Serviciul intervenție și asistență specializată centre copii

Începând din anul 2005, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a urmărit dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie şi de prevenire a instituţionalizării copiilor aflaţi în situaţii de risc. O metodă eficientă de suport pentru copil şi familie o reprezintă includerea copiilor în centre de zi, în completarea programul şcolar. Acest tip de serviciu este benefic pentru copil întrucât acesta are şansa de a socializa, de a desfăşura activităţi menite să-i dezvolte abilităţile şcolare şi extraşcolare, fiind totodată supravegheat de personal specializat, într-un mediu prietenos, diminuându-se astfel riscul ca acesta să stea nesupravegheat acasă sau pe stradă şi să cadă victima unor anturaje periculoase.

Astfel, în funcţie de nevoile fiecărei comunităţi, reţeaua de centre de zi s-a dezvoltat, în ultimii ani, în toate cele trei cartiere ale sectorului 6, la iniţiativa şi sub coordonarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, acest tip de serviciu având în anul 2013 o  capacitate totală de 75 locuri dispuse zonal.

Misiune:

Centrul de Zi este un centru de tip şcoală-după-şcoală, care are ca obiectiv principal prevenirea situaţiilor de risc care pot conduce la separarea copilului de părinţii săi, prin asigurarea unor activităţi de îngrijire şi educaţie (formală, non-formală şi informală) pe timpul zilei pentru copii şi prin asigurarea unor servicii de sprijin pentru părinţi sau alte persoane care au în îngrijire copiii, având rolul de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor dificile. Este un serviciu pentru protecţia copilului a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor.

Beneficiarii sunt copii cu vârste înscrişi în clasele I-IV, în şcoala în care îşi are sediul fiecare dintre centrele menţionate mai jos.

Categorii de copii:

 • proveniţi din familii aflate în dificultate psiho-socio-economică;
 • aflaţi în situaţii şcolare limită, cu risc de abandon şcolar;
 • lipsiţi de posibilităţi de supraveghere şi suport din partea familiilor;

Servicii oferite:

 • supraveghere pe timpul zilei;
 • asigurarea unei mese calde zilnice pentru copiii care provin din familii cu situaţie financiară modestă;
 • asistenţa socială;
 • consiliere psihologică;
 • program instructiv – educativ: supraveghere în efectuarea temelor;
 • program de socializare şi recreere (activităţi desfăşurate în cadrul centrului sau în diferite locaţii din afara centrului: spectacole de teatru, film, tabere, excursii etc.);

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor/schema relaţionării beneficiar-serviciu

 • formularea unei cereri de admitere de către părintele/reprezententul legal al copilului (cererea se depune Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie)
 • evaluarea situaţiei socio-economice a copilului şi familiei
 • colectarea actelor solicitate pentru întocmirea dosarului
 • adoptarea deciziei de admitere/respingere pe baza rezultatului evaluării detaliate, în funcţie de locurile rămase disponibile în program
 • întocmirea planului de servicii
 • emiterea dispoziţiei de admitere în centru

CENTRUL DE ZI  DRUMUL TABEREI

Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 279 „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”
Adresa: Str. Prel. Ghencea, nr.24, sector 6, Bucureşti
Zona: Râul Domnei/Prelungirea Ghencea
Linii RATB: 368,168, 69, 93, 173, 385, 105 

CENTRUL DE ZI CRÂNGAŞI

Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 167 
Adresa: Şos. Ciurel nr.9-11, Bucureşti sectorul 6 
Zona: Prac Crângaşi/Lacul Morii
Linii RATB: 41, 178, 162, 163

CENTRUL DE ZI GIULEŞTI

Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 168 
Adresa: Str. Alizeului, nr. 9, sector 6, Bucureşti
Zona: Maternitatea „P. Sârbu” 
Linii RATB: 178, 11, 162,163

Acte necesare pentru includerea în programul centrelor de zi din sectorul 6

Actele necesare pentru întocmirea şi actualizarea dosarului social sunt solicitate familiei în funcţie de caracteristicile şi particularităţile fiecărui caz în parte, aşa cum sunt acestea identificate în urma evaluării iniţiale.
Acte care sunt cel mai frecvent solicitate, după caz:

 • acte de identitate (certificat de naştere, CI/BI, CIP, pasaport);
 • acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces);
 • acte care evidenţiază situaţia juridică a minorilor faţă de părinţii lor (ex: hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul părinţilor minorului; hotărârea judecătorească prin care se recunoaşte paternitatea unui minor etc);
 • documente care să ateste situaţia locativă a familiei;
 • adeverinţe din care să rezulte venitul membrilor familiei (sau din care să rezulte lipsa veniturilor);
 • adeverinţă de salariu sau talon pensie;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară;
 • adeverinţă de la Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă – Bd.Timişoara nr.59.
 • avizul medicului pentru integrarea copilului în colectivitate;
 • adeverinţe/certificate medicale pentru copil şi pentru alţi membri din familie;
 • adeverinţe şi caracterizări/fişe şcolare;
 • declaraţii.

Formulare

 • cerere/sesizare tip (utilizarea acestui formular este opţională);
 • declaraţii tip (utilizarea acestor formulare este opţională) .

NOU!
Începând cu 2015, Centrul de zi Giuleşti va trece în gestionarea Fundaţiei Metropolis, în parteneriat cu DGASPC sector 6, programul fiind destinat copiilor din clasele I-VIII.

Date de contact:

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie
Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti;
Tel:  0213176311
Fax: 0213176312

E-mail: centrecopii@dgaspc6.com

Programul de lucru cu publicul : 
Luni, Marţi, Joi: 8.00 - 16.30; 
Miercuri: 08.00 - 18.30
Vineri: 8.00 -14.00.

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design