Centrul de zi “Pinochio”

ANUNȚ REÎNSCRIERE

Vă informăm că în perioada 15 iunie 2020 – 30 iunie 2020, va avea loc sesiunea de reînscriere a copiilor în centrele de zi de tip creșă pentru anul școlar 2020-2021.

Cererile de reînscriere se vor putea depune online accesând aplicația la adresa cresaonline.asistentasociala6.ro sau prin servicii de poștă/curierat la adresa: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, Cod poștal: 061019. Vă rugăm să vă asigurați că depunerea cererii de reînscriere este însoțită de toate documentele necesare.

Află mai multe

Reînscrierea la creșe pentru anul școlar 2020-2021 se face și ONLINE
ANUNȚ IMPORTANT

Stimați părinți,

Vă informăm că pentru învoirea copilului dumneavoastră din programul Centrelor de zi, puteți transmite formularul de învoire la office@dgaspc6.com, în atenția dlui Director General Adjunct, Ionuț Popa.

De asemenea, puteți transmite alte documente doveditoare, adeverințe medicale, documente de identitate la aceeași adresă, precizând centrul unde este înscris copilul sau pentru care solicitați înscrierea, până la momentul la care reveniți cu copilul în colectivitate sau sunteți invitați să depuneți documentele în original.

Domeniul de competenta:

Centrul de zi  Pinocchio este o structură  care oferă servicii sociale specializate pentru creşterea , îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 - 4 ani , cu prioritate cu domiciliul in sectorul 6 Bucuresti.

Categorii de beneficiari:

Copii cu varsta cuprinsa  între 1 și 4 ani  ai căror  părinți  sau  susținători  legali  sunt salariați, în perioade de studii sau șomeri ( dovedite cu acte),cetățeni romani cu domiciliul sau rezidență în Romania.

Servicii oferite:

 • asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor sanatosi  în vârstă de la 1 an  până la 4 ani ;
 • asigură supravegherea dezvoltăriii fizice si psihice a copiilor  cu varsta cuprinsă 1-4 ani ,
 • asigură supravegherea stării de sănătate şi igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire până în momentul preluării copilului de către părinţi/ reprezentanti legali ;
 • asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare ;
 • asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei , nevoilor şi potenţialului de dezvoltare al copilului în vârstă de la 1 an  până la 4 ani ;
 • Supraveghere medicala si profilactica prin cabinetul medical ;
 • Ținem cont de nevoile afective ale copilului, de curiozitatea si dragostea de cunoaștere a acestuia pe care le încurajăm și le dezvoltăm .
 • Menținem o permanentă legătură cu părinții,
 • Bucatarie proprie ;
 • Personal calificat :
 • Patru mese zilnice( dimineata, gustare ora 10,00 , masa de pranz si gustare ora 15,30 )

Programul de functionare al centrului este:

Program de zi de la ora  6,00 pana la ora  18,00 de luni pana vineri

Procedura de înscriere a copiilor:

Cererile de înscriere se vor depune la sediul DGASPC Sector 6 din strada Cernișoara 38-40, sector 6 – Registratură;

Înscrierile copiilor se fac pe tot parcursul anului, iar părinții specifică în cerere data de la care solicită înscrierea copilului.

După depunerea cererii, solicitantul va primi răspuns în scris în termen de 30 de zile de la depunerea cererii.

În momentul în care se identifică un loc în centru, solicitantul care urmează, în ordinea depunerii cererii, este contactat telefonic pentru completarea dosarului cu următoarele documente:

 • Adeverință de salariat a ambilor părinți / reprezentanți legali / aparținători;
 • Certificat de naștere copil (original și copie);
 • Cartea de identitate părinți / reprezentanți legali / aparținători (original și copie);
 • Fișa medicală copil (se va completa în centru, la intrarea în colectivitate);
 • Adeverințe medical părinți (de la medicul de familie);
 • Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate.

Baza Legală:

Serviciul social Centrul de zi Pinocchio  funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copiilor, republicata cu modificările și complectările ulterioare, Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

Anexa la HCL 266/2019 - Procedură de admitere/încetare a serviciilor furnizate în cadrul centrelor de zi aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

DATE DE CONTACT:

D.G.A.S.P.C sector 6 București – str Cernișoara 38-40 (zona Piața Gorjului)
Telefon – 021/7457237

Centrul de zi Pinocchio
Aleea Compozitorilor nr. 20, sector 6 Bucuresti
Telefon  fax: 0376203313
Sau la adresa de email: pinochio@dgaspc6.com

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design