Centrul de zi “Harap Alb”

Motto:
 ,,ARATĂ-LE COPIILOR DRAGOSTE,TANDREȚE, BLÂNDEȚE,RĂBDARE  ȘI  RESPECT, PENTRU CA ȘI EI SĂ FACĂ LA FEL!

Domeniul de competenţă:

Centrul de Zi  “Harap Alb” este o structură care oferă servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 - 4 ani, cu prioritate cu domiciliul în Sectorul 6, București .

Categorii de beneficiari:

Copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 4 ani ai căror părinţi sau susţinători legali sunt salariaţi, în perioade de  studii sau şomeri (dovedite cu acte), cetăţeni români cu domiciliul sau rezidenţă  în România.

Servicii asigurate de noi:

 • Îngrijirea, supravegherea  și educarea copiilor cu vârsta cuprinsă 1 - 4 ani;
 • Supravegherea dezvoltării fizice şi psihice a copiilor cu vârsta cuprinsă 1 - 4 ani;
 • Asigurăm nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în  vigoare;
 • Asigurăm un program de educație timpurie adecvat vârstei , nevoilor si potențialului de dezvoltare al copilului cu vârstă cuprinsă între 1-4 ani;
 • Supravegherea medicală şi profilactică;
 • Condiţii igienice de viaţă şi hrană potrivit necesităţilor vârstei copiilor înscrişi;
 • Ţinem cont de nevoile afective ale copilului, de curiozitatea şi dragostea de cunoaştere a acestuia pe care le încurajăm şi le dezvoltăm;
 • Intărim voinţa copilului;
 • Menţinem o permanentă legătură cu părinţii;
 • Control medical  periodic și intervenție medicală de specialitate  în situații de urgență;
 • Personal calificat
 • Bucătărie proprie;

Program de funcţionare al centrului:

 • Program de zi  de  luni – vineri 
  - 06:00 - 18:00  -  14 grupe
  - 06:00 - 20:30  -   2 grupe

 Procedura de inscriere a copiilor in Centrul de zi  Harap Alb :

 • Cererile de înscriere se vor depune la sediul D.G.A.S.P.C. sector 6  din str. Cernișoara 38-40 , sector 6 – Biroul Registratură însoțite de copie C.N –copil si C.I –părinte;
 • Înscrierile copiilor se fac pe tot parcursul anului, iar parintii specifica in cerere data la care solicita inscrierea;
 • Înscrierea se face in baza unui formular de inscriere (cerere tip);
 • Alte acte necesare la inscriere: copie dupa certificatul de nastere al copilului + copie CI parinte/reprezentant legal/apartinator.

Dupa primirea cererii, solicitantul va primi raspuns in scris in termen de 30 zile de la inregistrarea cererii.

In momentul identificarii unui loc in  centru, solicitantul care urmeaza, in ordinea depunerii cererii este contactat telefonic si are un termen de 7 zile.

Dosarul de înscriere al copilului se depune la sediul Centrului de Zi  Harap Alb .

Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Reînscriere la cresă

Perioada de reînscrieri la cresă este 18-25 iunie 2019 la sediul central al DGASPC Sector 6 din str. Cernișoara, nr. 38-40, sector 6, în cadrul programului normal de lucru.

Cerere reînscriere 2019

Dosarul trebuie să cuprinde:

 • Adeverinţă de salariat a ambilor părinți / reprezentanţilor / legali;
 • Certificat naştere copil (original şi copie);
 • Cartea de identitate părinţi (original şi copie);
 • Fişa medicală copil (de la medicul de familie);
 • Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie).

BAZA LEGALĂ:

 • Serviciul social "Centrul  de Zi Harap Alb" funcţionează cu respectarea prevederilor  cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copiilor, republicată cu modificările şi complectările ulterioare,Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii  pentru centrele de zi.

Date de contact:

DGASPC Sector 6 Bucureşti  - strada Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului),
Telefon : 021/7457237

Centrul de Zi Harap Alb
Adresa: Str. Estacadei Nr. 13 A, Sector 6, Bucureşti.
Telefon/Fax: 037.620.32.98
Email: harapalb@dgaspc6.com

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design