Înscrierea la creșele din subordinea DGASPC Sector 6

Rezultate - 05.02.2022

Listele cu copiii admiși la creșele din sectorul 6 în sesiunea a 2-a de înscriere din anul școlar 2021-2022:

Creșa Neghiniță

Creșa Pinochio

În perioada 15 – 31 ianuarie 2022 se pot depune cererile pentru înscrierea copiilor cu domiciliul legal pe raza Sectorului 6 la creșele Pinochio și Neghiniță, aflate în subordinea instituției.

Calendar

 

 

Înscriere ONLINE la creșă pentru anul
2022

PROCEDURI IANUARIE 2022 FEBRUARIE 2022
 • depunere cerere noi și documente
 • notificare
 • confirmare înscriere
 • completare documente

15 ian. ora 08:00 - 31 ian. ora 24:00

 

 • afișare rezultate

 

5 februarie 2022

Cele două creșe pun la dispoziția copiilor din Sectorul 6, cu vârste între 1 și 3 ani, un număr total de 150 de locuri, după cum urmează:

 • 100 de locuri la creșa Neghiniță;
 • 50 de locuri la creșa Pinochio.

Depune online cererea la adresa cresaonline.asistentasociala6.ro

Informații pot fi obținute și la numărul de telefon 021.9970, care funcționează de luni până duminică, între orele 08.00 – 20.00.

Documente obligatorii pentru înscrierea în creșă

 • cererea de înscriere / formular online;
 • copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • copie a documentului de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, emis cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii cererii de înscriere, pentru părintii/reprezentantii legali care au viză de reședintă în sectorul 6;
 • copie contract de închiriere locuință, daca este cazul;
 • copie a certificatului de naștere ale fratilor minori de vârstă ante-preșcolară, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de căsătorie a părintilor şi/sau a livretului de familie, dacă este cazul;
 • copie de pe hotărârea judecătorească a sentintei definitive privind desfacerea căsătoriei prin divort, certificat de divort, dacă este cazul;
 • copie a certificatului de deces sau deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinti/reprezentanti legali, dacă este cazul;
 • copie a hotărârii/sentintei de plasament sau încredintare în vederea adoptiei, dacă este cazul;
 • adeverintă tip, completată de angajator, pentru fiecare părinte/reprezentant legal, document tipizat (dacă este cazul) după cum urmează:
  • pentru fiecare părinte/reprezentant legal care lucrează sau și-au reluat activitatea până la data înscrierii - adeverintă tip, completată de angajator, și document Revisal;
  • pentru fiecare părinte/reprezentant legal care își reia activitatea după data înregistrării dosarului de înscriere – adeverinta completată de angajator, iar documentul Revisal va fi depus/transmis în termen de 30 de zile de la data admiterii copilului; datele din documentul Revisal trebuie să coincidă cu datele din adeverinta tip prezentată la înscriere.
 • adeverintă, în original, de la unitatea de învătământ frecventată de către
  părinti/reprezentanti legali la forma de zi, în situatia în care nu au loc de muncă, dacă este cazul;
 • copie a deciziei de încadrare în grad de handicap/invaliditate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, dacă este cazul;
 • adeverintă de la ALOFM pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă, dacă este cazul;
 • în cazul părintilor/reprezentantilor legali care obtin venituri din activităti independente va fi depus la dosar declaratia unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii online, în Spatiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situatia unor modificări legislative, va fi depusă declaratia valabilă la momentul respectiv;
 • în cazul părintilor /reprezentantilor legali care nu au un contract individual de muncă și detin în asociere o societate comercială sau sunt asociati unici într-o astfel de societate în functia de administrator , aceștia vor prezenta la dosar declaratia 205 vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului și certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F.;

La intrarea în colectivitate a copiilor admiși:

 • fișă de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 • adeverință de la medicul de familie, în original, conform anexei nr.1 a Ordinului Ministrului Sănătătii nr.1002/2015;
 • Aviz epidemiologic, eliberat de către medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea centrului de zi - este necesară doar la intrarea în colectivitate a copiilor declarați admiși;
 • analize medicale: exudat faringian și examenul coproparazitologic – sunt necesare doar la intrarea în colectivitate a copiilor declarați admiși; În situatia continuării stării de alertă generate de pandemia Covid-19, se pot solicita și alte documente medicale ale copiilor sau membrilor de familie care să teste starea de sănătate a acestora (teste, dovada vaccinurilor etc.);

Toate documentele ce alcătuiesc dosarul de înscriere al copilului, se înregistrează pe platforma online cresaonline.asistentasociala6.ro în format .pdf sau .jpg.

