Cantina socială "Ghencea"

Serviciul este realizat în parteneriat public-privat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 și Asociația Sf. Arhidiacon ”Ștefan”.

Domeniu de competență :

Cantina socială pentru copii și familii cu domiciliul pe raza sectorului 6, care se găsesc în situaţie de dificultate, marginalizate social sau în risc de marginalizare socială

Capacitate:

Asigurarea unei mese calde la pranz pentru 164 de persoane pe zi, de luni pana vineri.

Categorii de beneficiari:

Beneficiarii sunt persoane vârstnice cu posibilități financiare limitate, persoane marginalizate social sau aflate în prag de marginalizare socială, precum și copii ce provin din familii ce întampină dificultăți de natură socio-economică.

Beneficiari:

 • persoane pensionate în condițiile legii;
 • persoane care au împlinit vârsta de pensionare și sunt lipsite de venituri;
 • copiii în vârstă de până la 18 ani din cadrul familiilor aflate în dificultate;
 • tinerii care urmează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani şi care provin din familii defavorizate;
 • persoane care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare acordate în condiţiile legii;
 • persoane cu handicap;
 • orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Criteriile de selecţie ale beneficiarilor cu domiciliul legal pe raza sectorului 6:

A. Persoane vârstnice:

Persoanele vârstnice, cu domiciliul în sectorul 6, Bucureşti, vor fi selectate potrivit prevederilor art.1, alin (4) şi art.3 din Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, după cum urmează:
Este considerată persoană vârstnică, persoana care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege şi se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:

 • a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane;
 • b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 • c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea nevoilor de bază;
 • d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
 • e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, din cauza bolii sau a degradării stării fizice sau psihice.

B. Persoane marginalizate social:

Persoanele marginalizate social vor fi selectate potrivit prevederilor art.49 din H.G. nr.1149/2002 (Normele metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale).
Persoana marginalizată social este considerată persoana care beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat în condiţiile Legii nr.416/2001 şi se află în cel puţin două din următoarele situaţii:

 • nu are loc de muncă;
 • nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;
 • locuieşte în condiţii improprii;
 • are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii în întreţinere;
 • este persoană vârstnică, fără susţinători legali;
 • este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
 • are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
 • a executat o pedeapsă privativă de libertate.

C. Persoane aflate în risc de marginalizare socială:

Persoanele aflate în risc de marginalizare socială reprezintă acele categorii de persoane care nu se încadrează în celelalte categorii menţionate de legislaţia în vigoare (persoane cu handicap, persoane beneficiare de venit minim garantat, etc.) şi care din cauza situaţiei socio-economice şi medicale, constatate în urma efectuării anchetei sociale, sunt supuse riscului de marginalizare şi excludere socială.

D. Copiii:

Copiii aflaţi în dificultate (conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului) proveniţi din familii marginalizate sau aflate în risc de marginalizare socială, domiciliate pe raza sectorului 6.

Modalități de acordare:

Persoanele interesate, aflate în situațiile descrise anterior, se vor adresa direct la sediul cantinei sociale, unde vor depune o cerere, urmând ca situația socială să fie analizată în vederea admiterii.

Date de contact:

Adresa: Bd. Ghencea, nr. 41, sector 6, Bucureşti
Tel/fax : 021.413.21.40.

Adrese de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001