ANUNȚ IMPORTANT

Stimați părinți,

Vă informăm că pentru absentarea din motive medicale a copilului dumneavoastră, veți informa șeful de centru în cel mai scurt timp și veți face dovada prin adeverințe medicale/documente medicale, acestea vor fi transmise împreună cu formularul de învoire la info.crese@dgaspc6.com în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data eliberării acestora, precizând centrul unde este înscris copilul.

Sesiune de înscriere la creșă pentru anul 2022

Lista cu copiii admiși în sesiunea a 2-a de înscriere din anul școlar 2021-2022

În perioada 15 – 31 ianuarie 2022 se pot depune cererile pentru înscrierea copiilor cu domiciliul legal pe raza Sectorului 6 la creșele Pinochio și Neghiniță, aflate în subordinea instituției.

Părinții sau alți reprezentanți legali sunt rugați să acceseze pagina web cresaonline.asistentasociala6.ro, acolo unde pot completa cererile online și pot atașa documentele necesare înscrierii.

 

Află mai multe detalii     Vezi rezultatele

Domeniul de competență

Creșa “Neghiniţă” este o structură care oferă servicii sociale specializate pentru îngrijirea, supravegherea si de educație timpurie a copiilor cu vârsta ante-preșcolară cuprinsă între 1 și 3 ani, având prioritate copiii cu domiciliul în Sectorul 6.

Categorii de beneficiari

Beneficiari ai centrelor sunt copii cu vârsta între 0 și 3 ani. Beneficiarii serviciilor acordate sunt copiii cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în Romania. Au prioritate copiii cu domiciliul stabil în sectorul 6.

De serviciile furnizate în cadrul centrelor de zi de tip creșă beneficiază și copiii cetățenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau reședința stabilite în România potrivit legii, precum și copiii cetățenilor străini aflați temporar pe teritoriul României, cu prioritate copiii cu domiciliul stabil în sectorul 6.

Creșa ,,Neghiniță” are o capacitate maximă de 370 de locuri și funcționează cu un număr de 19 grupe de copii. Centrul are program de lucru, de luni până vineri, între orele 06.00 – 18.00 și funcționează pe tot parcursul anului.

Capacitatea și structura grupelor pot fi modificate în condiții de extindere/restrângere a activității, în funcție de condițiile sociale, economice, sanitare etc.

Servicii  asigurate

Centrul de zi Neghiniţă este o structura publică specializata în servicii cu caracter social, medical, educational, pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor cu varste cuprinse intre 1 an  si 3 ani.

 • Supravegherea dezvoltarii fizice si psihice a copilului (prin controale medicale periodice, in conformitate cu legislatia in vigoare )
 • Asistenta medicala curenta si de urgenta (primul ajutor si ingrijiri medicale pana in momentul preluarii copilului de catre parinti /reprezentantul legal sau al intrarii intr-o unitate medicala ) copiilor cu varste cuprinse intre 1 si 3 ani;
 • Supraveghere epidemiologica;
 • Conditii igienice de viata;
 • Meniuri adecvate in functie de varsta ( patru mese zilnice – ora 8.30 –micul dejun; ora 10.00- gustare;ora 12.00 -masa de prânz; ora 16.00 - gustare) pregatite in bucataria proprie;
 • Stimularea dezvoltarii neuropsihomotorii prin jocuri si activitati adecvate varstei
 • Formarea si / sau imbunatatirea deprinderilor de viata independenta;
 • Toate activitatile desfasurate in Creșa “Neghiniţă” sunt asigurate de personal calificat;

Baza legislativă

Procedura de înscriere/reînscriere a copiilor la Creșa “ Neghiniță”

La înscrierea/reînscrierea copiilor în Creșa nu se percep taxe de înscriere. Înscrierea/reînscrierea copiilor de vârstă ante-preșcolară în centrele de zi de tip creșă se face conform calendarului anual stabilit, sau în situații deosebite, pe toată perioada anului.

Cererile de înscriere se vor depune online pe platforma dedicată, ce poate fi accesată la adresa cresaonline.asistentasociala6.ro. În cazuri excepționale, cererile se pot depune și la sediul DGASPC Sector 6 din str. Cernișoara 38-40, Sector 6 - Registratură.

ATENȚIE! Pentru copiii pentru care au fost depuse cereri în perioada 2019 – 7 iulie 2021, NU se mai depun alte cereri, acestea vor fi prelucrate automat!!!!

CALENDAR

Pentru anul 2021-2022, reînscrierea și înscrierea copiilor în centrele de zi de tip creșă se va realiza conform următoarelor etape:

 • Etapa I: Perioada de reînscriere 21 iunie – 30 iunie 2021 (înregistrarea dosarelor copiilor care au frecventat creșa în anul școlar anterior); afișare rezultate: 6 iulie
 • Etapa a II -a: Perioada de admitere pentru anul 2021/2022 (înregistrarea copiilor) -7 – 21 iulie 2021; afișare rezultate: 11 august 2021

IMPORTANT
Reînscrierea se poate realiza de către părinții/reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta de până la 3 ani.  În situația în care copilul cu vârstă ante-preșcolară înscris în unul din centrele de zi prevăzute la art.6. împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul centrului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani.

