Complex de servicii de recuperare

Complex de servicii de recuperare

 

 

 

 

Complexul de Servicii de Recuperare este un centru al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 care se adresează copiilor de până la 18 ani, cu diferite tipuri de dizabilităţi şi familiilor acestora. Complexul a fost înfiinţat ca urmare a identificării necesităţii de a oferi celor aproximativ 900 de copii cu dizabilităţi din sector un pachet de servicii integrate, într-o singură locaţie.

Complexul de Servicii de Recuperare este situat pe str. Bascov nr. 14-18, sector 5, într-un spaţiu special amenajat, pentru a răspunde nevoilor complexe ale copiilor cu dizabilităţi şi oferă următoarele tipuri de servicii:

 • terapie psihologică (individuală și de grup)
 • logopedie,
 • terapie psihopedagogică
 • terapie educaţională,
 • stimulare senzorială,
 • kinetoterapie,
 • sport adaptat (tenis)
 • consiliere părinţi (individuală și de grup)

Pentru copiii care nu pot fi deplasaţi la sediul Complexului de Servicii de Recuperare, o parte dintre servicii vor putea fi oferite la domiciliul acestora, prin intermediul echipei mobile.

Serviciile sunt oferite de o echipă multidisciplinară de specialişti: psihologi, psihopedagogi, educatori, logopezi, kinetoterapeuţi, asistenţi sociali, artterapeuţi, instructori sportivi.

În cadrul Complexului de Servicii de Recuperare copiii vor beneficia de activităţi individuale şi de grup, de socializare care îi vor ajuta în creşterea gradului de integrare socială, a stimei de sine, a valorizării personale.

Părinţii vor fi informaţi de către specialişti cu privire la drepturile pe care le au ei şi copiii lor, vor primi suport pentru a conştientiza şi accepta dizabilitatea copilului lor, pentru a depăşi barierele de comunicare, înţelegere şi integrare, prin schimbul de informaţii cu alţi părinţi care trec prin aceeaşi experienţă.

GHID SERVICII SOCIALE

Program de lucru: Luni-Joi 8.00 - 16.30, Vineri 8:00 - 14:00

Beneficiarii:

 • Copii cu vârste între 0-18 ani, cu sau fără certificat de încadrare în grad de dizabilitate care necesită intervenție de recuperare și au domiciliul legal pe raza sectorului 6;
 • Familiile acestora.

Criterii de admitere în centru

 • Vârsta 0-18 ani
 • Certificat medical sau scrisoare medicală de la medicul de specialitate în care să fie precizat diagnosticul, recomandarea pentru includerea în intervenții de recuperare specifice și schema de tratament pe care o urmează copilul. De asemenea, pentru beneficiarii ce necesită intervenție kinetoterapeutică, este necesar și planul de recuperare de la medicul specialist de recuperare.
 • Cazurile vor fi incluse în activități în funcție de următoarele priorități:
  • data depunerii cererii;
  • includerea în alte programe de recuperare (fie la domiciliul, fie în alte centre);
  • momentul de debut al afectării funcționale;
  • vârsta copilului – prioritară categoria 0-6 ani;
  • complianța familiei.

Completarea unui dosar care să cuprindă următoarele acte:

 • Cerere tip (tipizat care se completează direct la centru);
 • Copie certificat de naștere copil;
 • Copie CI părinți / reprezentant legal;
 • Copie certificat de căsătorie / sentință divorț;
 • Certificat medical / scrisoare medicală de la medicul de specialitate;
 • Copie CH și plan de recuperare;
 • Adeverință grădiniță / școală (dacă este cazul).

Date de contact:

Adresa: strada Bascov nr. 14-18, (zona Prelungirea Ghencea), Bucureşti, sector 5.
Telefoane: 0372 272266 - recepție; 0372 272267 - șef centru

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001