Ajută-i cu adevărat! Spune “NU” cerșetoriei!

Sub sloganul “Ajută-i cu adevărat! Spune “NU” cerșetoriei!” Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  desfășoară o campanie  de combatere a cerşetoriei şi exploatării copiilor și bătrânilor prin cerşetorie pe raza sectorului 6.

Începând cu luna septembrie, lucrători ai DGASPC sector 6 însoțiți de voluntari elevi și persoane vârstnice din comunitate se vor afla pe rând în piețele și intersecțiile frecventate de cerșetori pentru a sta de vorbă cu cetățenii și a împărți materiale informative referitoare la acest fenomen.

Locațiile vizate sunt intersecția bd.Timișoara cu bd. Brașov (Plazza Romania), zona Lujerului, zona Răzoare, intersecția bd.Vasile Milea cu bd. Iuliu Maniu, zona Orizont, P-ța Dr.Taberei, P-ța Veteranilor, P-ța Gorjului.

Încheierea sezonului de concedii marchează de obicei o amplificare a fenomenului de cerşetorie la nivelul capitalei, astfel încât instituţia noastră şi-a propus reluarea acestui tip de campanie informativă care a debutat în anul 2006 pe raza sectorului 6. În acest sens a fost demarată şi acţiunea din primăvara acestui an, când în perioada mai - iunie au fost împărţite materiale informative şi au fost consiliate mai multe persoane sau familii.

Cetățenii care observă persoane care cerșesc pe raza sectorului 6 sunt rugați să sune la numărul de telefon 0731.62.48.49.

O echipă va interveni de urgență pentru a opri exploatarea copiilor și persoanelor neajutorate prin integrarea lor în programe sociale specifice precum:

 • scoaterea acestora din mediul dăunător în care trăiesc
 • integrarea în programe de suport material şi psihologic imediat
 • integrarea în programe de sprijin în vederea reintegrării sociale a acestora pe termen mediu/lung

În cazul copiilor şi persoanelor defavorizate afectate de acest fenomen, instituţia noastră pune la dispoziţie o serie de măsuri şi programe:

 • Centre de zi pentru copilul şcolar
 • Centru de primire în regim de urgenţă sau plasament la asistent maternal profesionist pentru copiii afectaţi de acest fenomen
 • servicii de tip creşă gratuite sau parţial subvenţionate
 • asistenţă în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi exploatare a copilului
 • Consiliere psihologică
 • Activităţi de petrecere a timpului liber: sportive, cultural-artistice
 • Ajutor social
 • Ajutor de urgenţă 
 • Acordarea tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică
 • Alocaţie pentru susţinerea familiei
 • Serviciile medicale de specialitate, gratuite sau parţial subvenţionate, pentru  persoanele defavorizate din comunitatea locală a sectorului 6
 • Găzduire şi îngrijire persoane vârstnice
 • Informare şi consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora;
 • Acordarea dreptului la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale şi a facilităţior sociale persoanelor cu handicap,
 • Pentru persoane vârstnice defavorizate: masa la cantină; masa la domiciliu; pachet lunar cu alimente; pachet lunar cu produse de menaj; îngrijiri la domiciliu; îngrijiri medicale la domiciliu; ajutor ocazional;
 • Acordarea unor sume cu titlu de ajutor, constând în plata chiriei pentru persoanele/familiile marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială, cu domiciliul stabil pe raza  sectorului 6; (800 lei/lună pentru o persoană/ familie cu 2 copii şi 1000 lei/lună pentru o familie cu mai mult de 2 copii).
 • Suportarea unei părţi din datoria înregistrată de persoana/familia marginalizată social la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate (consum fără penalităţi).
 • Acordarea de ajutoare materiale, ajutoare financiare şi cantină socială din resurse bugetare/extrabugetare.
 • Acordarea de asistenţă persoanelor fără adăpost în vederea integrării sociale (acte identitate, certificat de încadrare în grad de handicap/invaliditate, servicii medicale, facilitarea accesului în centre sau adăposturi care să răspundă nevoilor acestora, cantină socială).
 • Consiliere socială/psihologică/juridică primară;
 • Consiliere în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor marginalizate;
 • Acordarea de sprijin material în vederea integrării sociale a persoanelor fără loc de muncă;

Studiile arată că un cerșetor poate câștiga până la 5000 lei lunar, acești bani fiind de cele mai multe ori utilizați nu de persoana care apelează la mila cetățenilor sau de familia  acestuia, ci de terțe persoane care coordonează rețele care practică cerșetoria.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001