

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001