Centrul de Zi “Neghiniţă”

ANUNȚ ÎNSCRIERE CREȘĂ

Începând cu data de 01 septembrie 2020, cererile de înscriere la centrele de zi de tip creșă se vor  putea depune exclusiv online la adresa cresaonline.asistentasociala6.ro .

Află mai multe

Sesiunea de înscriere a copiilor în centrele de zi de tip creșă pentru anul școlar 2021-2022 se va realiza în perioada 01 septembrie 2020 – 30 iunie 2021.
În atenția cetățenilor Sectorului 6

În contextul prelungirii stării de alertă pe teritoriul României, cauzată de epidemia CoVid-19, DGASPC Sector 6 anunță toate persoanele interesate că centrele de zi de tip creșă din subordine vor fi redeschise, începând cu data de 1 septembrie 2020, numai cu respectarea strictă a tuturor măsurilor prevăzute în Ordinul nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, emis de Ministerul Sănătății, Ministerul Educație și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale în data de 12 iunie 2020.

Citiți continuarea comunicatului aici

Lista cu copii admiși la creșă pentru anul școlar 2020-2021

În atenția părinților din Sectorul 6

Pentru a respecta strict toate măsurile impuse de autoritățile centrale privind reducerea riscului de răspândire a virusului SARS-CoV-2, admiterea la centrele de zi de tip creșă din cadrul Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 s-a făcut etapizat, în vederea asigurarii celor mai bune conditii de acces al copiilor la programul centrelor de zi.

Având în vedere Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, vom publica noile liste privind copiii admiși, începând cu data de 7 septembrie 2020.

Atragem atenția că, în conformitate cu normele de igienă prevăzute în Ordinul nr. 1456/2020, intrarea în colectivitate se face doar cu prezentarea avizului epidemiologic și dovada de vaccinare (antecedentele vaccinale), eliberate de medicul de familie/medicul colectivității/medicul școlar cu 24 de ore înainte de accesul în unitate sau cu 72 de ore, dacă accesul se face într-o zi de luni sau după sărbători legale.

Pentru că legislația în vigoare nu ne permite să publicăm date personale, copiii pot fi identificați în tabelul alăturat, după primele și ultimele 3 cifre ale CNP-ului:

* în procesul de admitere, au avut prioritate cazurile sociale, familiile monoparentale sau familiile cu gemeni sau tripleți.

Lista copiilor noi admiși pentru anul 2020-2021, în situația în care autoritățile centrale vor decide ridicarea restricțiilor actuale impuse de pandemia COVID-19:

ANUNȚ IMPORTANT

Stimați părinți,

Vă informăm că pentru învoirea copilului dumneavoastră din programul Centrelor de zi, puteți transmite formularul de învoire la office@dgaspc6.com, în atenția dlui Director General Adjunct, Ionuț Popa.

De asemenea, puteți transmite alte documente doveditoare, adeverințe medicale, documente de identitate la aceeași adresă, precizând centrul unde este înscris copilul sau pentru care solicitați înscrierea, până la momentul la care reveniți cu copilul în colectivitate sau sunteți invitați să depuneți documentele în original.

Domeniul de competență:

Centrul de Zi “Neghiniţă” este o structură care oferă servicii sociale si educaționale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 - 4 ani, având  prioritate copii cu domiciliul în Sectorul 6 și în zonele adiacente.

Categorii de beneficiari:

Beneficiarii serviciilor acordate  sunt copiii cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în România; de serviciile furnizate  beneficiază și copiii cetățenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau reședința stabilite în România potrivit legii, precum și copiii cetățenilor străini aflați temporar pe teritoriul României.

Servicii  asigurate:

 • Centrul de zi Neghiniţă este o structura publică specializata în servicii cu caracter social , medical , educational,  pentru cresterea , ingrijirea si educarea timpurie a copiilor cu varste cuprinse intre 1 an  si 4 ani.
 • Supravegherea dezvoltarii fizice si psihice a copilului (prin controale medicale periodice, in conformitate cu legislatia in vigoare )
 • Asistenta medicala curenta si de urgenta (primul ajutor si ingrijiri medicale pana in momentul preluarii copilului de catre parinti /reprezentantul legal sau al intrarii intr-o unitate medicala ) copiilor cu varste cuprinse intre 1 si 4 ani;
 • Supraveghere epidemiologica;
 • Conditii igienice de viata;
 • Meniuri adecvate in functie de varsta ( patru mese zilnice – ora 8.30 –micul dejun; ora 10.00- gustare;ora 12.00 -masa de prânz; ora 16.00 - gustare) pregatite in bucataria proprie;
 • Stimularea dezvoltarii neuropsihomotorii prin jocuri si activitati adecvate varstei
 • Formarea si / sau imbunatatirea deprinderilor de viata independenta;
 • Toate activitatile desfasurate in Centrul de Zi “Neghiniţă” sunt asigurate de personal calificat;

Baza legislativă:

Procedura de înscriere a copiilor la Centrul de Zi “ Neghiniță”:

Cererile de înscriere se vor depune online pe platforma dedicată, ce poate fi accesată la adresa cresaonline.asistentasociala6.ro. În cazuri excepționale, cererile se pot depune și la sediul DGASPC Sector 6 din str. Cernișoara 38-40, Sector 6 - Registratură.

Sesiunea de înscriere a copiilor în centrele de zi de tip creșă pentru anul școlar 2021-2022 se va realiza în perioada 01 septembrie 2020 – 30 iunie 2021.

După depunerea cererii, solicitantul va primi răspuns în scris în termen de 30 de zile de la depunerea cererii.

În momentul în care se identifică un loc în centru, solicitantul care urmează, în ordinea depunerii cererii, este contactat telefonic pentru completarea dosarului cu următoarele documente:

 • Adeverință de salariat a ambilor părinți / reprezentanți legali / aparținători;
 • Certificat de naștere copil (original și copie);
 • Cartea de identitate părinți / reprezentanți legali / aparținători (original și copie);
 • Fișa medicală copil (se va completa în centru, la intrarea în colectivitate);
 • Adeverințe medical părinți (de la medicul de familie);
 • Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate.

Date de contact:

D.G.A.S.P.C. Sector 6, Bucureşti.  
Telefon: 0217457237

Centrul de zi “Neghiniță”

Adresa: Aleea  Crăieşti,  Nr. 1, Sector 6, Bucureşti,
Telefon: 0376203301 si telefon/fax: 0376203302,
E - mail: office@dgaspc6.com.

Rețele sociale

 

Informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 din sectorul 6.

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2021 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001