Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități "Orșova"

Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova

 

 

 

 

Programul de lucru cu publicul se reia între orele 09:00 – 12:00

Domeniu de competență:

Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova a fost deschis în luna iulie 2015, pornind de la nevoia copiilor cu dizabilități de a face parte dintr-o colectivitate și de a-și dezvolta deprinderile de socializare și comunicare în afara cadrului familial.

Categorii de beneficiari:

Centrul oferă servicii copiilor cu dizabilități neuro-psihomotorii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani, care au domiciliul legal pe raza sectorului 6, în scopul dezvoltării potențialului lor psiho-emoțional, al autonomiei personale, stimularea stimei de sine, al formării, educării și dezvoltării deprinderilor de viață independentă.

Obiective:

Obiectivul principal urmărit este acela de a sprijini copilul în demersul de integrare socială și școlară, instrumentarea cu abilități, deprinderi și minime informații care să-i pregătească pentru includerea într-o formă de învățământ.

Servicii oferite:

 • servicii de intervenție psihologică și consiliere emoțională individuală și de grup (stimulare cognitivă, ludoterapie, art terapie);
 • logopedie (SERVICIU TEMPORAR SUSPENDAT);
 • activități de educație nonformală corelate cu  programa preșcolară;
 • activități de recreere și socializare;
 • îngrijire și hrană pe parcursul zilei;
 • asistarea copilului la odihnă și somn în timpul zilei.

Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova sprijină familia copiilor cu dizabilități în relația cu proprii copii, dezvoltând relații de colaborare activă cu aceștia. Acest lucru îi face conștienți de importanța stabilirii unui parteneriat real între specialiști și părinți.

Sunt organizate periodic întâlniri cu părinții, ședințe de consiliere individuală și de grup.

Alte activități de care pot beneficia părinții sunt: grupuri de suport, activități educative  de informare și formare pentru părinți în ceea ce privește relația cu propriul copil, precum și activități comune părinte-copil.

Personalul centrului de zi este format din: psihologi, psihopedagogi, educatori, asistentă medicală și infirmiere.

Criterii de admitere în centru:

 • Vârsta 3-8 ani;
 • Deficiență neuro-psihomotorie;
 • Autonomie personală parțială (se poate deplasa, măcar cu suportul adultului);
 • Existența unor minime abilități sociale pentru integrarea într-un grup, potențial de separare de familie sau aparținători. Pentru copiii care nu sunt pregătiți să petreacă timp în afara companiei părinților, sunt prevăzute activități de pregătire progresivă, timp de o lună;
 • Alte criterii țin de numărul de locuri disponibile;
 • Neincluderea copilului în nicio formă de învățământ preșcolar;
 • Complianța familiei.

Actele necesare completarii dosarului:

 • Cerere tip avizată și înregistrată la sediul Direcției pentru Protecția Copilului sector 6 (Aleea Istru nr. 4);
 • Copie Certificat Naștere copil;
 • Copie CI părinți/reprezentant legal;
 • Copie certificat de căsătorie/sentință de divorț (dacă e cazul);
 • Certificat medical de la medicul de specialitate;
 • Copie Certificat Handicap și plan de recuperare (dacă este cazul).

Etape în admiterea copilului în centru:

Servicii

Serviciile oferite de Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova sunt complementare serviciilor oferite de către Complexul de servicii de recuperare din str. Bascov, precum și a celor oferite de Serviciul Evaluare Complexă, din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, precum și a altor terapii furnizate copiilor. De aceea există proceduri de colaborare și cooperare între specialiștii din cadrul Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova și celelalte servicii.

Toate serviciile furnizate de Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova sunt gratuite, singura condiție fiind implicarea activă a părinților în educarea și recuperarea copiilor, colaborând și respectâd reponsabilitățile și obligațiile prevăzute în Contractul de Servicii dintre Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Orșova și părinte/reprezentant legal.

Date de contact:

Coordonator centru: Irina Mihăila
Adresa: str. Orşova nr. 98, sector 6, București.
Adresa email: orsova@dgaspc6.com

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti