Centrul de recreere şi dezvoltare personală „Conacul Golescu Grant”

Înscrieri 2019-2020

Cererile de înscriere se primesc de luni până vineri, între orele 10.00-18.00, începând cu  data de 1 iulie 2019 și până pe 31 august 2019, la secretariatul centrului din Aleea Ţibleş nr. 64. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0376.20.33.09 sau la adresa de email: office@dgaspc6.com.

Peste 1300 de locuri sunt disponibile la diferite cursuri şi ateliere de educaţie non formală, organizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în beneficiul copiilor din comunitate.

Mai multe detalii aici

Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant” este un compartiment subordonat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care se adresează tuturor copiilor de pe raza sectorului 6, reprezentând locul unde aceştia îţi pot pune în practică abilităţile şi aptitudinile, exprimându-şi într-un mod creativ pasiunile şi talentele artistice, culturale, sportive, tehnico-ştiinţifice.

Instituţia este situată în str. Aleea Tibleş, nr. 64, într-o  clădire având statutul de monument istoric, ce a purtat în trecut denumirile de “Palatul Belvedere” şi  “Palatul Grant”.  În clădirea centrală sunt amenajate 12 săli de activităţi, o sală de aşteptare pentru părinţi şi una destinată consilierii psihologice a copiilor/tinerilor. Locaţia dispune de o curte generoasă, unde este amenajată o sală de sport multifuncțională şi un loc de joacă pentru copii. Unitatea este dotată cu mobilier modern şi aparatură de ultimă generaţie, toate acestea asigurând desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor. Cheltuielile de întreţinere sunt asigurate din bugetul DGASPC - sector 6, dar pot fi completate din donaţii.

Cursuri gratuite pentru copii

 1. DANS:
  Locuri:  340
  Categorie de vârstă: 4 - 18 ani
 2. ȘAH:
  Locuri: 128 
  Categorie de vârstă: 6 - 18 ani
 3. KARATE:
  Locuri: 150
  Categorie de vârstă: 7 - 18 ani
 4. ARTE PLASTICE:
  Locuri: 168
  Categoria de varsta: 6 - 18 ani
 5. CANTO:
  Locuri: 40
  Categorie de vârstă: 7 - 18 ani
 6. ENGLEZĂ PRIN JOC:
  Locuri: 108
  Categorie de vârstă: 4 - 8 ani
 7. TEATRU:
  Locuri: 70
  Categorie de vârstă: 8 - 18 ani
 8. INFORMATICĂ:
  Locuri: 72
  Categorie de vârstă: 8 - 18 ani
 1. PROGRAMARE CREATIVĂ:
  Locuri: 24
  Categorie de vârstă: 10 - 14 ani
 2. MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ:
  Locuri: 40
  Categorie de vârstă: 11 - 14 ani
 3. ÎNVĂȚARE EFICIENTĂ:
  Locuri: 24
  Categorie de vârstă: 7 - 10 ani
 4. DISCURS LIBER:
  Locuri: 14
  Categorie de vârstă: 11 - 15 ani
 5. DEZVOLTARE PERSONALĂ:
  Locuri: 36
  Categorie de vârstă: 6 - 14 ani
 6. MUZICOTERAPIE:
  Locuri: 25
  Categorie de vârstă: 5 - 18 ani
 7. GERMANĂ:
  Locuri: 24
  Categorie de vârstă: 6 - 14 ani
 8. SPANIOLĂ:
  Locuri: 32
  Categorie de vârstă: 5 - 15 ani

OBIECTIVUL GENERAL:

 • oferirea unei alternative sănătoase de petrecere a timpului liber, de recreere şi dezvoltarea unor personalităţi armonioase, prosociale.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Informarea copiilor cu privire la alternativele de petrecere a timpului liber;
 • Dezvoltarea la copii a unor comportamente prosociale;
 • Participarea activă a copiilor la programele şi activităţile culturale, artistice, sportive, tehnico-ştiinţifice, ţinând cont de opţiunile lor;
 • Exprimarea şi valorificarea într-un mod creativ a pasiunilor şi talentelor copiilor;
 • Dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor copiilor, exersarea aptitudinilor copiilor;
 • Adoptarea de către copii a unui stil de viaţă sănător, activ;
 • Dezvoltarea capacităţilor copiilor de interrelaţionare, prin intermediul jocurilor, activităţilor de grup, factor determinant al unei mai bune integrări sociale;
 • Promovarea programelor socio-educative, ca o modalitate de adaptare, dezvoltare şi responsabilizare a copiilor;
 • Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor şi adulţilor, ca formă de participare activă la viaţa comunităţii;
 • Organizarea de evenimente socio-culturale şi artistice în spaţii publice sau private, convenţionale sau neconvenţionale.

MISIUNEA:

Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală „Conacul Golescu Grant”  îşi propune să ofere o alternativă de petrecere a timpului liber, prin realizarea unui demers de dezvoltare personală şi integrare socială a copiilor, implicându-i în  activităţi artistice, culturale, sportive, tehnico-stiintifice.

BENEFICIARI:

 • copiii cu vârsta cuprinsă între 04 - 18 ani, care domiciliază pe raza sectorului 6;
 • tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 - 26 ani, cu condiţia să fie beneficiari ai sistemului de protecţie socială, pe raza sectorului 6.

PRINCIPALELE  ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE:

 • Culturale: teatru, dans modern, muzică (canto, chitară);
 • Artistice: arte plastice (pictură, artă grafică, modelaj, design vestimentar),
 • Sportive: şah, karate etc.
 • Tehnico-ştiinţifice:, iniţiere în calculatoare, informatică etc.
 • Alte dezvoltări de competenţe: limbi străine (engleză prin joc)
 • Toate activităţile vor avea la bază interesul pentru dezvoltarea fizică, psihică şi intelectuală a copiilor, iar personalul coordonator se va preocupa de descoperirea, încurajarea şi promovarea talentelor.

Implicarea copiilor/tinerilor în activităţile enumerate anterior poate reprezenta o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber, în detrimentul celor statice, a jocurilor pe computer, a anturajului, a adoptării unor comportamente deviante precum vagabondajul, consumul de droguri etc.

Regulament de participare la activităţi

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE AL ACTIVITĂŢILOR:

LUNI-VINERI: 08.00 - 20.00
SÂMBĂTA: 08.00 - 16.00

ÎNSCRIEREA BENEFICIARILOR:

Înscrierea beneficiarilor la activităţi se face pe baza solicitării scrise a părinţilor sau a reprezentanţilor legali, depusă la secretariatul Centrului, precum si copii dupa buletine a părinţilor şi copie certificat de naştere copil.

Pentru inscrierea copilului la activitati sportive (dans si arte martiale) este necesara adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa ca acesta este apt pentru efort fizic. 

 • Cerere înscriere
 • Copie certificat naștere copil;
 • Copie carte identitate părinți/tutori;
 • Adeverință medicală pentru activitățile sportive.

Regulament de admitere

Programul de înscrieri (secretariat):
Luni - Vineri: 10.00-18.00

Program audienţe şef centru:
Joi: 10.00-12.00.

Date de contact:

Adresa: Aleea Ţibleş, nr.64, sector 6, Bucureşti.
Tel.: 037.620.33.09;

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001