Ofertă de voluntariat 2018

Având în vedere informațiile ce decurg din analiza nevoii de voluntari la nivelul serviciilor și centrelor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, vă prezint, în cele ce urmează, oferta de implicare voluntară validă pentru anul în curs:

 • voluntariat în cadrul ,,Complexului de Servicii sociale Istru”, respectiv ,,Căsuțe de tip familial”, destinate copiilor  cu handicap mediu și grav, cu vârste cuprinse între 10 peste 18 ani. Copiii beneficiari ai acestui serviciu sunt copii abandonați cu handicap fizic și mintal, în forme simple sau asociate până la handicap grav.

  Tipurile de activități pe care un voluntar ar putea să le desfășoare sunt: kinetoterapie, animație socio-educativă, activități de socializare în aer liber, activități artistico-plastice, tuns.
  Program disponibil: în week-end sâmbătă-duminică:10-11:30 sau 15:30-17:30; vacanțe școlare: 10-11:30.
  Cerințe specifice pentru voluntar: pregătire în kinetoterapie, psihopedagogie specială, abilități de lucru cu copilul cu dizabilități, disponibilitate de adaptare în funcție de nevoile beneficiarilor.

 • voluntariat în cadrul ,,Biroului de Comunicare”, serviciu care reprezintă legatura dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi beneficiari, oglindită în mijloacele de comunicare în masă.

  Tipurile de activități pe care un voluntar ar putea să le desfășoare sunt: campanii de informare stradală, asistență tehnică/competențe digitale, ateliere foto-video, acțiuni și activități punctuale de blogging, dj, prezentator, MC, design, webdesign, aplicații, actor, figurație, artiști plastici.
  Program disponibil: în timpul săptămânii și în week-end în intervalul orar 10:00-20:00. Cerințe specifice pentru voluntar: elevi/studenți/specialiști cu vârste cuprinse între 16-80 de ani cu următoarele abilități: sociabil, entuziast, bun comunicator, competențe tehnice, digitale, artistice.

 • voluntariat în cadrul ,,Biroului Implicare Comunitară”, serviciu care care se ocupă de beneficiarii care din diferite motive nu îşi pot susţine prin propriile mijloace un trai normal şi decent pot accesa serviciile oferite de magazinul SocialXChange.       

  Tipurile de activități pe care un voluntar ar putea să le desfășoare sunt: ajutor în organizarea internă a magazinului și animație socio-educativă pentru copii.
  Program disponibil: în timpul săptămânii luni-joi: 10-16 și vineri în intervalul orar 10:00-14:00.
  Cerințe specifice pentru voluntar: elevi/studenți/specialiști cu vârste cuprinse între 16-80 de ani cu următoarele abilități: sociabil, entuziast, bun comunicator cu copiii, competențe organizatorice.

 • voluntariat în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roșie”, serviciu pentru destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate care au domiciliul legal pe raza sectorului 6 și îndeplinesc criteriile de eligibilitate privind instituționalizarea.

  Tipurile de activități pe care un voluntar ar putea să le desfășoare sunt: însoțire beneficiari în diverse activități, animație socio-educativă, efectuare cumpărături.
  Program disponibil: luni-vineri în intervalul orar 10-12.
  Cerințe specifice pentru voluntar: persoană caldă, empatică, dispusă să se implice într-o relație pe termen lung, comunicativă și tonică, care fac dovada analizelor medicale la zi (aviz epidemiologic de intrare în colectivitate).

 • voluntariat în cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie care include rețeaua de centre de zi, servicii de prevenire a abandonului școlar pentru copii care provin din familii cu risc de marginalizare socială, și au vârste cuprinse între 5-10 ani. Cele trei centre de zi de pe raza sectorului 6 sunt: Centrul de zi Drumul Taberei (Str. Prel. Ghencea, nr.24), Centrul de zi Crângași (Şos. Ciurel nr.9-11) și Centrul de zi Giulești (Str. Alizeului, nr. 9).

  Tipurile de activități pe care un voluntar ar putea să le desfășoare sunt: recuperare școlară, animație socio-educativă, ateliere de limbi străine, suport tehnic și logistic, supervizor, trainer grupuri de suport pentru adulți, însoțire în activități ce presupun deplasări, activități cu specific.
  Program disponibil: luni-vineri în intervalul orar 13:30- 16:00 pentru activitățile cu copiii și luni-vineri în intervalul orar: 9-16:00.
  Cerințe specifice pentru voluntar: minim studii liceale, persoane tonice optimiste.

 • voluntariat în cadrul Serviciului de Voluntariat și Aasitență Profesională își propune să gestioneze echipele de volunari existente care vor fi atrase în activitățiile desfășurate de către DGASPC sector 6

  Tipurile de activități pe care un voluntar ar putea să le desfășoare sunt: recuperare școlară, animație socio-educativă, ateliere povești terapeutice, ateliere de educație non-formală, traininguri pentru copii și adulți, campanii socio-educative.
  Program disponibil: flexibil.
  Cerințe specifice pentru voluntar: minim 15 ani, persoane sociabile, deschise, tolerante, empatice, altruiste și care au urmat o minimă pregătire(ex.: atelier de comunicare, animație socio-educativă, etc.) pentru poziția pentru care aplică.

 • voluntariat în cadrul Centrului de zi Sfinții Împărați Constantin și Elena - oferă îngrijire de zi la standarde profesionale adecvate, servicii recreative, de îngrijire, hrană şi supraveghere pe timp de zi pentru preşcolari. Adresa centrului este Str. Valea Ialomiței nr.52, Sector 6, Bucureşti.

  Tipurile de activități pe care un voluntar ar putea să le desfășoare sunt: animație socio-educativă, ateliere de limbi străine sau dezvoltare personală.
  Program disponibil: luni-vineri în intervalul orar 9-12.
  Cerințe specifice pentru voluntar: pregătire în domeniul în care activează, abilități de gestionare a unui grup cu peste 20 de copii, maxim 30, tenacitate, energie, răbdare, atenție distributivă.

 • voluntariat în cadrul Centrului pentru copii cu dizabilități ,,Domnița Bălașa” - serviciu de protecţie de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi, având o capacitate de 95 locuri, care asigură copiilor pe o perioadă determinată  găzduire, îngrijire, hrană, reabilitare, educaţie nonformală şi informală, sprijin  emoţional, consiliere şi pregătire în vederea integrării/includerii sociale. Adresa centrului este str. Aleea Istru, nr. 6.

  Tipurile de activități pe care un voluntar ar putea să le desfășoare sunt: activități socio-culturale, animație socio-educativă, ateliere de creație.
  Program disponibil: miercuri-joi 12- 13; vineri: 16-18:00, sâmbătă: 10-13:00, duminică:10-12.
  Cerințe specifice pentru voluntar: pregătire în domeniul în care activează, vârsta minimă 16 ani și cel puțin 10 clase absolvite, abilități de gestionare copilului cu nevoi speciale, respectiv hipo-acuzie, empatie, tact, toleranță, energie, răbdare, adaptare la mediul de lucru specific.

Fișă de înscriere în programul de voluntariat din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6

Daca vrei să devii voluntar ne poți scrie la adresa de email: voluntariatformare@dgaspc6.com

 

Opțiuni pagină

Citește pagina

Rețele sociale

 

Ce trebuie să știți despre NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!


Telefonul Vârstnicului

© 2020 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

 

 

Realizare site web HASS Web Design