Centrul de Zi “Sf.Andrei”

Centrul de Zi “Sf.Andrei” este  rezultatul parteneriatului  dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Biserica Ortodoxa Sf. Andrei.

Centrul de Zi Sf.Andrei” este un centru de zi cu caracter social la nivelul comunităţii locale care îşi propune susţinerea familiilor defavorizate din sectorul 6, prin acordarea unui ajutor în vederea  depășirii unor situații care ar duce la separarea copilului de familia sa.

Centrul  ofera  servicii sociale specializate pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârstă preșcolară (3-6 ani), cu un program zilnic de luni până vineri, între orele 07.00 – 18.00.

Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, care nu frecventează programul grădiniţelor de stat sau al grădiniţelor particulare, fie din cauza numărului limitat de locuri, fie din motivul imposibilităţii de a plăti o taxă. 

Oferta  educaţională  a  Centrului de Zi Sf.Andrei”  respectă programa Ministerului Educaţiei Nationale, desfăşurând activităţi instructiv-educative şi de socializare, în vederea  dezvoltării potenţialului fizic, intelectual, spiritual  şi psiho-social al copilului,  cu scopul realizării unei educaţii temeinice şi a unei adaptări ulterioare cu succes la cerinţele scolare. În plus, se urmăreşte dezvoltarea vocaţională şi socială a copiilor prin realizarea de activităţi opţionale şi extracurriculare care vin în sprijinul descoperirii şi dezvoltării aptitudinilor şi  talentelor copiilor.

Activitatea Centrului Social Multifuncţional  Sf. Andrei este structurată, în funcţie de vârsta copiilor astfel:

 • grupa mică (3 şi 4 ani)
 • grupa mijlocie (4 şi 5 ani)
 • grupa mare (5 şi 6 ani)

La Centrul de Zi Sf. Andrei copiii beneficiază, într-un spaţiu modern de:

 • Săli de clasă;
 • Săli de joacă/dormitoare;
 • Sală pentru activităţi festive;
 • Cabinet medical;
 • Sală de masă;
 • Loc de joacă.

Săli de clasă personalizate - Fiecare grupă de copii îşi va desfăşura activitatea zilnică într-o sală de clasă amenajată în funcţie de vârsta, profil, tematica proiectelor în desfăşurare.

Săli de joaca - Sălile de joacă au un rol multifuncţional (spaţiu de joacă/dormitor), fiind amenajate într-un spatiu plăcut şi dotate corespunzător pentru perioada de odihnă a copiilor (mobilier ergonomic, frumos colorat adaptat nevoilor copiilor şi nivelului de dezvoltare).

Sala de activitati festive-oferă un spațiu generos unde se desfășoară  serbările ,activitățile festive,vizionări de  teatru,filme,desene etc.

Cabinet medical - starea de sănătate a copiiilor este supravegheată permanent de echipa medicală a centrului.

Spaţii de joaca în aer liber - „locul de joaca în aer liber este special amenajat  pentru confortul şi siguranța celor mici, antrenaţi, sub stricta supraveghere a personalului didactic şi auxiliar, în jocuri variate şi stimulative.

Pe lângă cursurile şi programul standard al fiecărei grupe,în   funcţie de înclinaţiile şi abilităţile fiecărui micuţ, Centrul ofera o serie de activitati  optionale .

 • Invatarea limbii engleze;
 • Curs de dans;
 • Lecţii de educaţie religioasa (cu acordul părinţilor);
 • Animație.

Program zilnic:

 • program scurt: între orele 7:00 şi 13:00, (include micul dejun, o gustare şi prânzul)
 • program prelungit: între orele 07:00-18:00, (include micul dejun, două gustari şi prânzul)

Meniul zilnic al copiilor este bogat în substanţe nutritive şi vitamine, respectând reglementările în vigoare, specifice fiecărei categorii de vârstă și recomandărilor medicale. De asemenea, programul prelungit include timp de somn.

PROCEDURA DE ADMITERE

Solicitările de înscriere la Centrului de Zi  Sf. Andrei se depun la sediul Centrului de Zi. Programul de lucru cu publicul: Luni, Marţi, Miercuri – 08.00-16.30, Miercuri - 08.00-16,30, Vineri - 08.00-14.00.

Actele necesare înscrierii sunt:

 • cerere de înscriere (formular tipizat);
 • adeverință de salariat pentru fiecare dintre părinți sau decizia anuală de impunere pentru PFA;
 • adeverință eliberată de ANAF (pentru părinții care nu au domiciliul în sectorul 6), care să atestă  că părintele nu are venituri;
 • copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă (decizie);
 • talon de pensie, după caz;
 • adeverință din care să rezulte că este o persoană în căutarea unui loc de muncă, eliberată de Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă (bdul. Timișoara nr. 59, sector 6, București), după caz;
 • certificat fiscal care să ateste că nu au datorii restante (inclusiv amenzi) la ultimul termen de plată al anului în curs (31 martie);
 • pentru părinții care nu au domiciliul legal în sector 6, având viză de flotant, trebuie să prezinte copie după contractul de închiriere a imobilului înregistrat la Administrația Financiară Sector 6 (str. Popa Tatu nr. 7). De asemenea, trebuie să prezinte copie după certificatul fiscal care să ateste că nu sunt datorii restante aferente imobilului ce constituie domiciliul flotant;
 • copie dupa certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • copii după certificatele de naștere ale fraților minori;
 • copie acte de identitate pentru fiecare părinte;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copii după acte care să evidențieze situția juridică a minorilor (ex: hotărâre judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul părinților și încredințarea minorului,  hotărâre judecătorească prin care se recunoaște paternitate minorului, hotărâre de plasament sau de încredințare în vederea adopției;
 • copia certificatului de deces a părintelui (dacă este cazul);
 • pentru părinții aflați în concediul de îngrijire copil, care doresc reîntoarcere la seviciu înainte de finalizarea concediului, se va depune o cerere aprobată de conducerea societății/instituției, în care se va preciza data reluării activității;
 • adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate, fișă de vaccinări completate de către medicul de familie.

În funcție de veniturile realizate de familie, copiii vor beneficia de serviciile sociale după cum urmează:

 • Copiii preşcolari care provin din familii cu un venit de până la 1450 lei/membru de familie vor beneficia de servicii gratuite;
 • Pentru copiii preşcolari ce provin din familii care au un venit situat între 1450 lei - 1700 lei/membru, părinţii acestora vor achita 30% din costuri;
 • Pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit situat între 1700 lei - 2000 lei/membru, părinţii acestora vor achita 50% din costuri;
 • Pentru copiii preşcolari ce provin din familii care au un venit de peste 2000 lei/membru, părinţii acestora vor achita costurile integral.

Nivelul costurilor lunare sunt stabilite în funcţie de programul pe care îl frecventează copilul:

 • Pentru program scurt, cuprins în intervalul orar 07:00 - 13:00, costul mediu lunar este de 950 lei;
 • Pentru program prelungit cuprins în intervalul orar 07:00-18:00,costul mediu lunar este de 1400 lei.

În cadrul centrului, cursurile de dans, animație și limba engleză sunt gratuite.

Program de vizitare și de informare : marți și joi, între 08.00-16.00.

Date de contact:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Sector 6, Bucureşti 
Str. Cernişoara, nr. 38-40;
Telefon: 021.745.72.37;
E-mail: office@dgaspc6.com

Centrul de Zi Sf. Andrei
Şef Centru: Andrei Voicu
Adresa: Aleea Parva nr. 1B, Sector 6, Bucureşti
Tel./fax: 0371.525.413

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001