Pentru cazurile sociale, dosarul de înscriere pe lângă documentele prevăzute mai sus se completează cu planul de servicii sociale și referatul cu propunerea de admitere întocmite de către serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. S 6, în situatia copilului expus riscului de separare de familie.

Toate documentele de susținere din dosarul de înscriere al copilului vor fi prezentate în limba română. Actele eliberate într-un alt stat vor fi redactate și traduse în limba română de către un traducător autorizat.

ATENȚIE! Atașați la cererea trimisă online toate documentele solicitate mai sus în format .jpg sau .pdf.

 

Criterii de prioritate si departajare a dosarelor

(1) Criterii generale:

a. domiciliul stabil părinților/reprezentanților legali în Sectorul 6 (dovedit prin copie după actul de identitate).
Notă: Viza de reședință nu constituie prioritate la admiterea în centru de zi.
Cererile de înscriere înregistrate ale părinților/reprezentanților legali ai copiilor cu domiciliul sau reședința în alte sectoare/localități vor fi analizate doar dacă rămân locuri vacante în centrele de zi de tip creșă.

b. copiii aflați în risc de separare de familie (se atașează ancheta socială/planul de servicii/referatul de admitere întocmit de serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. S6).

Au prioritate și pot fi admiși pe tot parcursul anului, în baza dosarului social, următorii:

 • copilul cu dizabilități, în situația în care starea de sănătate permite frecventarea centrului de zi (recomandarea medicului/psihologic);
 • copilul aflat sub tutela altor persoane pensionate conform legii;
 • copilul aflat în plasament în familie sau la asistent maternal profesionist;
 • copilul aflat în situații de risc de separare de părinți (dosarele vor fi evaluate și transmise de către personalul de specialitate din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie);
 • copilul provenit din familie monoparentală (cu un singur părinte/reprezentantul legal unic, dovedit prin certificatul de naștere al copilului sau prin certificatul de deces al unuia dintre părinți, a deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali sau prin hotărâre judecătorească a decăderii părintelui din drepturile părintești sau alte acte justificative);
 • copilul care beneficiază de alocație de susținere a familiei;
 • alte situații de natură socială/medicală excepțională, stabilite în urma evaluării sociale.

(2) Criterii de prioritate privind activitatea părinților/reprezentanților legali:

 • părinții/reprezentanții legali au loc de muncă*;
 • părinții/reprezentanții legali care nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului sau care în termen de 30 de zile de la data admiterii prezintă adeverință privind reîntoarcerea la serviciu;
 • părintele/reprezentantul legal aflat în stare de invaliditate/handicap (conform certificatului de handicap/deciziei de pensionare), în ordinea gradelor de handicap grav sau accentuat;
 • părinte/reprezentant legal care urmează o formă de învățământ la zi (adeverință de la unitatea de învățământ unde frecventează cursurile de zi);
 • părinte/reprezentant legal care este șomer în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocuparea a Forței de Muncă, în limita locurilor disponibile.

* în situația în care părinții își desfășoară activitatea în telemuncă/muncă la domiciliu, aceștia nu au prioritate față de părinții care își desfășoară activitatea la locul de muncă.

(3) Criterii de prioritate privind situatia familiei copilului pentru care s-a înregistrat cererea de înscriere, respectiv familie cu mai multi copii minori aflati în întretinere (se atașează copie după certificatele de naștere ale fiecărui copil), respectând criteriile de departajare următoare:

 • copil cu frate/soră în același centrul de zi de tip creșă;
 • gemeni/tripleți;
 • alt copil minor aflat în întreținere, preșcolar sau școlar până la finalizarea învățământului primar (clasa a patra).

(4) Data depunerii cererii de înscriere în centru este criteriu de departajare, după parcurgerea criteriilor de prioritate.

 

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001