Centrul de Consiliere Psihosociala Persoane cu Dizabilitati

Centrul de Consiliere Psihosociala Persoane cu Dizabilitati

 

 

 

 

Domeniu de competenţă:

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi promovează şi facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor. Beneficiarii urmează programe de integrare/reintegrare socială în vederea prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială.

Centrul elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprind activităţi, servicii, terapii specifice.

Categorii de beneficiari:

Persoane adulte cu handicap care au domiciliul sau reşedinţa în sectorul 6 şi care deţin certificat de încadrare în grad de handicap.

Servicii oferite:

 • Centrul elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar, care cuprind activităţi, servicii, terapii specifice. Ariile generale de intervenţii ale programelor de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor cuprind:
 • activităţi de informare, de consiliere psihosocială, de educaţie extracurriculară;
 • facilitare acces pe piaţa muncii şi de educaţie la servicii de formare şi reconversie profesională;
 • activităţi suportive de orientare vocaţională;
 • terapii diverse (terapie ocupaţională, etc.);
 • activităţi de petrecere a timpului liber (activităţi artistice, educaţionale, etc.);
 • activităţi de voluntariat, etc.

Activităţile de socializare şi petrecere a timpului liber pot fi:

 • activităţi didactice extracurriculare: alfabetizare, lectură, matematică, etc;
 • activităţi recreative: jocuri interactive şah, table, remmy, ţintar, puzzle etc.;
 • activităţi practice: desen,  pictură, cusut punct în cruce pe etamină, modelaj lut, modelaj plastelină, colaje (felicitări, planşe etc.);
 • activităţi de tip „cerc”: educaţie civică, discuţii libere pe teme propuse de beneficiari/personalul centrului etc.;
 • vizionare filme /audiţii muzicale: desene animate, documentare (cu diferite teme); poveşti pc (audio), muzică pc (audio);
 • operare primară pc: redactare texte în word, wordArt;

Recuperare/reabilitare, în scopul menţinerii sau ameliorării statusului psihosocial al beneficiarului, prin:

 • consiliere axată pe tipul de deficienţă specifică;
 • consiliere psihologică individuală şi de grup;
 • consiliere orientată spre gestionarea situaţiilor de urgenţă (conflicte etc);
 • consiliere socială;
 • informare şi consiliere pentru familiile persoanelor cu dizabilităţi.

Actele necesare pentru accesarea serviciilor oferite de Centrul de Consilire Psihocială Persoane cu Dizabilităţi:

 • B.I./C.I./C.I.P. – original şi copie;
 • cerere de admitere;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap - copie;
 • Plan individual de servicii pentru reabilitare şi integrare socială - copie;
 • Programul individual de reabilitare şi integrare socială –copie;
 • Acte medicale(referate medicale,scrisori medicale,adeverințe medicale).

 Baza legislativă:

Contact

Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 101, bloc A2, parter, sector 6, București
Tel: 0376.20.32.79,

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001