Stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Stimați cetățeni,

În data de 16.09.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 226/16.09.2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, care se aplică de la data de 1 noiembrie 2021, și care prevede modul de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și modul de stabilire și acordare a suplimentului pentru energie.

Astfel, legea prevede următoarele:

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2053 lei, în cazul persoanei singure.

Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire utilizat nu poate fi mai mică de:

 • 250 lei/lună, pentru gaze naturale;
 • 500 lei/lună, pentru energie electrică;
 • 320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri;
 • valoarea de referință a ajutorului pentru energie termică se stabilește lunar, în limita consumului mediu, prevăzut în anexa nr. 1 din Legea nr. 226/2021, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

 1. în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
 2. în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;
 3. în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;
 4. în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;
 5. în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;
 6. în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;
 7. în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;
 8. în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;
 9. în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;
 10. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;
 11. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea menționată anterior, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment penrtru energie, în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utiliate, în cuantum de:

 1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 4. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire sau a suplimentului pentru energie, stabilirea dreptului se face prin dispoziție a primarului după cum urmează:

 • începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

Legea mai precizează următoarele:

 • în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii și Protecției Sociale elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
 • documentele pe baza cărora se realizează încadrarea în categoria consumatorilor vulnerabili (din motive de venit, din motive de vârstă, din motive de sănătate și datorită izolării) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
 • modelul cererii pentru solicitarea suplimentului pentru energie se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Astfel, ținând cont de cele expuse mai sus, până la elaborarea, aporbarea și publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, nu putem pune în aplicare prevederile Legii nr.226/2021.

În acest sens, vă vom informa pe site-ul oficial al instituției asupra momentului depunerii cererilor și asupra documentelor necesare accesării acestor două tipuri de ajutoare.

Pentru mai multe informații, vă puteți adresa personalului Serviciului Ajutor Social, la nr. de tel.: 0376.203.744.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2022 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001