Costurile serviciului:

Contribuția părinților este în valoare de 12 lei/zi, în conformitate cu HCL nr. 97/2021.

 • Contribuția lunară de întreținere a copiilor înscriși în centrele de zi de tip creșă, suportată de părinții/reprezentantul legal al acestora, se stabilește în funcție de numărul efectiv de zile de prezență a copilului la programul zilnic.
 • Numărul de zile în care copilului a frecventat Creșa de tip creșă în care se oferă servicii de educație antepreșcolară este monitorizat prin registrul de evidență/prezență completat de asistenta medicală în colaborare cu educatorul din cadrul centrului de zi de tip creșă și încărcat zilnic în platforma de prezență online.
 • Contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscriși în Creșa de tip creșă se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică.
 • Contribuția poate fi achitată și prin tichete de creșă, tichete sociale și/sau cupoane sociale, potrivit legii.
 • Contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali ai copiilor care au frecventat programul centrului de zi de tip creșă pe o perioadă de până la 3 zile lucrătoare,  pe parcursul unei luni, este reportată pentru luna următoare.

Documentele necesare

 • Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Copie după certificatul de naștere copil
 • copie CI părinți / reprezentanți legali / aparținător emis cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii cererii de înscriere
 • copie contract de închiriere, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de naștere ale fraților minori de vârstă ante-preșcolară, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de căsătorie a părinților şi/sau a livretului de familie, dacă este cazul;
 • copie de pe hotărârea judecătorească a sentinței definitive privind desfacerea căsătoriei prin divorț, certificat de divorț, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de deces sau deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali, dacă este cazul;
 • copie a hotărârii/sentinței de plasament sau încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
 • adeverință tip, completată de angajator, în original, pentru fiecare părinte/reprezentant legal, document tipizat (dacă este cazul) după cum urmează:
 • pentru fiecare părinte/reprezentant legal care lucrează sau și-au reluat activitatea până la data înscrierii - adeverință tip, completată de angajator, în original și document Revisal;
 • pentru fiecare părinte/reprezentant legal care își reiau activitatea după data înregistrării dosarului de înscriere – adeverința completată de angajator, în original, iar documentul Revisal va fi depus/transmis la data intrării copilului admis în colectivitate; datele din documentul Revisal trebuie să coincidă cu datele din adeverința tip prezentată la înscriere;
 • adeverință, în original, de la unitatea de învățământ frecventată de către părinți/reprezentanți legali la forma de zi, în situația în care nu au loc de muncă, dacă este cazul;
 • copie a deciziei de încadrare în grad de handicap/invaliditate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, dacă este cazul;
 • adeverință de la ALOFM pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă, dacă este cazul;
 • în cazul părinților/reprezentanților legali care obțin venituri din activități independente va fi depus la dosar declarația unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii online, în Spațiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situația unor modificări legislative, va fi depusă declarația valabilă la momentul respectiv;
 • în cazul părinților /reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă și dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociați unici într-o astfel de societate în funcția de administrator , aceștia vor prezenta la dosar declarația 205 vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și certificat de atestare fiscală eliberat de  A.N.A.F.;
 • fișă de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 • adeverință de la medicul de familie, în original, conform anexei nr.1 a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1002/2015;
 • Aviz epidemiologic, eliberat de către medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea centrului de zi - este necesară doar la intrarea în colectivitate a copiilor declarați admiși;
 • analize medicale: exudat faringian și examenul coproparazitologic – sunt necesare doar la intrarea în colectivitate a copiilor declarați admiși; În situația continuării stării de alertă generate de pandemia Covid-19, se pot solicita și alte documente medicale ale copiilor sau membrilor de familie care să teste starea de sănătate a acestora (teste, dovada vaccinurilor etc.);

Toate documentele ce alcătuiesc dosarul de înscriere al copilului se înregistrează pe platforma online cresaonline.asistentasociala6.ro. în format pdf. sau jpg.

Afișarea rezultatelor se realizează pentru fiecare dintre etape pe site-ul www.asistentasociala6.ro, precum și prin informarea părinților/reprezentanților legali prin serviciul telefonic de tip SMS / poșta electronică (e-mail) puse la dispoziție de către aceștia, în situația în care dosarul este declarat eligibil în vederea admiterii.

Afișarea rezultatelor pentru cererile care nu sunt declarate eligibile și rămân în lista de așteptare se realizează pentru fiecare dintre etape pe site-ul www.asistentasociala6.ro, precum și prin informarea părinților/reprezentanților legali prin serviciul telefonic de tip SMS / poșta electronică (e-mail) puse la dispoziție de către aceștia.

Toate detaliile privind înscrierea/reînscrierea la centrele de zi aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 pot fi consultate în Regulamentul privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea furnizării serviciilor sociale în cadrul centrelor de zi de tip creșă aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Date de contact:

D.G.A.S.P.C. Sector 6, Bucureşti.  
Telefon: 0217457237

Creșa “Neghiniță”
Adresa: Aleea  Crăieşti,  Nr. 1, Sector 6, Bucureşti,
Telefon: 0376203301 si telefon/fax: 0376203302,
E - mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001