Centrul de zi “Pinochio”

Domeniul de competenta:

Centrul de zi  Pinocchio este o structură  care oferă servicii sociale specializate pentru creşterea , îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 - 4 ani , cu prioritate cu domiciliul in sectorul 6 Bucuresti.

Categorii de beneficiari:

Copii cu varsta cuprinsa  între 1 și 4 ani  ai căror  părinți  sau  susținători  legali  sunt salariați, în perioade de studii sau șomeri ( dovedite cu acte),cetățeni romani cu domiciliul sau rezidență în Romania.

Servicii oferite:

 • asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor sanatosi  în vârstă de la 1 an  până la 4 ani ;
 • asigură supravegherea dezvoltăriii fizice si psihice a copiilor  cu varsta cuprinsă 1-4 ani ,
 • asigură supravegherea stării de sănătate şi igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire până în momentul preluării copilului de către părinţi/ reprezentanti legali ;
 • asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare ;
 • asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei , nevoilor şi potenţialului de dezvoltare al copilului în vârstă de la 1 an  până la 4 ani ;
 • Supraveghere medicala si profilactica prin cabinetul medical ;
 • Ținem cont de nevoile afective ale copilului, de curiozitatea si dragostea de cunoaștere a acestuia pe care le încurajăm și le dezvoltăm .
 • Menținem o permanentă legătură cu părinții,
 • Bucatarie proprie ;
 • Personal calificat :
 • Patru mese zilnice( dimineata, gustare ora 10,00 , masa de pranz si gustare ora 15,30 )

Procedura de inscriere a copiilor in Centrul de zi  Pinocchio:

 • cererile de înscriere se vor depune la sediul D.G.A.S.P.C. sector 6  din str. Cernișoara 38-40 , sector 6 – Biroul Registratură însoțite de copie C.N –copil si C.I –părinte;
 • inscrierile copiilor se fac pe tot parcursul anului, iar parintii specifica in cerere data la care solicita inscrierea;
 • inscrierea se face in baza unui formular de inscriere ( cerere tip);
 • alte acte necesare la inscriere : copie dupa certificatul de nastere al copilului + copie CI;    parinte/reprezentant legal/apartinator.

Dupa primirea cererii, solicitantul va primi raspuns in scris in termen de 30 zile de la inregistrarea cererii.

In momentul identificarii unui loc in  centru, solicitantul care urmeaza, in  ordinea  depunerii  cererii este contactat telefonic si are un termen de 7 zile.

Programul de functionare al centrului este :

Program de zi de la ora  6,00 pana la ora  18,00 de luni pana vineri

Înscriere

Dosarul de înscriere al copilului se depune la sediul Centrului de zi Pinocchio.

Dosarul trebuie să cuprindă:

 • cerere de inscriere;
 • copie dupa certificatul de nastere al copilului;
 • copie CI ale parintilor /reprezentantilor legali;
 • adeverinte medicale de la medicul de familie pentru fiecare parinte/apartinator;
 • adeverință de salariat a ambilor parinti/reprezentanti/legali;
 • fisa medicala copil (de  la medicul copilului) + fisa imunizarii.

Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Reînscriere la cresă

Perioada de reînscrieri la cresă este 18-25 iunie 2019 la sediul central al DGASPC Sector 6 din str. Cernișoara, nr. 38-40, sector 6, în cadrul programului normal de lucru.

Cerere reînscriere 2019

Baza Legală:

Serviciul social Centrul de zi Pinocchio  funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copiilor, republicata cu modificările și complectările ulterioare, Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi .

DATE DE CONTACT:

D.G.A.S.P.C sector 6 București – str Cernișoara 38-40 (zona Piața Gorjului)
Telefon – 021/7457237

Centrul de zi Pinocchio
Aleea Compozitorilor nr. 20, sector 6 Bucuresti
Telefon  fax: 0376203313
Sau la adresa de email: pinochio@dgaspc6.com

Opțiuni pagină

Rețele sociale

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

0800.824.453 – linie gratuită pentru consilere psihologică în sectorul 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2019 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design